Apel w obronie prof. Krzysztofa Szwagrzyka

Adresat/Adresaci petycji: Prezes IPN Jarosław Szarek - Kolegium IPN

 

Apel w obronie prof. Krzysztofa Szwagrzyka

Apel w obronie prof. Krzysztofa Szwagrzyka

05.000
  2.089
 
2.089 podpisało. Osiągnijmy 5.000!
Ta petycja została wykreowana przez obywatela lub organizację, która nie jest cześcią CitizenGO. CitizenGO nie jest odpowiedzialna za treść petycji.
05.000
  2.089
 
2.089 podpisało. Osiągnijmy 5.000!

Uzupełnij swój podpis

Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z naszą Polityką Prywatności i Regulaminem

Zanim opuścisz tę stronę...

Dziękujemy za to, że podpisałeś się pod naszą petycją. Prosimy, podziel się teraz nią ze swoimi znajomymi.

Adresat/Adresaci petycji: Prezes IPN Jarosław Szarek - Kolegium IPN

Apel w obronie prof. Krzysztofa Szwagrzyka

 

Jesteśmy zaniepokojeni ostatnimi wydarzeniami związanymi z podaniem się do dymisji historyka Instytutu Pamięci Narodowej profesora Krzysztofa Szwagrzyka oraz informacjami, że dymisja ta jest zawiązana z blokowaniem przez różne osoby i instytucje prac ekshumacyjnych oraz indentyfikacyjnych, których prekursorem jest prof. Szwagrzyk. Informujemy, że nie przyjmujemy do wiadomości możliwości odejścia profesora ze służby związanej z poszukiwaniem naszych narodowych Bohaterów. Apelujemy do osób decyzyjnych, Kolegium IPN, prezesa IPN, polityków o to, aby nie dopuścili do rezygnacji pana profesora.


Prof. Krzysztof Szwagrzyk jest GWARANTEM, że prace poszukiwawcze, ekshumacyjne i identyfikacyjne będą przeprowadzane z należną atencją, szacunkiem dla poszukiwanych osób i ich rodzin a cały proces będzie miał charakter transparentny. Nie wyobrażamy sobie, aby pracami tymi kierowała jakakolwiek inna osoba. Pan profesor zmagał się przed ostatnie 5 lat z rozmaitymi trudnościami, aby doprowadzić do odnalezienia m.in. szczątków mjr Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”, mjr Hieronima Dekutowskiego „Zapory”, Danuty Siedzikówny „Inki” i wielu innych Żołnierzy Wyklętych/Niezłomnych. Myśleliśmy, że ten czas już się skończył i że od ubiegłego roku prace poszukiwawcze przyspieszą i będą prowadzone na szeroką skalę. Polską Racją Stanu jest odnalezienie i zidentyfikowanie jak największej ilości szczątków naszych pomordowanych przez komunę Bohaterów. Prof. Krzysztof Szwagrzyk musi dalej pełnić swoją misję w IPN, pełniąc funkcję wiceprezesa i dyrektora biura poszukiwań i identyfikacji.

 

Tadeusz Płużański, prezes Fundacji „Łączka”

Marek Franczak, syn Józefa Franczaka „Lalka”

Adam Broński, syn Zdzisława Brońskiego „Uskoka”

Stanisław Łukasik, syn Stanisława Łukasika „Rysia”

Jacek Łukasik, bratanek Stanisława Łukasika „Rysia”

Witold Mieszkowski, syn zamordowanego komandora Stanisława Mieszkowskiego

Krzysztof Bukowski, syn Edmunda Bukowskiego, żołnierza wileńskiej AK, zamordowanego przez komunistów

Elżbieta Smolińska, córka Eugeniusza Smolińskiego, żołnierza AK, zamordowanego przez komunistów

Renata Nowak, wnuczka Antoniego Kopaczewskiego "Lwa"

Ks. Jarosław Wąsowicz SDB

Prof. Tomasz Panfil, historyk z KUL

Płk Witalis Skorupka, żołnierz AK, represjonowany przez komunistów

Płk Tadeusz Bieńkowicz, żołnierz AK, represjonowany przez komunistów

Mjr Wacław Sikorski, żołnierz AK/WiN, represjonowany przez komunistów

Por. Wacław Szacoń "Czarny", żołnierz WiN, przyjaciel Józefa Franczaka "Lalusia"

Filip Frąckowiak, dyrektor Izby Pamięci Płk Ryszarda Kuklińskiego

Beata Sławińska, wiceprezes Fundacji „Łączka”

Paweł Piekarczyk, bard, autor piosenek o Żołnierzach Wyklętych

Norbert "Smoła" Smoliński, wokalista zespołu CONTRA MUNDUM

Anna Kołakowska, więzień polityczny PRL-u

Andrzej Kołakowski, muzyk

Paweł Kurtyka, prezes Fundacji im. Janusza Kurtyki

kpt. Helena Suszyńska, AK, WiN

Małgorzata Suszyńska, wiceprezes Stowarzyszenia Odra-Niemen

Kazimierz Suszyński, syn pchor. Leona Suszyńskiego "P-8"

Dariusz Pilarski, wnuk pułkownika Mariana Pilarskiego "Jara", inspektora II Inspektoratu Zamojskiego AK

[Imię i nazwisko]

Zanim opuścisz tę stronę...

Dziękujemy za to, że podpisałeś się pod naszą petycją. Prosimy, podziel się teraz nią ze swoimi znajomymi.

Adresat/Adresaci petycji: Prezes IPN Jarosław Szarek - Kolegium IPN

Apel w obronie prof. Krzysztofa Szwagrzyka

 

Jesteśmy zaniepokojeni ostatnimi wydarzeniami związanymi z podaniem się do dymisji historyka Instytutu Pamięci Narodowej profesora Krzysztofa Szwagrzyka oraz informacjami, że dymisja ta jest zawiązana z blokowaniem przez różne osoby i instytucje prac ekshumacyjnych oraz indentyfikacyjnych, których prekursorem jest prof. Szwagrzyk. Informujemy, że nie przyjmujemy do wiadomości możliwości odejścia profesora ze służby związanej z poszukiwaniem naszych narodowych Bohaterów. Apelujemy do osób decyzyjnych, Kolegium IPN, prezesa IPN, polityków o to, aby nie dopuścili do rezygnacji pana profesora.


Prof. Krzysztof Szwagrzyk jest GWARANTEM, że prace poszukiwawcze, ekshumacyjne i identyfikacyjne będą przeprowadzane z należną atencją, szacunkiem dla poszukiwanych osób i ich rodzin a cały proces będzie miał charakter transparentny. Nie wyobrażamy sobie, aby pracami tymi kierowała jakakolwiek inna osoba. Pan profesor zmagał się przed ostatnie 5 lat z rozmaitymi trudnościami, aby doprowadzić do odnalezienia m.in. szczątków mjr Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”, mjr Hieronima Dekutowskiego „Zapory”, Danuty Siedzikówny „Inki” i wielu innych Żołnierzy Wyklętych/Niezłomnych. Myśleliśmy, że ten czas już się skończył i że od ubiegłego roku prace poszukiwawcze przyspieszą i będą prowadzone na szeroką skalę. Polską Racją Stanu jest odnalezienie i zidentyfikowanie jak największej ilości szczątków naszych pomordowanych przez komunę Bohaterów. Prof. Krzysztof Szwagrzyk musi dalej pełnić swoją misję w IPN, pełniąc funkcję wiceprezesa i dyrektora biura poszukiwań i identyfikacji.

 

Tadeusz Płużański, prezes Fundacji „Łączka”

Marek Franczak, syn Józefa Franczaka „Lalka”

Adam Broński, syn Zdzisława Brońskiego „Uskoka”

Stanisław Łukasik, syn Stanisława Łukasika „Rysia”

Jacek Łukasik, bratanek Stanisława Łukasika „Rysia”

Witold Mieszkowski, syn zamordowanego komandora Stanisława Mieszkowskiego

Krzysztof Bukowski, syn Edmunda Bukowskiego, żołnierza wileńskiej AK, zamordowanego przez komunistów

Elżbieta Smolińska, córka Eugeniusza Smolińskiego, żołnierza AK, zamordowanego przez komunistów

Renata Nowak, wnuczka Antoniego Kopaczewskiego "Lwa"

Ks. Jarosław Wąsowicz SDB

Prof. Tomasz Panfil, historyk z KUL

Płk Witalis Skorupka, żołnierz AK, represjonowany przez komunistów

Płk Tadeusz Bieńkowicz, żołnierz AK, represjonowany przez komunistów

Mjr Wacław Sikorski, żołnierz AK/WiN, represjonowany przez komunistów

Por. Wacław Szacoń "Czarny", żołnierz WiN, przyjaciel Józefa Franczaka "Lalusia"

Filip Frąckowiak, dyrektor Izby Pamięci Płk Ryszarda Kuklińskiego

Beata Sławińska, wiceprezes Fundacji „Łączka”

Paweł Piekarczyk, bard, autor piosenek o Żołnierzach Wyklętych

Norbert "Smoła" Smoliński, wokalista zespołu CONTRA MUNDUM

Anna Kołakowska, więzień polityczny PRL-u

Andrzej Kołakowski, muzyk

Paweł Kurtyka, prezes Fundacji im. Janusza Kurtyki

kpt. Helena Suszyńska, AK, WiN

Małgorzata Suszyńska, wiceprezes Stowarzyszenia Odra-Niemen

Kazimierz Suszyński, syn pchor. Leona Suszyńskiego "P-8"

Dariusz Pilarski, wnuk pułkownika Mariana Pilarskiego "Jara", inspektora II Inspektoratu Zamojskiego AK

[Imię i nazwisko]