Petycja do Króla Belgów Filipa I

Petycja do Króla Belgów, Filipa I

 

Petycja do Króla Belgów Filipa I

zamknięta

Petycja do Króla Belgów Filipa I

0500.000
  124.445
 
124.445 have signed.

Parlament Belgii przyjął 13 lutego 2014 r. przerażającą ustawę dopuszczającą eutanazję dzieci. Lekarze mają teraz prawo do mordowania osób poniżej 18 roku życia, które są nieuleczajnie chore i cierpią z powodu silnego bólu, bez perspektyw na polepszenie stanu zdrowia. Nowe prawo stanowi, że taka decyzja musi być zatwierdzona przez rodziców i lekarza, a młody pacjent musi być świadomy sytuacji i rozumieć, co oznacza eutanazja. Można sobie tylko wyobrazić, co oznacza taka sytuacja dla małego dziecka, które widzi swoich rodziców pogrążonych w rozpoczy nad swoim cierpieniem.

Ustawa ta ma precedensowe znaczenie, ponieważ jest sygnałem dla przywódców innych europejskich państw, że społecznie dopuszczalne może być wprowadzenie takich przepisów w innych krajach. Istnieją szokujące doniesienia o swobodnym (tzn. bez wiedzy i "zgody" chorego) stosowaniu eutanazji nie tylko w Holandii, ale również w Belgii. Belgijscy pediatrzy zwracają uwagę na fakt, że argument uśmierzania bólu przez morderstwo jest absurdalny nie tylko ze względu na sam fakt zabijania człowieka, ale też dlatego, że opieka paliatywna dla dzieci jest w stanie przynieść ulgę w cierpieniu zarówno podczas pobytu w szpitalu, jak i w domu.


Wielu członków Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy podpisało deklarację uznającą to prawo za zdradę wobec najbardziej zagrożonych dzieci w Belgii oraz za ustawodawstwo, które "promuje niedopuszczalne przekonanie, jakoby życie mogło być niegodne życia, a to podważa podstawę cywilizowanego społeczeństwa".


Po tym, jak Parlament Belgii przyjął nowe prawo, Król Belgów, Filip I, otrzyma je do podpisania. Teroretycznie, może odmówić podpisu. Jest to jednak bardzo trudna postawa. Król stoi przed możliwością dokonania najważniejszego wyboru, jakim jest stanięcie po stronie godności każdej osoby ludzkiej. Warto dodać, że jego wuj, król Baldwin, bohatersko nie zgodził się na proaborcyjne zmiany w 1990 r.

Inicjatorami petycji są Gudrun i Martin Kuglerowie z Wiednia.

------------

Dziękujemy wszystkim mediom, które zajęły się sprawą.

Wywiad dla portalu Fronda: http://www.fronda.pl/a/magdalena-korzekwa-dla-frondapl-trzeba-przypomniec-krolowi-o-godnosci-jego-urzedu,34586.html

Inne informacje o akcji (ciągle nie wszystkie!):
0500.000
  124.445
 
124.445 have signed.

Uzupełnij swój podpis

Ta petycja jest...

Zakończona!
Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z naszą Polityką Prywatności i Regulaminem

Petycja do Króla Belgów, Filipa I / Petition to Philippe, the King of the Belgians

Wasza Królewska Mość,

Jako Król Belgów jest Król zobowiązany do podpisania każdej ustawy przyjętej przez demokratycznie wybrany Parlament, także wtedy, gdy nie zgadza się Król z jej treścią. Jednakże, istnieją przepisy, które będą miały wpływ nie tylko na sytuację Belgii, lecz - w dłuższej perspektywie - także całej Europy.

Takim prawem jest przerażająca ustawa dopuszczająca eutanazję nieletnich. Wprowadzenie takiego prawa jest niepokojąco ważnym sygnałem dla reszty Europy. Proszę o uwzględnienie głosu obywateli Belgii i Zagranicy, którzy ostrzegają przed zagrożeniem płynącym z takiego prawa - wśród tych głosów jest stanowisko Konferencji Episkopatu oraz opinie członków parlamentów z całej Europy, którzy jednoznacznie wypowiedzieli się przeciwko tej ustawie.

My - zaniepokojeni obywatele z Europy - piszemy do Króla, aby zachęcić do zawetowania tej ustawy, nawet w sytuacji, w której taka decyzja będzie dużym i trudnym wyzwaniem. Prosimy o brak zgody na ustawę, której treść stanowi najbardziej przerażające prawo o eutanazji na całym świecie.

Prosimy Waszą Królewską Mość o posłuchanie sumienia. Prosimy  o zachowanie postawy monarchy, dla którego wartości etyczne mają fundamentalne znaczenie. Prosimy o godną postawę, do której był Król przygotowywany w ciągu całego życia.


----

Your Majesty:

You are the King of the Belgians and as such committed to your people. You are used to signing every law that has been adopted by the democratically elected Parliament, even if you do not agree with them. However, there are laws that will affect not only Belgium but also Europe in the long term.

This law is unique and it serves as a sign to other countries that it might be permissible to introduce such laws. Please listen to the many voices at home and abroad, warning you of the dangers of this law - your Episcopal Conference and the members of parliaments across Europe who have spoken up clearly against this law.

As concerned citizens of Europe, we write to you to urge you not to sign this bill, even if it will be a challenge for you to defend this decision. Please do not say yes to the most frightening law on euthanasia worldwide.

Listen to your conscience and stand as a monarch with ethical principles. Show yourself worthy of the challenge for which you have been prepared throughout your life.

Sincerely 
[Imię i nazwisko]

Petycja do Króla Belgów, Filipa I / Petition to Philippe, the King of the Belgians

Wasza Królewska Mość,

Jako Król Belgów jest Król zobowiązany do podpisania każdej ustawy przyjętej przez demokratycznie wybrany Parlament, także wtedy, gdy nie zgadza się Król z jej treścią. Jednakże, istnieją przepisy, które będą miały wpływ nie tylko na sytuację Belgii, lecz - w dłuższej perspektywie - także całej Europy.

Takim prawem jest przerażająca ustawa dopuszczająca eutanazję nieletnich. Wprowadzenie takiego prawa jest niepokojąco ważnym sygnałem dla reszty Europy. Proszę o uwzględnienie głosu obywateli Belgii i Zagranicy, którzy ostrzegają przed zagrożeniem płynącym z takiego prawa - wśród tych głosów jest stanowisko Konferencji Episkopatu oraz opinie członków parlamentów z całej Europy, którzy jednoznacznie wypowiedzieli się przeciwko tej ustawie.

My - zaniepokojeni obywatele z Europy - piszemy do Króla, aby zachęcić do zawetowania tej ustawy, nawet w sytuacji, w której taka decyzja będzie dużym i trudnym wyzwaniem. Prosimy o brak zgody na ustawę, której treść stanowi najbardziej przerażające prawo o eutanazji na całym świecie.

Prosimy Waszą Królewską Mość o posłuchanie sumienia. Prosimy  o zachowanie postawy monarchy, dla którego wartości etyczne mają fundamentalne znaczenie. Prosimy o godną postawę, do której był Król przygotowywany w ciągu całego życia.


----

Your Majesty:

You are the King of the Belgians and as such committed to your people. You are used to signing every law that has been adopted by the democratically elected Parliament, even if you do not agree with them. However, there are laws that will affect not only Belgium but also Europe in the long term.

This law is unique and it serves as a sign to other countries that it might be permissible to introduce such laws. Please listen to the many voices at home and abroad, warning you of the dangers of this law - your Episcopal Conference and the members of parliaments across Europe who have spoken up clearly against this law.

As concerned citizens of Europe, we write to you to urge you not to sign this bill, even if it will be a challenge for you to defend this decision. Please do not say yes to the most frightening law on euthanasia worldwide.

Listen to your conscience and stand as a monarch with ethical principles. Show yourself worthy of the challenge for which you have been prepared throughout your life.

Sincerely 
[Imię i nazwisko]