Petycja o zaprzestanie dyskryminacji osób z zespołem Downa - STOP DISCRIMINATING DOWN

Adresat/Adresaci petycji: Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych - António Guterres

 

Petycja o zaprzestanie dyskryminacji osób z zespołem Downa - STOP DISCRIMINATING DOWN

020.000
  18.582
 
18.582 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 20.000 podpisów.

Petycja o zaprzestanie dyskryminacji osób z zespołem Downa - STOP DISCRIMINATING DOWN

WIELE KRAJÓW ZAMIERZA ROZSZERZYĆ NARODOWE PROGRAMY BADAŃ PRENATALNYCH O NOWĄ GENERACJĘ TESTÓW GENETYCZNYCH SŁUŻĄCYCH WYKRYCIU TRISOMII 21

Chociaż ponad 90% dzieci z zespołem Downa w tych krajach zostaje poddanych aborcji, to przewiduje się, że skutki wprowadzenia badań nowej generacji będą zatrważające. Podczas gdy panuje powszechna zgoda co do tego, że rodzice nie powinni mieć prawa do selektywnej aborcji ze względu na płeć dziecka, to jeśli chodzi o zespół Downa, logika myślenia zmienia się w zaskakujący sposób. Dyskryminowanie dziecka ze względu na odmienność genetyczną staje się „wolnym wyborem” rodziców, a nawet jest pochwalane. Jak to możliwe?

Dzieci urodzone z zespołem Downa mogą cieszyć się dziś długim i dobrej jakości życiem. Badania pokazują, że osoby z trisomią 21 oraz ich rodziny doceniają życie i potrafią czerpać z niego większą satysfakcję niż inni.

Zorganizowana i wspierana przez rządy selekcja eugeniczna, nieprzynosząca żadnych korzyści zdrowotnych i niełagodząca cierpienia, jest społecznym i moralnym przestępstwem wobec niepełnosprawnych osób, które posiadają ogromny potencjał, a także wobec ich rodzin. Wprowadzane programy rujnują poczynione w ciągu ostatnich 40 lat postępy w tworzeniu i promowaniu otwartego i równego społeczeństwa.

Podczas gdy na całym świecie zbierane są podpisy pod petycjami, organizowane są manifestacje i konferencje, by walczyć ze zjawiskiem dyskryminacji, chronić planetę i jej bioróżnorodność, wydaje się, że nikt nie powinien być zmuszony do obrony swojego zagrożonego życia z powodu dziedzictwa genetycznego. W humanitarnym świecie osoby z zespołem Downa powinny zostać przyjęte przez społeczeństwo i otoczone troską.

Międzynarodowa kampania Stop Discriminating Down ma na celu podniesienie świadomości społeczeństwa na temat zgrożeń, jakie pociągają za sobą prenatalne badania genetyczne dla osób z zespołem Downa. Sygnatariusze z całego zwracają się do międzynarodowej społeczności o odrzucenie prenatalanych badań przesiewowych mających na celu eliminację tychże osób.

+ List do:

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:

Adresat/Adresaci petycji: Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych - António Guterres

Zwracam się do Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych, António Guterres, Wysokiego Komisarza Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka, księcia Zeida Ra’ad Al Husseina, Komisarza Praw Człowieka Rady Europy, Nilsa Muižnieksa, oraz Komisarza ds. Karty Praw Podstawowych w Komisji Europejskiej, Fransa Timmermansa. Od rządów państw domagam się:

  • zaprzestania wykonywania systematycznych przesiewowych badań prenatalnych w celu wykrycia zespołu Downa w ramach obowiązkowych programów zdrowia publicznego;
  • uregulowania kwestii dotyczących wprowadzania prenatalnych badań genetycznych, opartych na zasadach określonych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, w Konwencji z Oviedo (art. 11 i 12) oraz w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej (art. 2, 3, 21 i 26);
  • zezwolenia na stosowanie testów genetycznych jedynie w celu podwyższania standardów opieki, poziomu zdrowia i dobrego samopoczucia, a nie dyskryminowania osób ze względu na ich predyspozycje genetyczne.
 
[Imię i nazwisko]

Petycja o zaprzestanie dyskryminacji osób z zespołem Downa - STOP DISCRIMINATING DOWN

Podpisz tę petycję teraz!

020.000
  18.582
 
18.582 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 20.000 podpisów.