Apel naukowców, lekarzy i prawników do instytucji europejskich - o rozpoznanie w nienarodzonym dziecku ludzkiej osoby

Adresat/Adresaci petycji: Przewodniczący Rady Europejskiej Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Przewodniczący Komisji Europejskiej

 

Apel naukowców, lekarzy i prawników do instytucji europejskich - o rozpoznanie w nienarodzonym dziecku ludzkiej osoby

050.000
  20.243
 
20.243 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 50.000 podpisów.

Apel naukowców, lekarzy i prawników do instytucji europejskich - o rozpoznanie w nienarodzonym dziecku ludzkiej osoby

1,9 miliona europejczyków wsparło JEDEN Z NAS, największą Europejską Inicjatywę Obywatelską (EIO). Do dziś jednak Komisja Europejska nie wysłuchała ich głosu i nie zdecydowała się spełnić ich wezwania.

Dziś eksperci w obszarach opieki zdrowotnej, prawa i polityki z całej Europy dołączają do sygnatariuszy, by potwierdzić, że Inicjatywa JEDEN Z NAS wzywa do kluczowej i słusznej debaty – by ograniczyć finansowanie unijne do programów etycznych, które nie pociągają za sobą niszczenia ludzkich embrionów – która powinna powrócić na forum europejskiej demokracji.

+ List do:

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your email
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:
Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z naszą Polityką prywatności i Warunkami korzystania.Podpisując, akceptujesz Warunki korzystania CitizenGO i Politykę prypltności i zgadzasz się na otrzymywanie od czasu do czasu e-maili o naszych kampaniach. Możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie.

Apel naukowców, lekarzy i prawników do instytucji europejskich - o rozpoznanie w nienarodzonym dziecku ludzkiej osoby

Petycja dla „Jeden z nas”

(art. 227 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej - TFUE)

Do:

Przewodniczący Rady Europejskiej
Przewodniczący Parlamentu Europejskiego
Przewodniczący Komisji Europejskiej

My, niżej podpisani naukowcy, lekarze, prawnicy oraz przedstawiciele europejskich narodów i społeczności lokalnych, deklarujemy:

Jako naukowcy i eksperci z dziedziny ochrony zdrowia

Uznajemy, że ludzki embrion jest „jednym z nas”: od poczęcia ludzki embrion jest żyjącą istotą należącą do gatunku ludzkiego. Od momentu zapłodnienia, pełne dziedzictwo genetyczne jest zawarte w unikalnej komórce, zwanej zygotą. To dziedzictwo genetyczne jest niepowtarzalne i określa poszczególne cechy nowego człowieka. Rozwój człowieka jest natomiast ciągłym procesem od momentu poczęcia, aż do jego śmierci.

Dlatego konsekwentnie domagamy się:

Aby Europejska Inicjatywa Obywatelska „Jeden z nas”, zarejestrowana przez Komisję jako „nr 5” w dniu 11 maja 2012 r., pod którą zebrano 1,894,693 podpisów certyfikowanych przez 28 Państw Członkowskich UE, spotkała się z inicjatywą Komisji Europejskiej i została poddana szczegółowej debacie podczas Sesji Plenarnej Parlamentu Europejskiego.

Aby instytucje europejskie uznały i rozpoznawały w nienarodzonym dziecku ludzką osobę, „jednego z nas”.

Żądanie do jest oparte na naszej wnikliwej ekspertyzie naukowej.

Żądamy odpowiedzi spójnej z art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej, opisującego Unię Europejską jako opartą na wartościach: godności osoby ludzkiej, równości, poszanowania praw człowieka oraz z Powszechną Deklaracją Praw Człowieka, która w swojej preambule stanowi, że „uznanie przyrodzonej godności oraz równych i niezbywalnych praw wszystkich członków wspólnoty ludzkiej jest podstawą wolności, sprawiedliwości i pokoju świata”.

 

[Imię i nazwisko]

Apel naukowców, lekarzy i prawników do instytucji europejskich - o rozpoznanie w nienarodzonym dziecku ludzkiej osoby

Podpisz tę petycję teraz!

050.000
  20.243
 
20.243 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 50.000 podpisów.