Apel naukowców, lekarzy i prawników do instytucji europejskich - o rozpoznanie w nienarodzonym dziecku ludzkiej osoby

Adresat/Adresaci petycji: Przewodniczący Rady Europejskiej Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Przewodniczący Komisji Europejskiej

 

Apel naukowców, lekarzy i prawników do instytucji europejskich - o rozpoznanie w nienarodzonym dziecku ludzkiej osoby

Apel naukowców, lekarzy i prawników do instytucji europejskich - o rozpoznanie w nienarodzonym dziecku ludzkiej osoby

050.000
  20.245
 
20.245 podpisało. Osiągnijmy 50.000!

1,9 miliona europejczyków wsparło JEDEN Z NAS, największą Europejską Inicjatywę Obywatelską (EIO). Do dziś jednak Komisja Europejska nie wysłuchała ich głosu i nie zdecydowała się spełnić ich wezwania.

Dziś eksperci w obszarach opieki zdrowotnej, prawa i polityki z całej Europy dołączają do sygnatariuszy, by potwierdzić, że Inicjatywa JEDEN Z NAS wzywa do kluczowej i słusznej debaty – by ograniczyć finansowanie unijne do programów etycznych, które nie pociągają za sobą niszczenia ludzkich embrionów – która powinna powrócić na forum europejskiej demokracji.

050.000
  20.245
 
20.245 podpisało. Osiągnijmy 50.000!

Uzupełnij swój podpis

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:
Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z naszą Polityką Prywatności i Regulaminem

Apel naukowców, lekarzy i prawników do instytucji europejskich - o rozpoznanie w nienarodzonym dziecku ludzkiej osoby

Petycja dla „Jeden z nas”

(art. 227 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej - TFUE)

Do:

Przewodniczący Rady Europejskiej
Przewodniczący Parlamentu Europejskiego
Przewodniczący Komisji Europejskiej

My, niżej podpisani naukowcy, lekarze, prawnicy oraz przedstawiciele europejskich narodów i społeczności lokalnych, deklarujemy:

Jako naukowcy i eksperci z dziedziny ochrony zdrowia

Uznajemy, że ludzki embrion jest „jednym z nas”: od poczęcia ludzki embrion jest żyjącą istotą należącą do gatunku ludzkiego. Od momentu zapłodnienia, pełne dziedzictwo genetyczne jest zawarte w unikalnej komórce, zwanej zygotą. To dziedzictwo genetyczne jest niepowtarzalne i określa poszczególne cechy nowego człowieka. Rozwój człowieka jest natomiast ciągłym procesem od momentu poczęcia, aż do jego śmierci.

Dlatego konsekwentnie domagamy się:

Aby Europejska Inicjatywa Obywatelska „Jeden z nas”, zarejestrowana przez Komisję jako „nr 5” w dniu 11 maja 2012 r., pod którą zebrano 1,894,693 podpisów certyfikowanych przez 28 Państw Członkowskich UE, spotkała się z inicjatywą Komisji Europejskiej i została poddana szczegółowej debacie podczas Sesji Plenarnej Parlamentu Europejskiego.

Aby instytucje europejskie uznały i rozpoznawały w nienarodzonym dziecku ludzką osobę, „jednego z nas”.

Żądanie do jest oparte na naszej wnikliwej ekspertyzie naukowej.

Żądamy odpowiedzi spójnej z art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej, opisującego Unię Europejską jako opartą na wartościach: godności osoby ludzkiej, równości, poszanowania praw człowieka oraz z Powszechną Deklaracją Praw Człowieka, która w swojej preambule stanowi, że „uznanie przyrodzonej godności oraz równych i niezbywalnych praw wszystkich członków wspólnoty ludzkiej jest podstawą wolności, sprawiedliwości i pokoju świata”.

 

[Imię i nazwisko]

Apel naukowców, lekarzy i prawników do instytucji europejskich - o rozpoznanie w nienarodzonym dziecku ludzkiej osoby

Petycja dla „Jeden z nas”

(art. 227 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej - TFUE)

Do:

Przewodniczący Rady Europejskiej
Przewodniczący Parlamentu Europejskiego
Przewodniczący Komisji Europejskiej

My, niżej podpisani naukowcy, lekarze, prawnicy oraz przedstawiciele europejskich narodów i społeczności lokalnych, deklarujemy:

Jako naukowcy i eksperci z dziedziny ochrony zdrowia

Uznajemy, że ludzki embrion jest „jednym z nas”: od poczęcia ludzki embrion jest żyjącą istotą należącą do gatunku ludzkiego. Od momentu zapłodnienia, pełne dziedzictwo genetyczne jest zawarte w unikalnej komórce, zwanej zygotą. To dziedzictwo genetyczne jest niepowtarzalne i określa poszczególne cechy nowego człowieka. Rozwój człowieka jest natomiast ciągłym procesem od momentu poczęcia, aż do jego śmierci.

Dlatego konsekwentnie domagamy się:

Aby Europejska Inicjatywa Obywatelska „Jeden z nas”, zarejestrowana przez Komisję jako „nr 5” w dniu 11 maja 2012 r., pod którą zebrano 1,894,693 podpisów certyfikowanych przez 28 Państw Członkowskich UE, spotkała się z inicjatywą Komisji Europejskiej i została poddana szczegółowej debacie podczas Sesji Plenarnej Parlamentu Europejskiego.

Aby instytucje europejskie uznały i rozpoznawały w nienarodzonym dziecku ludzką osobę, „jednego z nas”.

Żądanie do jest oparte na naszej wnikliwej ekspertyzie naukowej.

Żądamy odpowiedzi spójnej z art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej, opisującego Unię Europejską jako opartą na wartościach: godności osoby ludzkiej, równości, poszanowania praw człowieka oraz z Powszechną Deklaracją Praw Człowieka, która w swojej preambule stanowi, że „uznanie przyrodzonej godności oraz równych i niezbywalnych praw wszystkich członków wspólnoty ludzkiej jest podstawą wolności, sprawiedliwości i pokoju świata”.

 

[Imię i nazwisko]