O swobodę wypowiedzi dla Ks. Prof. Tadeusza Guza.

Adresat/Adresaci petycji: Jego Ekscelencja Najdostojniejszy Ksiądz Arcybiskup Stanisław Budzik, ks. Tomasz ŚLESIK Sekretarz Przewodniczącego KEP

 

O swobodę wypowiedzi dla Ks. Prof. Tadeusza Guza.

O swobodę wypowiedzi dla Ks. Prof. Tadeusza Guza.

05.000
  2.666
 
2.666 podpisało. Osiągnijmy 5.000!

Bardzo proszę o przyłączenie się. Wielu walczy z Kościołem i robi to otwarcie i głośno. Pozwala się na profanacje katolickich świętości, każdy ateista, głoszący ideologie walczące z Bogiem i z porządkiem stworzenia, mający ochotę naubliżać katolikom, nie ma żadnych przeszkód w wolności wypowiedzi. Tymczasem Kapłani, którzy z szacunkiem i miłością wypowiadają prawdę, ze względu na złych, na modne prądy ideologiczne, poprawność polityczną - są uciszani. 

Siła złych bierze się z bierności dobrych. Walczmy o wartości, które są nam drogie, o Prawdę i o tych, którzy ją głoszą. Bez głosu katolików świeckich, bez wsparcia ze strony wiernych, każdy święty Kapłan będzie musiał zamilknąć, by go wilki nie pożarły, a my będziemy pozostawieni samym sobie. Jeśli tego nie chcemy, dołączmy do sprzeciwu. Ten, kto mówi Prawdę, kto naucza Prawdy i miłości do Boga i Kościoła, musi być NASZĄ SPRAWĄ. Jeśli nie umiemy reagować i bronić, nie mamy prawa narzekać, że jeden po drugim, prawdziwi Kapłani milkną, przy naszej na to zgodzie, bez naszego wsparcia tak będzie. Więc wyrażajmy swoje zdanie, wymagajmy prawdy, wszak Kapłani mają być Ojcami świeckich, nauczycielami wiary. Musimy o to zawalczyć. Proszę, dołączcie!

Ta petycja została wykreowana przez obywatela lub organizację, która nie jest cześcią CitizenGO. CitizenGO nie jest odpowiedzialna za treść petycji.
05.000
  2.666
 
2.666 podpisało. Osiągnijmy 5.000!

Uzupełnij swój podpis

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:
Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z naszą Polityką Prywatności i Regulaminem

Adresat/Adresaci petycji: Jego Ekscelencja Najdostojniejszy Ksiądz Arcybiskup Stanisław Budzik, ks. Tomasz ŚLESIK Sekretarz Przewodniczącego KEP

Najdostojniejszy, Najprzewielebniejszy Księże Arcybiskupie !

W dzisiejszych realiach, w kryzysie wiary jaki dotyka Kościół Święty, w kryzysie rozumu, wiedzy na tematy religijne i kryzysie świadomości katolików, każdy głos, mówiący prawdę, oddzielający dobro od zła, światło od ciemności, mądrość od głupoty jest na wagę złota. Nam, jako katolikom, w wielkim zamieszaniu bardzo brakuje odważnego i bezkompromisowego, duchowego i intelektualnego przewodnictwa. Ponieważ siły polityczne narzucają swoją dialektykę wszędzie gdzie mogą, zastraszają, narzucają myślenie zupełnie przeciwne zdrowemu rozsądkowi, rozumności człowieka i wierze Świetego Katolickiego Kościoła, każdy człowiek, który publicznie zabiera głos, by w łączności z nauką Kościoła mówić prawdę, nawet niepoprawną i bolesną, tym bardziej Kapłan, powinien być tym bardziej otoczony miłością, opieką, wsparciem wiernych i własnych przełożonych. Szczególnie wtedy, kiedy prawda, którą głosi, oparta jest na głębokiej wiedzy, rzetelnych studiach, i na wielkiej duchowej formacji, miłości  do Boga i do ludzi, także do własnych nieprzyjaciół. Takich Kapłanów i nauczycieli nam trzeba. Za takimi tęsknimy i oni, nastając w porę i nie w porę, nie zamykając ust wobec przeciwników,  nie porzucając owczarni ze strachu przed wilkami, stają się naszymi duchowymi Ojcami. Musimy mieć się od kogo uczyć. Musimy poznawać prawdę o Bogu, o naszej wierze i także o tym, co nasz Kościół Święty niszczy. I to niezależnie od dzisiejszych prądów, poglądów, promowanych przez takie czy inne wpływowe osoby, także z hierarchii kościelnej, które poszły na kompromis z modnymi trendami ideologicznymi, które walczą z wiarą Kościoła.  Widać dzisiaj w publicznej debacie zadziwiający paradoks. Ludzie użwyający wiary katolickiej przedmiotowo, manipulujący nią, głośno i przewrotnie używają katolickiej terminologii by walczyć z Ewangelią Chrystusa. By walczyć z kulturą chrześcijańską, z rozumem zakorzenionym w wierze Kościoła Świętego. Zaś ci, którzy mają Boga w sercu naprawdę, kochają Go i wierzą w Niego, nie zabierają głosu, często milczą, bojąc się pozostać osamotnionymi, wystawionymi na żer liberalnych mediów, gotowych zniszczyć, ośmieszyć i pozbawić godności każdego, kto im się sprzeciwi i okaże publicznie, że jego wiara to nie tylko środek do celu, ale prawdziwa miłość Boga i troska o ludzkie dusze. Także w samym Kościele nie brakuje takich, którzy poszli na ugodę ze światem rezygnując z powołania głoszenia Ewangelii. To zadziwiające, że z jednej strony wiarę i mądrość opartą na wierze Kościoła zwalczają ateiści, liberałowie i ludzie zdeprawowani, a z drugiej częstokroć nie przyznają sie do niej sami wierzący świeccy ale także duchowni. Źli ludzie nie maja żadnych skrupułów w walce z Kościołem, a wierzący boją sie wypowiadać oczywiste prawdy, by nie drażnić, i tak Prawda ma nie tylko zewnętrznych wrogów, ale także nie znajduje oparcia w samym Kościele. Dlatego kryzys narasta, bo ludzie Kościoła zagubili swoją tożsamość, odwagę odnajdywania Prawdy, i określania siebie jako Winnicy Pańskiej. Dlatego tak bardzo zależy nam na każdym Kapłanie, który o nasze dusze walczy, mówiąc z miłością i szacunkiem dla każdego człowieka, prawdę. Ta prawda nas wyzwala, prowadzi do większej miłości Chrystusa i Kościoła. Tego, czego się nie zna, nie sposób pokochać miłością wierną i trwałą. Dlatego potrzeba nam tych, którzy ukazują prawdę o Kościele, o Bogu i o ich przeciwnikach. Nie można bać się prawdy mówionej z miłością. Pragniemy jako wierni prawdy i pragniemy miłości, z jaką odważni Kapłani walczą o nasze dusze, ucząc nas myśleć po katolicku.

Dlatego bardzo prosimy zwolnić Czcigodnego Księdza Profesora Tadeusza Guza z zobowiązania nie wypowiadania się na temat luteranizmu. W tym czasie wielkich kłamstw, wielkich apostazji, wielkiego zamieszania duchowego każda kropla prawdy ratuje dusze. Każde słowo prawdy przybliża nas do Boga i kieruje nas do większego umiłowania Kościoła Świętego. Z pokorą więc prosimy o pozwolenie głoszenia przez Czcigodnego księdza Profesora Tadeusza Guza prawdy – także o Reformacji, wszędzie tam, gdzie katolicy, spragnieni wiedzy i prawdziwie katolickiej formacji duchowej i intelektualnej  o taki wykład poproszą.

Z całą należną czcią

[Imię i nazwisko]

Adresat/Adresaci petycji: Jego Ekscelencja Najdostojniejszy Ksiądz Arcybiskup Stanisław Budzik, ks. Tomasz ŚLESIK Sekretarz Przewodniczącego KEP

Najdostojniejszy, Najprzewielebniejszy Księże Arcybiskupie !

W dzisiejszych realiach, w kryzysie wiary jaki dotyka Kościół Święty, w kryzysie rozumu, wiedzy na tematy religijne i kryzysie świadomości katolików, każdy głos, mówiący prawdę, oddzielający dobro od zła, światło od ciemności, mądrość od głupoty jest na wagę złota. Nam, jako katolikom, w wielkim zamieszaniu bardzo brakuje odważnego i bezkompromisowego, duchowego i intelektualnego przewodnictwa. Ponieważ siły polityczne narzucają swoją dialektykę wszędzie gdzie mogą, zastraszają, narzucają myślenie zupełnie przeciwne zdrowemu rozsądkowi, rozumności człowieka i wierze Świetego Katolickiego Kościoła, każdy człowiek, który publicznie zabiera głos, by w łączności z nauką Kościoła mówić prawdę, nawet niepoprawną i bolesną, tym bardziej Kapłan, powinien być tym bardziej otoczony miłością, opieką, wsparciem wiernych i własnych przełożonych. Szczególnie wtedy, kiedy prawda, którą głosi, oparta jest na głębokiej wiedzy, rzetelnych studiach, i na wielkiej duchowej formacji, miłości  do Boga i do ludzi, także do własnych nieprzyjaciół. Takich Kapłanów i nauczycieli nam trzeba. Za takimi tęsknimy i oni, nastając w porę i nie w porę, nie zamykając ust wobec przeciwników,  nie porzucając owczarni ze strachu przed wilkami, stają się naszymi duchowymi Ojcami. Musimy mieć się od kogo uczyć. Musimy poznawać prawdę o Bogu, o naszej wierze i także o tym, co nasz Kościół Święty niszczy. I to niezależnie od dzisiejszych prądów, poglądów, promowanych przez takie czy inne wpływowe osoby, także z hierarchii kościelnej, które poszły na kompromis z modnymi trendami ideologicznymi, które walczą z wiarą Kościoła.  Widać dzisiaj w publicznej debacie zadziwiający paradoks. Ludzie użwyający wiary katolickiej przedmiotowo, manipulujący nią, głośno i przewrotnie używają katolickiej terminologii by walczyć z Ewangelią Chrystusa. By walczyć z kulturą chrześcijańską, z rozumem zakorzenionym w wierze Kościoła Świętego. Zaś ci, którzy mają Boga w sercu naprawdę, kochają Go i wierzą w Niego, nie zabierają głosu, często milczą, bojąc się pozostać osamotnionymi, wystawionymi na żer liberalnych mediów, gotowych zniszczyć, ośmieszyć i pozbawić godności każdego, kto im się sprzeciwi i okaże publicznie, że jego wiara to nie tylko środek do celu, ale prawdziwa miłość Boga i troska o ludzkie dusze. Także w samym Kościele nie brakuje takich, którzy poszli na ugodę ze światem rezygnując z powołania głoszenia Ewangelii. To zadziwiające, że z jednej strony wiarę i mądrość opartą na wierze Kościoła zwalczają ateiści, liberałowie i ludzie zdeprawowani, a z drugiej częstokroć nie przyznają sie do niej sami wierzący świeccy ale także duchowni. Źli ludzie nie maja żadnych skrupułów w walce z Kościołem, a wierzący boją sie wypowiadać oczywiste prawdy, by nie drażnić, i tak Prawda ma nie tylko zewnętrznych wrogów, ale także nie znajduje oparcia w samym Kościele. Dlatego kryzys narasta, bo ludzie Kościoła zagubili swoją tożsamość, odwagę odnajdywania Prawdy, i określania siebie jako Winnicy Pańskiej. Dlatego tak bardzo zależy nam na każdym Kapłanie, który o nasze dusze walczy, mówiąc z miłością i szacunkiem dla każdego człowieka, prawdę. Ta prawda nas wyzwala, prowadzi do większej miłości Chrystusa i Kościoła. Tego, czego się nie zna, nie sposób pokochać miłością wierną i trwałą. Dlatego potrzeba nam tych, którzy ukazują prawdę o Kościele, o Bogu i o ich przeciwnikach. Nie można bać się prawdy mówionej z miłością. Pragniemy jako wierni prawdy i pragniemy miłości, z jaką odważni Kapłani walczą o nasze dusze, ucząc nas myśleć po katolicku.

Dlatego bardzo prosimy zwolnić Czcigodnego Księdza Profesora Tadeusza Guza z zobowiązania nie wypowiadania się na temat luteranizmu. W tym czasie wielkich kłamstw, wielkich apostazji, wielkiego zamieszania duchowego każda kropla prawdy ratuje dusze. Każde słowo prawdy przybliża nas do Boga i kieruje nas do większego umiłowania Kościoła Świętego. Z pokorą więc prosimy o pozwolenie głoszenia przez Czcigodnego księdza Profesora Tadeusza Guza prawdy – także o Reformacji, wszędzie tam, gdzie katolicy, spragnieni wiedzy i prawdziwie katolickiej formacji duchowej i intelektualnej  o taki wykład poproszą.

Z całą należną czcią

[Imię i nazwisko]