Polska powinna zatrzymać CETA

Adresat/Adresaci petycji: Sejm RP

 

Polska powinna zatrzymać CETA

01.000
  765
 
765 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 1.000 podpisów.

Polska powinna zatrzymać CETA

Przyjęcie CETA to zagrożenie fundamentalnych polskich interesów i zagrożenie dla naszego rozwoju gospodarczego, dlatego wzywamy Sejm Rzeczpospolitej do jak najszybszego odrzucenia ratyfikacji tej umowy, aby zachęcić także inne parlamenty narodowe do bezkompromisowej obrony żywotnych praw zarówno ich obywateli jak i samych państw. 

Do Komitetu STOP CETA należą m.in.:

1.Piotr Apel – poseł na Sejm RP, Kukiz 15

2.Robert Bąkiewicz – prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości

3.Sylwester Chruszcz – Poseł na Sejm RP, Kukiz 15 Stowarzyszenie Endecja

4.Bogusław Dębski – radny Sejmiku Woj. Podlaskiego, Prawica Rzeczypospolitej

5.Gabriel Janowski – Przewodniczący Przymierze dla Polski

6.Marek Jurek poseł do Parlamentu Europejskiego, prezes Prawicy Rzeczypospolitej

7.Krzysztof Kawęcki –wiceprezes Prawicy Rzeczypospolitej

8.Jan Klawiter – poseł na Sejm RP, Prawica Rzeczypospolitej

9.Marian Król – przewodniczący Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ Solidarność

10.Karol Kozan – radny Sejmiku Woj. Wielkopolskiego, Prawica Rzeczypospolitej

11.Paweł Kubala – redaktor naczelny portalu Prawapolityka.pl

12. Tadeusz Majchrowicz – z-ca Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ Solidarność

13.Michał Marusik – poseł do Parlamentu Europejskiego, Kongres Nowej Prawicy

14.Zdzisław Maszkiewicz – przewodniczący Regionu Radomskiego NSZZ Solidarność

15.Leszek Murzyn – prezes Polskie Forum Ludowo-Chrześcijańskie „Ojcowizna” poseł IV i V kadencji Sejmu RP

16.Marian Piłka – wiceprezes Prawicy Rzeczypospolitej, przewodniczący Klubu Radnych Prawicy Rzeczypospolitej w Sejmiku Woj. Mazowieckiego

17.Tomasz Rzymkowski – poseł na Sejm RP, Kukiz 15

18.Jarosław Sachajko – poseł na Sejm RP, przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kukiz 15

19.Piotr Strzembosz – radny Sejmiku Woj. Mazowieckiego, Prawica Rzeczypospolitej

20.Tomasz Świtka – przewodniczący NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych Ziemi Radomskiej

21.Adam Tański – Fundacja na Rzecz Rozwoju Wsi „Polska Wieś 2000” im. Macieja Rataja

22.Jacek Wilk – poseł na Sejm RP, wiceprezes Kongresu Nowej Prawicy

+ List do:

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your email
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:
Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z naszą Polityką prywatności i Warunkami korzystania.Podpisując, akceptujesz Warunki korzystania CitizenGO i Politykę prypltności i zgadzasz się na otrzymywanie od czasu do czasu e-maili o naszych kampaniach. Możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie.

Adresat/Adresaci petycji: Sejm RP

15 lutego br. Parlament Europejski, także głosami polskich posłów PiS i PO ratyfikował handlową część umowy o wolnym handlu. Aby ta umowa w pełnym zakresie weszła w życie potrzebna jest także ratyfikacja przez wszystkie parlamenty narodowe państw członkowskich. Umowa ta jest wielkim zagrożeniem zarówno dla polskich interesów gospodarczych, a zwłaszcza polskiego rolnictwa, zagrożeniem dla bezpieczeństwa żywnościowego, jak też uderza w fundamentalne prawa demokratyczne  obywateli państw unijnych i rezygnuje z suwerenności nad międzynarodowymi korporacjami działającymi na terenie państw unijnych.

Umowa znosi zasadę ostrożnościową stosowaną w Unii i uznaje wzajemne certyfikaty. Oznacza to, że do państw unijnych będzie importowana żywność produkowana metodą przemysłową i przy użyciu środków, które w państwach Unii Europejskiej są zakazane. Przyjęcie tej umowy oznacza, że to klient, a nie producent musi udowodnić szkodliwość produktów wprowadzonych na rynek. Oznacza to przewlekłe procesy, w których konsumenci są praktycznie bezbronni wobec interesów wielkich korporacji. Rezygnacja z zady ostrożnościowej i wzajemne uznanie certyfikatów zagraża bezpieczeństwu żywnościowemu obywateli państw unijnych.

Umowa znosi cła na import kanadyjskiej żywności. Żywność ta jest produkowana metodą przemysłową i przy użyciu środków, do tej pory zakazanych w Unii. To czyni tą żywność znacznie tańszą od produkowanej w państwach unijnych. Oznacza to praktyczne wypchnięcie polskiej żywności z rynku unijnego. Jak pokazuje przykład analogicznej umowy NAFTA, prowadzi do  upadku bardziej tradycyjnego i zdrowego rolnictwa. Ta umowa przede wszystkim uderzy w polskie rolnictwo  i doprowadzi do jego upadku.

Umowa praktycznie wyjmuje międzynarodowe korporacje spod jurysdykcji państw narodowych. Co więcej przyznaje tym korporacjom nadzwyczajne przywileje, zwłaszcza prawo uczestniczenia w procesie ustawodawczym prawo jego blokowania, a w przypadku uchwalenia ustawy, prawo do roszczeń przed międzynarodowymi sądami o tzw "utracone zyski". Oznacza to pozbawienie obywateli prawa suwerennego stanowienia prawa i obrony własnych interesów, a państwa narażą na odszkodowania na rzecz międzynarodowych korporacji.

To praktyczna rezygnacja z suwerenności państwowej nad międzynarodowymi korporacjami i zgoda na eksploatację ekonomiczną za pośrednictwem międzynarodowych sądów.

Przyjęcie tej umowy to zagrożenie fundamentalnych polskich interesów i zagrożenie dla naszego rozwoju gospodarczego, dlatego wzywamy Sejm Rzeczpospolitej do jak najszybszego odrzucenia ratyfikacji tej umowy, aby zachęcić także inne parlamenty narodowe do bezkompromisowej obrony żywotnych praw zarówno ich obywateli jak i samych państw. 

[Imię i nazwisko]

Polska powinna zatrzymać CETA

Podpisz tę petycję teraz!

01.000
  765
 
765 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 1.000 podpisów.