Rodzina przeszkodą? - prosimy o odrzucenie raportu C. Zuber

Petycja do Europosłów

 

Rodzina przeszkodą? - prosimy o odrzucenie raportu C. Zuber

wygrane
0100.000
  53.116
 
53.116 osób podpisalo petycję.

Rodzina przeszkodą? - prosimy o odrzucenie raportu C. Zuber

WYGRALIŚMY! PE odrzucił raport! 

----

W poniedziałek 10 marca b.r. na forum Parlamentu Europejskiego odbędzie się debata nad raportem będącym rocznym sprawozdaniem na temat równości pomiędzy kobietami i mężczyznami w Unii Europejskiej (sprawozdawcą jest posłanka Inês Cristina Zuber).

Ten nasiąknięty lewicową ideologią dokument jest sprzeczny z prawem traktatowym UE, z Kartą Praw Podstawowych oraz z orzecznictwem Wielkiej Izby Trybunału Sprawiedliwości UE. Forsuje te same postulaty, które odrzucono już raz w raporcie Estreli. 

Raport Zuber postuluje „prawo do aborcji” i tym samym stygmatyzuje państwa takie jak Polska, które chronią życie ludzkie w prenatalnej fazie jego rozwoju. Promuje również wdrażanie polityki gender mainstreaming od wczesnego dzieciństwa w szkołach publicznych. Sprawozdanie postuluje zrównanie homoseksualnych związków partnerskich z małżeństwem!

Europejska Partia Ludowa (należy do tej grupy PO) zgłosiła projekt alternatywnego raportu (którego autorem jest Mariya Gabriel). Jednak nie różni się on istotnie od raportu Cristiny Zuber przez co nie stanowi prawdziwej alternatywy!

Debata nad tymi raportami odbędzie się w poniedziałek, a następnego dnia (wtorek 11 marca) oba projekty zostaną poddane pod głosowanie na posiedzeniu Parlamentu Europejskiego. W trosce o ochronę małżeństwa, rodziny i ochronę życia najsłabszych dzieci, europosłowie powinni zagłosować przeciwko obydwu projektom.

+ List do:

Ta petycja jest...

Wygrana!

Proszę o odrzucenie raportu Christiny Zuber (oraz o odrzucenie raportu alternatywnego)

Szanowni Posłowie do Parlamentu Europejskiego,

we wtorek 11 marca br. Podczas posiedzenia Parlamentu Europejskiego odbędzie się głosowanie nad raportem będącym rocznym sprawozdaniem na temat równości pomiędzy kobietami i mężczyznami w Unii Europejskiej (2013/2156(INI), pos. spraw.: Inês Cristina Zuber) oraz nad projektem alternatywnej rezolucji w tej sprawie, zgłoszonym jako poprawka nr 1 (poseł sprawozdawca: Mariya Gabriel).

Raport Cristiny Zuber forsuje nieznaną prawu międzynarodowemu konstrukcję „prawa do aborcji”, przez co stygmatyzuje państwa (w tym Polskę), które chronią życie ludzkie w prenatalnej fazie jego rozwoju. Promuje on również wdrażanie polityki gender mainstreaming od wczesnego dzieciństwa w szkołach publicznych, co spotkało się już z gwałtownym sprzeciwem społeczeństwa polskiego. Jednocześnie ingeruje w wyłączne kompetencje państw członkowskich w zakresie prawa rodzinnego, forsując postulaty lobby LGBT.

Projekt alternatywnego raportu (którego autorem jest Mariya Gabriel), nie stanowi prawdziwej alternatywy i jedynie łagodzi retorykę raportu Cristiny Zuber. Dlatego on również powinien zostać odrzucony!

Stanowczo proszę więc o głosowanie:

- przeciwko raportowi pos. Zuber oraz

- przeciwko poprawce nr 1 do tego raportu.

Głosowanie odbędzie się we wtorek 11 marca

[Imię i nazwisko]

Rodzina przeszkodą? - prosimy o odrzucenie raportu C. Zuber

Podpisz tę petycję teraz!

0100.000
  53.116
 
53.116 osób podpisalo petycję.