Pod pretekstem swobody przepływu pracowników UE chce narzucić Polsce uznawanie związków partnerskich i małżeństw homoseksualnych

Petycja do Europosłów

 

Pod pretekstem swobody przepływu pracowników UE chce narzucić Polsce uznawanie związków partnerskich i małżeństw homoseksualnych

wygrane
050.000
  37.172
 
37.172 osób podpisalo petycję.

Pod pretekstem swobody przepływu pracowników UE chce narzucić Polsce uznawanie związków partnerskich i małżeństw homoseksualnych

W środę 12 marca br. Parlament Europejski zagłosuje nad rezolucją w sprawie ułatwienia swobody przepływu pracowników. Efektem jej przyjęcia będzie powstanie wiążącej dla Polski dyrektywy UE.

Swoboda przepływu pracowników jest jednym z filarów UE. Jednak lobby LGBT chce ją wykorzystać, by zmusić kraje chroniące naturalne małżeństwo do uznania m.in. małżeństw homoseksualnych poprzez nakazanie „uznawania dokumentów stanu cywilnego” wydanych w innym kraju UE i stwierdzających małżeństwo, adopcję dziecka lub zmianę płci. Każde państwo członkowskie będzie więc musiało uznać za małżeństwo parę homoseksualistów, którzy dokument taki uzyskają n.p. w Hiszpanii lub Anglii, zaś odmowa adopcji takiemu „małżeństwu” będzie aktem dyskryminacji.

W rezolucji tej Parlament Europejski przedstawia swoje poprawki do projektu dyrektywy, która będzie wiążąca prawnie dla wszystkich państw członkowskich. Projekt tej rezolucji, którą promuje pos. Bauer, zawiera 63 poprawki, które będą głosowane na posiedzeniu Plenarnym już we środę.

Projekt rezolucji legislacyjnej Parlamentu UE w poprawce 5 mówi: Państwa członkowskie powinny zapewnić wzajemne uznawanie różnego rodzaju zarejestrowanych związków partnerskich oraz praw z nich wynikających, aby uniknąć dyskryminacji ze względu na orientację seksualną lub osobiste wybory migrujących pracowników. Państwa członkowskie powinny także zapewnić przestrzeganie praw osób adoptujących dzieci, tak by mogły one przemieszczać się do innego państwa członkowskiego w celu podjęcia pracy.

Jest to sprzeczne z porządkiem prawnym UE, który wyraźnie stwierdza, że polityka swobodnego przepływu pracowników nie ma wpływu na sposób rozumienia małżeństwa lub dopuszczalność instytucjonalizowania związków pozamałżeńskich. Parlament Europejski zamierza teraz znieść tę zasadę!

Co więcej, w raporcie Edit Bauer, mówiąc o unikaniu dyskryminacji ze względu na osobiste wybory, dąży się do legalizacji tzw. „dobrowolnej prostytucji” (w wielu krajach prostytutki są uznawane za „pracowników seksualnych”) w ramach swobodnego przepływu pracowników, co musi prowadzić do legalizacji stręczycielstwa.

Komitet ds. Zatrudnienia i Spraw Społecznych złożył projekt alternatywnej rezolucji legislacyjnej. Jest to poprawka nr 64, która kompleksowo podchodzi do zagadnienia swobodnego przepływu pracowników bez dodatków ideologii LGBT. Ponadto poprawka 64 wzywa do przestrzegania dorobku prawnego UE i stania na straży już przyjętych zasad.

Dlatego europosłowie powinni poprzeć poprawkę 64, czyli projekt rezolucji alternatywnej i odrzucić w całości raport autorstwa Edit Bauer.

+ List do:

Ta petycja jest...

Wygrana!

Proszę o odrzucenie rezolucji E. Bauer oraz przyjęcie poprawki nr 64

Szanowni Posłowie do Parlamentu Europejskiego,

W środę 12 marca na posiedzeniu plenarnym Parlamentu Europejskiego zostanie poddany pod głosowanie projekt rezolucji legislacyjnej w sprawie swobodnego przepływu pracowników (sprawozdawca: Edit Bauer).

Stanowczo proszę o głosowanie za

odrzuceniem tej rezolucji i

- przyjęciem poprawki nr 64, czyli projektu alternatywnej rezolucji złożonej w imieniu Komisji Zatrudnienia.

Raport przedstawiony przez Edit Bauer nie respektuje zasady pomocniczości i promuje wątpliwe rozwiązania inspirowane przez ideologiczne treści.

Rezolucja legislacyjna opracowana przez Komisję Zatrudnienia (poprawka 64) ujmuje kwestię swobodnego przepływu pracowników w sposób kompleksowy i merytoryczny oraz jest zgodna z zasadą pomocniczości. Dlatego raz jeszcze proszę o przyjęcie poprawki 64.

[Imię i nazwisko]

Pod pretekstem swobody przepływu pracowników UE chce narzucić Polsce uznawanie związków partnerskich i małżeństw homoseksualnych

Podpisz tę petycję teraz!

050.000
  37.172
 
37.172 osób podpisalo petycję.