Polsko - stój za życiem! Petycja do min. R. Sikorskiego i amb. R. Sarkowicza

Petycja do Ministra Spraw Zagranicznych i Stałego Przedstawiciela Polski przy ONZ w Nowym Jorku

 

Polsko - stój za życiem! Petycja do min. R. Sikorskiego i amb. R. Sarkowicza

Polsko - stój za życiem! Petycja do min. R. Sikorskiego i amb. R. Sarkowicza

020.000
  19.170
 
19.170 podpisało. Osiągnijmy 20.000!

Trwają właśnie ważne negocjacje w ONZ w Nowym Jorku dotyczące planu rozwojowego Organizacji po 2015 r. Polscy Delegaci również uczestniczą w tych ważnych negocjacjach w ramach prac Komisji ds. Statusu Kobiet. Istnieje szansa na wykreślenie aborcji z celów ONZ. Potrzeba do tego stanowczego głosu Polski. Do tej pory polscy reprezentanci nie wykazywali jednak inicjatywy, aby cele ONZ były wolne od proaborcyjnych zapisów lub chociażby zgodne z polskim prawem i wolą zdecydowanej większości społeczeństwa.

Poprośmy o działanie za życiem Stałego Przedstawiciela Polski przy ONZ w Nowym Jorku, Ryszarda Sarkowicza oraz o odpowiednie dyspozycje Ministra Spraw Zagranicznych Radosława Sikorskiego.

W negocjacjach uczestniczy również przedstawiciel CitizenGO, Gregory Mertz, który śledzi sytuację i poinformował nas, że stanowisko Polski może mieć w negocjacjach decydujące znaczenie!

020.000
  19.170
 
19.170 podpisało. Osiągnijmy 20.000!

Uzupełnij swój podpis

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:
Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z naszą Polityką Prywatności i Regulaminem

Proszę o aktywny udział polskiej delegacji w obradach Komisji ds. Statusu Kobiet

Adresaci wiadomości:

Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski

Stały Przedstawiciel Polski przy ONZ w Nowym Jorku Ryszard Sarkowicz


Szanowny Panie Ministrze, Szanowny Panie Ambasadorze,

Podczas dotychczasowych obrad Komisji ds. Statusu Kobiet (CSW58) delegaci z Polski pozostawali jedynie ich biernymi uczestnikami. Bierność podczas obrad Komisji oznacza przychylenie się do polityki forsowanej przez jej aktywnych uczestników i tak też zostanie ta postawa odebrana przez polskich Obywateli.

Toteż zwracam się do Panów z prośbą o to, aby polska delegacja wyraziła podczas obrad jasne stanowisko dotyczące ochrony życia, które będzie adekwatne do głosu zdecydowanej większości Polaków i nie dopuściła do sytuacji, w której rezultat obrad byłby wyrazem promocji postaw proaborcyjnych. Polska delegacja powinna stanowczo wystąpić przeciwko wyrażaniu przez Komisję wsparcia dla usług zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego, pod którą to nazwą kryje się szeroka promocja przemysłu aborcyjnego i działań sprzecznych z polskim prawem w tym względzie.

Uprzejmie proszę o aktywny udział polskiej delegacji w obradach.

[Imię i nazwisko]

Proszę o aktywny udział polskiej delegacji w obradach Komisji ds. Statusu Kobiet

Adresaci wiadomości:

Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski

Stały Przedstawiciel Polski przy ONZ w Nowym Jorku Ryszard Sarkowicz


Szanowny Panie Ministrze, Szanowny Panie Ambasadorze,

Podczas dotychczasowych obrad Komisji ds. Statusu Kobiet (CSW58) delegaci z Polski pozostawali jedynie ich biernymi uczestnikami. Bierność podczas obrad Komisji oznacza przychylenie się do polityki forsowanej przez jej aktywnych uczestników i tak też zostanie ta postawa odebrana przez polskich Obywateli.

Toteż zwracam się do Panów z prośbą o to, aby polska delegacja wyraziła podczas obrad jasne stanowisko dotyczące ochrony życia, które będzie adekwatne do głosu zdecydowanej większości Polaków i nie dopuściła do sytuacji, w której rezultat obrad byłby wyrazem promocji postaw proaborcyjnych. Polska delegacja powinna stanowczo wystąpić przeciwko wyrażaniu przez Komisję wsparcia dla usług zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego, pod którą to nazwą kryje się szeroka promocja przemysłu aborcyjnego i działań sprzecznych z polskim prawem w tym względzie.

Uprzejmie proszę o aktywny udział polskiej delegacji w obradach.

[Imię i nazwisko]