Polsko - stój za życiem! Petycja do min. R. Sikorskiego i amb. R. Sarkowicza

Petycja do Ministra Spraw Zagranicznych i Stałego Przedstawiciela Polski przy ONZ w Nowym Jorku

 

Polsko - stój za życiem! Petycja do min. R. Sikorskiego i amb. R. Sarkowicza

020.000
  19.170
 
19.170 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 20.000 podpisów.

Polsko - stój za życiem! Petycja do min. R. Sikorskiego i amb. R. Sarkowicza

Trwają właśnie ważne negocjacje w ONZ w Nowym Jorku dotyczące planu rozwojowego Organizacji po 2015 r. Polscy Delegaci również uczestniczą w tych ważnych negocjacjach w ramach prac Komisji ds. Statusu Kobiet. Istnieje szansa na wykreślenie aborcji z celów ONZ. Potrzeba do tego stanowczego głosu Polski. Do tej pory polscy reprezentanci nie wykazywali jednak inicjatywy, aby cele ONZ były wolne od proaborcyjnych zapisów lub chociażby zgodne z polskim prawem i wolą zdecydowanej większości społeczeństwa.

Poprośmy o działanie za życiem Stałego Przedstawiciela Polski przy ONZ w Nowym Jorku, Ryszarda Sarkowicza oraz o odpowiednie dyspozycje Ministra Spraw Zagranicznych Radosława Sikorskiego.

W negocjacjach uczestniczy również przedstawiciel CitizenGO, Gregory Mertz, który śledzi sytuację i poinformował nas, że stanowisko Polski może mieć w negocjacjach decydujące znaczenie!

+ List do:

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:

Proszę o aktywny udział polskiej delegacji w obradach Komisji ds. Statusu Kobiet

Adresaci wiadomości:

Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski

Stały Przedstawiciel Polski przy ONZ w Nowym Jorku Ryszard Sarkowicz


Szanowny Panie Ministrze, Szanowny Panie Ambasadorze,

Podczas dotychczasowych obrad Komisji ds. Statusu Kobiet (CSW58) delegaci z Polski pozostawali jedynie ich biernymi uczestnikami. Bierność podczas obrad Komisji oznacza przychylenie się do polityki forsowanej przez jej aktywnych uczestników i tak też zostanie ta postawa odebrana przez polskich Obywateli.

Toteż zwracam się do Panów z prośbą o to, aby polska delegacja wyraziła podczas obrad jasne stanowisko dotyczące ochrony życia, które będzie adekwatne do głosu zdecydowanej większości Polaków i nie dopuściła do sytuacji, w której rezultat obrad byłby wyrazem promocji postaw proaborcyjnych. Polska delegacja powinna stanowczo wystąpić przeciwko wyrażaniu przez Komisję wsparcia dla usług zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego, pod którą to nazwą kryje się szeroka promocja przemysłu aborcyjnego i działań sprzecznych z polskim prawem w tym względzie.

Uprzejmie proszę o aktywny udział polskiej delegacji w obradach.

[Imię i nazwisko]

Polsko - stój za życiem! Petycja do min. R. Sikorskiego i amb. R. Sarkowicza

Podpisz tę petycję teraz!

020.000
  19.170
 
19.170 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 20.000 podpisów.