Petycja w sprawie odwołania Joanny Kluzik-Rostkowskiej z funkcji Ministra Edukacji Narodowej

Adresat/Adresaci petycji: Prezes Rady Ministrów Donald Tusk

 

Petycja w sprawie odwołania Joanny Kluzik-Rostkowskiej z funkcji Ministra Edukacji Narodowej

02.000
  1.389
 
1.389 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 2.000 podpisów.

Petycja w sprawie odwołania Joanny Kluzik-Rostkowskiej z funkcji Ministra Edukacji Narodowej

25 marca 2014 r. rozpoczęto kampanię nadawania Certyfikatów „Szkoła Przyjazna Rodzinie”. Pomysłodawcą certyfikatów jest starosta wołomiński Piotr Uściński, certyfikaty nieodpłatnie nadaje Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny. Do programu przystąpiło tego dnia 20 placówek oświatowych z terenu Powiatu Wołomińskiego. W kolejnych dniach zgłosiło się już kilkadziesiąt szkół z całej Polski zainteresowanych otrzymaniem certyfikatu, kolejne zgłoszenia cały czas napływają.

Szkoła przyjmując certyfikat zobowiązuje się do nie propagowania oraz podejmowania działań uniemożliwiających propagowanie przez osoby trzecie treści szkodliwych dla dzieci, w szczególności promujących przedwczesną inicjację seksualną, kwestionujących biologiczną oraz kulturową stabilność ról płciowych kobiet i mężczyzn oraz głoszących odrębność płci społecznej czy kulturowej od płci biologicznej, kwestionujących znaczenie rodziny i autorytetów w rozwoju emocjonalnym, intelektualnym i duchowym dzieci.

Szkoła z certyfikatem będzie także dążyć do realizowania działań formacyjnych skierowane do uczniów, ich rodziców oraz grona pedagogicznego polegających na organizowaniu warsztatów, szkoleń i prowadzeniu programów podkreślających pozytywną rolę rodziny rozwoju osobowym człowieka.

Pani Minister Edukacji Narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska jeszcze tego samego dnia, czyli 25 marca, zapowiedziała kontrole w Szkołach Przyjaznych Rodzinie. Tego samego dnia zaczęła także atak w mediach skierowany przeciwko samorządom oraz szkołom biorącym udział w akcji certyfikatów, mający prawdopodobnie na celu zastraszenie kontrolami szkół, które otrzymały certyfikat lub chciałyby się zgłosić. Następnego dnia, czyli 26 marca, za pośrednictwem kuratora wystosowano listy email do szkół i samorządów zadające szereg pytań wychodzących poza ustawowe kompetencje kuratora. Działania Joanny Kluzik-Rostkowskiej były bezprawne, co potwierdza opinia Instytutu Na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris:
http://www.ordoiuris.pl/stanowisko-ordo-iuris-w-przedmiocie-legalnosci-dzialan-men-podjetych-w-zwiazku-z-kampania-szkola-przyjazna-rodzinie,3385,i.html

4 kwietnia 2014 r. w trakcie obrad Sejmu RP odpowiadając na pytania Posłów Jadwigi Wiśniewskiej i Jarosława Zielińskiego Pani Minister Edukacji Narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska wykazała się nieznajomością Ustawy o Systemie Oświaty, a w szczególności preambuły do tejże ustawy, która gwarantuje respektowanie w programach wychowawczych chrześcijańskiego systemu wartości a także określa, że szkoła ma przygotowywać ucznia do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich.
http://wpolityce.pl/polityka/189905-burzliwa-debata-ws-szkol-przyjaznych-rodzinie-kluzik-rostkowska-nadal-za-ideologia-gender

Ta petycja została wykreowana przez obywatela lub organizację, która nie jest cześcią CitizenGO. CitizenGO nie jest odpowiedzialna za treść petycji.
+ List do:

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:

Adresat/Adresaci petycji: Prezes Rady Ministrów Donald Tusk

 Szanowny Panie Premierze Donaldzie Tusku,

Zwracamy się z prośbą o odwołanie Pani Joanny Kluzik-Rostkowskiej ze stanowiska Ministra Edukacji Narodowej.

Prośbę naszą uzasadniamy po pierwsze bezprawnymi działaniami podjętymi w dniach 25 i 26 marca 2014 r. przez Panią Minister za pośrednictwem Mazowieckiego Kuratora Oświaty wobec szkół, które otrzymały od Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny certyfikaty „Szkoła Przyjazna Rodzinie” a także wobec samorządów będących organami prowadzącymi dla tych szkół.

Po drugie podczas debaty w Sejmie RP w dniu 4 kwietnia 2014 r. odpowiadając na pytania posłów dotyczące działań MEN w sprawie certyfikatów Pani Minister wykazała się nieznajomością Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. W szczególności Pani Minister nie zna treści preambuły do tejże ustawy, która gwarantuje respektowanie w programach wychowawczych chrześcijańskiego systemu wartości, a także określa, że szkoła ma przygotowywać ucznia do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich.

Po trzecie wystąpienia i wypowiedzi medialne Pani Minister w tej sprawie mają na celu nieuzasadnione zdyskredytowanie certyfikatu „Szkoła Przyjazna Rodzinie”. Działania te są zupełnie niezrozumiałe i szkodliwe, gdyż certyfikaty te są zgodne z prawem, co więcej stoją na straży ustawy o systemie oświaty oraz art. 18 Konstytucji RP, który brzmi: ”Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej.

Powyższe dowodzi, że Pani Joanna Kluzik-Rostkowska nie posiada niezbędnych kompetencji do sprawowania zaszczytnego urzędu Ministra Edukacji Narodowej, wobec czego wniosek o odwołanie jej ze stanowiska jest w pełni zasadny.

Przyłączam się do głosu inicjatora petycji Pana starosty Piotra Uścińskiego, pomysłodawcy certyfikatów „Szkoła Przyjazna Rodzinie”.

 

[Imię i nazwisko]

Petycja w sprawie odwołania Joanny Kluzik-Rostkowskiej z funkcji Ministra Edukacji Narodowej

Podpisz tę petycję teraz!

02.000
  1.389
 
1.389 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 2.000 podpisów.