Wzywamy do zaprzestania wystawiania sztuki Malowany Ptak

Adresat/Adresaci petycji: Dyrektor Teatru Polskiego w Poznaniu Pan Marcin Kowalski

 

Wzywamy do zaprzestania wystawiania sztuki Malowany Ptak

Wzywamy do zaprzestania wystawiania sztuki Malowany Ptak

020.000
  13.443
 
13.443 podpisało. Osiągnijmy 20.000!

„Malowany Ptak” to kłamstwo wiecznie żywe, tym razem przybrało formę przedstawienia w ramach kooperacji Teatru Polskiego w Poznaniu i Teatru Żydowskiego w Warszawie. Wystawiane od końca marca bieżącego roku początkowo w stolicy Wielkopolski, powoli zatacza coraz szersze kręgi, niosąc mit „polskiego antysemityzmu”, tym razem do Warszawy.

Spektakl przepełniony atakami na społeczeństwo polskie oraz Kościół Katolicki, odnosi się nie tylko do „biograficznej” książki Jerzego Kosińskiego, ale konsekwentnie powiela stygmat Jedwabnego, włączając w to również perypetie siedzib żydowskich teatrów, jako współczesne przedłużenie zakorzenionej od dawna „polskiej nienawiści”.

Postawmy tamę działaniu oszczerców, którzy pod płaszczem sztuki deformują obraz historii Polski i kierując się goebbelsowską dewizą, że kłamstwo powtórzone 1000 razy staje się prawdą, chcą przypisać nam, Polakom, współudział w zbrodni Holocaustu.

Protestujemy!

 

---

 

WYJAŚNIENIE

Jerzy Kosiński (właściwie Józef Lewinkopf)  ur. 14 czerwca 1933 r. w Łodzi, zm. 3 maja 1991 r. w Nowym Jorku, polski pisarz żydowskiego pochodzenia, którego najsłynniejsza książka „Malowany Ptak”, rzekomo oparta na osobistych doświadczeniach autora, stała się na Zachodzie klasykiem literatury Holocaustu, najprawdopodobniej za sprawą  silnego antypolskiego wydźwięku, objawiającego się poprzez naturalistyczne opisy wynaturzonego wręcz sposobu życia miejscowej ludności, a sceny zbiorowego gwałtu polskiej tłuszczy czy stosunków seksualnych ze zwierzętami nadały jej tak „poczytny”, pornograficzny kształt. Obraz Polaków, jako zacofanych, prymitywnych, zezwierzęconych bytów, prześladujących wszystko co inne, włącznie z osobą osamotnionego, zagubionego chłopca, został „okraszony” prawdziwymi imionami mieszkańców.

To pierwsze, tak silne oskarżenie o współudział Polaków w Holocauście, napędzające antypolskie ataki świata, zostało ostatecznie obalone przez „Czarnego Ptasiora” autorstwa Joanny Siedleckiej, która na podstawie swojego śledztwa przeprowadzonego w Dąbrowie Rzeczyckiej, zrywa maskę mistyfikacji i przywraca mieszkańcom, w tym Katolikom, godność oraz zasługi w ukrywaniu, a ostatecznie w uratowaniu życia Jerzego Kosińskiego. Nie próbuje negować prostoty, czy nawet ciemnoty wiejskiej ludności, ale jednoznacznie dowodzi, że to nie podkarpaccy chłopi stoją za domniemanymi okropnościami, które spotkały Jerzego w latach młodości.

Znamienne jest też samobójstwo, które popełnił w 1991 roku, w czasie kiedy mit dziecka Holocaustu upadł, a na jaw wychodziło coraz więcej dowodów na plagiatorską naturę tekstów spod jego pióra. 

 
020.000
  13.443
 
13.443 podpisało. Osiągnijmy 20.000!

Uzupełnij swój podpis

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:
Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z naszą Polityką Prywatności i Regulaminem

Adresat/Adresaci petycji: Dyrektor Teatru Polskiego w Poznaniu Pan Marcin Kowalski


WEZWANIE

Wzywamy do zaprzestania wystawiania sztuki Malowany Ptak, opartej na kłamstwach Jerzego Kosińskiego, przejawiającej oznaki mowy nienawiści wobec Narodu Polskiego i Kościoła Katolickiego.

Nie zgadzamy się również na szarganie imienia Pani Joanny Siedleckiej oraz wykorzystanie jej wizerunku i twórczości bez zgody autorki.

Sposób przedstawienia Polaków w wyżej wymienionej sztuce, która kłamstwom przywraca odzienie prawdy, jest nieakceptowalny zarówno z punktu widzenia historii, moralności, jak i zwykłej ludzkiej godności.

Nie zgadzamy się na stygmatyzację Narodu Polskiego jako współwinnego zbrodni Holocaustu, nie zgadzamy się na urąganie pamięci o ludziach, którzy uratowali życie Jerzemu Kosińskiemu, poprzez deformację faktów, zezwierzęcenie i rozseksualizowanie graniczące z dewiacją. Nie zgadzamy się na zamianę wybawicieli w katów. 

Nie zgadzamy się też, aby ten kłamliwy obraz społeczności lokalnej, miał stać się koronnym dowodem na antysemityzm, bestialstwo i kolaborację Narodu Polskiego oraz Kościoła Katolickiego z niemieckim okupantem – projektantem i wykonawcą zbrodniczej ideologii, wymierzonej we wszystkich obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.

Protestujemy i domagamy się wycofania przedstawienia z repertuaru obu teatrów.

[Imię i nazwisko]

Adresat/Adresaci petycji: Dyrektor Teatru Polskiego w Poznaniu Pan Marcin Kowalski


WEZWANIE

Wzywamy do zaprzestania wystawiania sztuki Malowany Ptak, opartej na kłamstwach Jerzego Kosińskiego, przejawiającej oznaki mowy nienawiści wobec Narodu Polskiego i Kościoła Katolickiego.

Nie zgadzamy się również na szarganie imienia Pani Joanny Siedleckiej oraz wykorzystanie jej wizerunku i twórczości bez zgody autorki.

Sposób przedstawienia Polaków w wyżej wymienionej sztuce, która kłamstwom przywraca odzienie prawdy, jest nieakceptowalny zarówno z punktu widzenia historii, moralności, jak i zwykłej ludzkiej godności.

Nie zgadzamy się na stygmatyzację Narodu Polskiego jako współwinnego zbrodni Holocaustu, nie zgadzamy się na urąganie pamięci o ludziach, którzy uratowali życie Jerzemu Kosińskiemu, poprzez deformację faktów, zezwierzęcenie i rozseksualizowanie graniczące z dewiacją. Nie zgadzamy się na zamianę wybawicieli w katów. 

Nie zgadzamy się też, aby ten kłamliwy obraz społeczności lokalnej, miał stać się koronnym dowodem na antysemityzm, bestialstwo i kolaborację Narodu Polskiego oraz Kościoła Katolickiego z niemieckim okupantem – projektantem i wykonawcą zbrodniczej ideologii, wymierzonej we wszystkich obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.

Protestujemy i domagamy się wycofania przedstawienia z repertuaru obu teatrów.

[Imię i nazwisko]