Petycja do PE i KE w sprawie gloryfikowania ludobójczej ideologii banderyzmu przez władze Ukrainy

Adresat/Adresaci petycji: Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Antonio Tajani - Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker

 

Petycja do PE i KE w sprawie gloryfikowania ludobójczej ideologii banderyzmu przez władze Ukrainy

Petycja do PE i KE w sprawie gloryfikowania ludobójczej ideologii banderyzmu przez władze Ukrainy

02.000
  1.918
 
1.918 podpisało. Osiągnijmy 2.000!

W związku z haniebnym apelem Lwowskiej Rady Obwodowej wymuszającej na Polakach odbudowanie pomnika Ukraińskiej Powstańczej Armii w Hruszowicach, ukraińskim programem edukacyjnym gloryfikującym Stepana Banderę, wypowiedziami Ukraińców, w których grożą Polakom "drugim Wołyniem" oraz chęcią odebrania Polakom terenów tzw. Zakerzonia (Rzeszów, Chełm, Przemyśl), pod czym podpisują się parlamentarzyści związanej z Majdanem partii Swoboda, a zatem dynamicznie rozwijającymi się postawami banderowskimi wśród Ukraińców, których gościmy w naszej Ojczyźnie, proszę o podpisanie się pod petycją do Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej w sprawie gloryfikowania ludobójczej ideologii banderyzmu przez władze Ukrainy. W obliczu realnego niebezpieczeństwa jakie zagraża nam ze strony ideowych potomków Stepana Bandery proszę Państwa o zaangażowanie, podpisanie się pod petycją oraz jej rozpropagowanie. Petycja wraz z podpisami zostanie przekazana Przewodniczącemu Parlamentu Europejskiego Antoniemu Tajaniemu, Przewodniczącemu Komisji Europejskiej Jean Claude'owi Junckerowi, do wiadomości Ministra Spraw Zagranicznych Witolda Waszczykowskiego. Czy Unia Europejska wyrazi swój sprzeciw wobec banderowskiej nienawiści przynajmniej w taki sposób w jaki w jaki bezpodstawnie upominała Polskę w sprawie Trybunału Konstytucyjnego?

Posłuchaj: https://www.youtube.com/watch?v=VBlT1yFxuGI
Przeczytaj: http://jacekmiedlar.pl/2017/05/18/ukraincy-groza-nam-drugim-wolyniem-rea...

 

Ta petycja została wykreowana przez obywatela lub organizację, która nie jest cześcią CitizenGO. CitizenGO nie jest odpowiedzialna za treść petycji.
02.000
  1.918
 
1.918 podpisało. Osiągnijmy 2.000!

Uzupełnij swój podpis

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:
Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z naszą Polityką Prywatności i Regulaminem

Adresat/Adresaci petycji: Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Antonio Tajani - Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker

 

Petycja do Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej w sprawie gloryfikowania ludobójczej ideologii banderyzmu przez władze Ukrainy

 

Zwracamy się do Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej z apelem o podjęcie stosownej interwencji wobec władz Ukrainy propagujących szowinistyczną i ludobójczą ideologię banderyzmu. Gloryfikacja Stefana Bandery oraz zbrodniczej organizacji OUN-UPA, odpowiedzialnej za bestialskie wymordowanie ponad 100 tysięcy Polaków, nie może być tolerowana ani pomijana milczeniem. Niestety, Unia Europejska tak ochoczo szafująca bezpodstawnymi oskarżeniami wobec Polski, zdaje się nie dostrzegać problemu, jakim jest gloryfikowanie przez Ukrainę ideologii stanowiącej realne zagrożenie dla pokoju w Europie. Fakt, iż Ukraina została zaatakowana przez Rosję nie może być usprawiedliwieniem i gwarancją bezkarności dla jej władz budujących tożsamość narodową na micie zbrodniarza Stefana Bandery.

Ukraina ubiega się o członkostwo w Unii Europejskiej. Jednocześnie władze Ukrainy stawiają pomniki mordercom, którzy dokonali ludobójstwa Polaków na Wołyniu i w Małopolsce. Co więcej, Lwowska Rada Obwodowa wystosowała apel do polskiego rządu i władz lokalnych, w którym domaga się odnowienia zdemontowanego zgodnie z prawem pomnika żołnierzy Ukraińskiej Powstańczej Armii w Hruszowicach. Czy potomkowie ofiar mają stawiać pomniki mordercom ich rodziców i dziadków? Czy taka postawa ukraińskich władz może być zaakceptowana przez Unię Europejską? NIE! Moralnym obowiązkiem Unii Europejskiej jest zabranie głosu w tej sprawie i jednoznaczne potępienie szowinistycznej i ludobójczej ideologii banderyzmu..

Czy Parlament Europejski i Komisja Europejska milczałyby, gdyby np. władze Niemiec zażądały od Polaków stawiania pomników Adolfowi Hitlerowi oraz mordercom z SS i Wehrmachtu? Dziś natomiast władze ukraińskie domagają się od Polski stawiania pomników ukraińskim pomocnikom Hitlera, którzy podpisali się pod zbrodniczą ideologią i wcielili ją w czyn.

Nie może być przyzwolenia na tak haniebne postępowanie władz Ukrainy. Dlatego oczekujemy, że Unia Europejska wyrazi swój zdecydowany sprzeciw wobec takich działań. Milczenie oznaczać będzie tolerancję dla zbrodni ludobójstwa.


Adresat:

1. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Antonio Tajani

2. Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker


Do wiadomości:
Ministra Spraw Zagranicznych Witolda Waszczykowskiego

[Imię i nazwisko]

Adresat/Adresaci petycji: Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Antonio Tajani - Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker

 

Petycja do Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej w sprawie gloryfikowania ludobójczej ideologii banderyzmu przez władze Ukrainy

 

Zwracamy się do Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej z apelem o podjęcie stosownej interwencji wobec władz Ukrainy propagujących szowinistyczną i ludobójczą ideologię banderyzmu. Gloryfikacja Stefana Bandery oraz zbrodniczej organizacji OUN-UPA, odpowiedzialnej za bestialskie wymordowanie ponad 100 tysięcy Polaków, nie może być tolerowana ani pomijana milczeniem. Niestety, Unia Europejska tak ochoczo szafująca bezpodstawnymi oskarżeniami wobec Polski, zdaje się nie dostrzegać problemu, jakim jest gloryfikowanie przez Ukrainę ideologii stanowiącej realne zagrożenie dla pokoju w Europie. Fakt, iż Ukraina została zaatakowana przez Rosję nie może być usprawiedliwieniem i gwarancją bezkarności dla jej władz budujących tożsamość narodową na micie zbrodniarza Stefana Bandery.

Ukraina ubiega się o członkostwo w Unii Europejskiej. Jednocześnie władze Ukrainy stawiają pomniki mordercom, którzy dokonali ludobójstwa Polaków na Wołyniu i w Małopolsce. Co więcej, Lwowska Rada Obwodowa wystosowała apel do polskiego rządu i władz lokalnych, w którym domaga się odnowienia zdemontowanego zgodnie z prawem pomnika żołnierzy Ukraińskiej Powstańczej Armii w Hruszowicach. Czy potomkowie ofiar mają stawiać pomniki mordercom ich rodziców i dziadków? Czy taka postawa ukraińskich władz może być zaakceptowana przez Unię Europejską? NIE! Moralnym obowiązkiem Unii Europejskiej jest zabranie głosu w tej sprawie i jednoznaczne potępienie szowinistycznej i ludobójczej ideologii banderyzmu..

Czy Parlament Europejski i Komisja Europejska milczałyby, gdyby np. władze Niemiec zażądały od Polaków stawiania pomników Adolfowi Hitlerowi oraz mordercom z SS i Wehrmachtu? Dziś natomiast władze ukraińskie domagają się od Polski stawiania pomników ukraińskim pomocnikom Hitlera, którzy podpisali się pod zbrodniczą ideologią i wcielili ją w czyn.

Nie może być przyzwolenia na tak haniebne postępowanie władz Ukrainy. Dlatego oczekujemy, że Unia Europejska wyrazi swój zdecydowany sprzeciw wobec takich działań. Milczenie oznaczać będzie tolerancję dla zbrodni ludobójstwa.


Adresat:

1. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Antonio Tajani

2. Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker


Do wiadomości:
Ministra Spraw Zagranicznych Witolda Waszczykowskiego

[Imię i nazwisko]