JEDEN Z NAS - Piszemy do Komisji Europejskiej!

Petycja do Komisji Europejskiej

 

JEDEN Z NAS - Piszemy do Komisji Europejskiej!

JEDEN Z NAS - Piszemy do Komisji Europejskiej!

0100.000
  59.981
 
59.981 podpisało. Osiągnijmy 100.000!

Komisja Europejska odrzuciła inicjatywę. My walczymy dalej!


-----------

Europejska Inicjatywa Obywatelska "Jeden z Nas" została poparta przez ponad 1,7 miliona obywateli Państw UE i tym samym stała się największą obywatelską inicjatywą w historii UE! Udało się to dzięki aktywnym obywatelom, którzy z ogromnym zaangażowaniem zbierali podpisy.

Przypomnijmy, że jest to Inicjatywa (http://www.oneofus.eu/pl/initiative-explanation/), której celem jest wprowadzenie takich regulacji prawnych w UE, które nie pozwolą m.in. na finansowanie przez UE aborcji w Chinach czy Indiach i które staną się pierwszym krokiem do prawnej ochrony życia człowieka od momentu poczęcia. Punktem wyjścia dla inicjatywy był wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie Brüstle vs. Greenpeace, w którym uznano, że godność człowieka jest jednoznacznie związana z momentem poczęcia. Warto dodać, że sędzią sprawozdawcą tego wyroku był Polak, prof. dr hab. Marek Safjan.

Inicjatywa została już przedstawiona Komisji Europejskiej, która podejmie decyzję odnośnie tego, czy inicjatywie zostanie nadany dalszy bieg, tzn. czy trafi do Parlamentu Europejskiego. KE podejmuje taką decyzję całkowicie arbitralnie. Ta inicjatywa potrzebuje naszego wsparcia! Wspólnie przekonajmy Komisję Europejską do tego, żeby nie zignorowała głosu 1,7 miliona obywateli Państw Członkowskich. Pokażmy, że nasze zaangażowanie w inicjatywę nie skończyło się na złożeniu podpisu. Śledzimy przebieg inicjatywy i patrzymy Komisji Europejskiej - dosłownie - na ręce.

Zachęcamy do podpisania się pod listem-petycją do Komisji Europejskiej wyrażając nasze poparcie dla inicjatywy. Klikając "Podpisz" wysyłamy wiadomość e-mail bezpośrednio do polskiego Komisarza Janusza Lewandowskiego, przewodniczącego KE Jose Manuela Barroso oraz do Komisarzy Andrisa Piebalgs oraz Maire Gheoghegan-Quinn.

Inicjatywa Jeden z Nas została zaatakowana przez promotorów aborcji i przemysłu aborcyjnego, jak IPPF (do której to grupy należy np. FEDERA Wandy Nowickiej), a także przez pro-aborcyjnych Europarlamentarzystów. 

UE powinna wiedzieć, że obywatele, którzy chronią życie człowieka, są liczną i dobrze zorganizowaną grupą. Zachęcamy do zaproszenia w akcji przyjaciół i znajomych! Nie pozwólmy aborcjonistom mówić w naszym imieniu!

Warto dodać, że niniejsza akcja pisania do Komisji Europejskiej i - tym samym - zwrócenia uwagi na to, że śledzimy losy "Jeden z Nas", pochodzi nie od oficjalnego Komitetu Inicjatywy, lecz od tych użytkowników, którzy pod wpływem inicjatywy zaczęli brać aktywny udział w polityce. 


Więcej o Jeden z Nas? http://www.oneofus.eu/pl/initiative-explanation/:

EIO “Jeden z Nas” – 1 milion głosów – historycznym krokiem w kierunku ochrony życia w Europie

Inicjatywa “Jeden z Nas” jest jedną z pierwszych EIO, które zostały zarejestrowane w UE. Jej celem jest zwiększenie obrony ludzkiego życia od momentu poczęcia w Europie – w ramach możliwości kompetencyjnych UE. Bazując na definicji embrionu ludzkiego jako początku rozwoju istoty ludzkiej – która została sformułowana w niedawnym wyroku Europejskiego Trybunału Sprawidliwości (w sprawie Brüstle vs. Greenpeace) – by zapewnić spójność kompetencji unijnych w sprawach dotykających życia ludzkich embrionów, inicjatywa “Jeden z Nas” dąży do takiej zmiany prawa, by UE zakazała i zakończyła finansowanie aktywności, które wiążą się z niszczeniem ludzkich embrionów, w szczególności w obszarach badań, rozwoju i zdrowia publicznego. Można to uczynić poprzez zmiany w regulacjach finansowych UE, które regulują w jaki sposób są wydawane pieniądze z budżetu UE. Zakaz finansowania tego typu aktywności w znaczny sposób przyczyni się do ujednolicenia przepisów w ramach UE.

0100.000
  59.981
 
59.981 podpisało. Osiągnijmy 100.000!

Uzupełnij swój podpis

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:
Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z naszą Polityką Prywatności i Regulaminem

Poparcie dla Inicjatywy Jeden z Nas

Szanowna Komisjo,

Inicjatywa Jeden z Nas została poparta przez ponad 1,7 miliona obywateli Państw Członkowskich UE. Po wysłuchaniu publicznym, które miało miejsce 10 kwietnia br. oraz po spotkaniu Członkow Komisji Europejskiej z Przedstawicielami Inicjatywy w dniu 9 kwietnia br., czekamy na decyzję Komisji odnośnie dalszego losu inicjatywy.

Celem Inicjatywy jest ochrona podstawowych praw wynikających z godności człowieka. Fundusze UE nie powinny być przeznaczane na niszczenie ludzkich embrionów. Podobnie, polityka rozwojowa UE nie powinna obejmować finansowania aborcji.

Podczas wysłuchania publicznego wskazano, że - w odniesieniu do Programu Rozwojowego "Horyzont 2020" - istniejące ramy etyczne są zdecydowanie niewystarczające. Jeśli pewne procedury medyczne nie są legalne w 27 z 28 krajów UE, to nie mogą być finansowane przez UE!

Podczas wysłuchania publicznego ujawniono również, że jest mało prawdopodobne, aby zwiększenie finansowania kontrowersyjnych badań na embrionach ludzkich przyniosło korzystne skutki w leczeniu.

W odniesieniu do polityki rozwojowej, istnieje powszechna zgoda co do tego, że należy walczyć ze śmiertelnością matek w związku z porodem. NIe uzasadnia to jednak w żadnym wymiarze finansowania przez UE aborcji w krajach rozwijających się. Dodajmy, że nie we wszystkich krajach UE aborcja jest legalna w każdym przypadku.

Spełnienie wszystkich wymogów prawnych i formalnych oraz zebranie prawie dwukrotnie wyższej od wymaganej prawem liczby podpisów pod Inicjatywą, domaga się, aby ten głos obywateli został uszanowany.

Zwracam się do Komisji Europejskiej poprzez Pana, jej Członka, z prośbą o wszczęscie procedury ustawodawczej dla Inicjatywy "Jeden z Nas".

[Imię i nazwisko]

Poparcie dla Inicjatywy Jeden z Nas

Szanowna Komisjo,

Inicjatywa Jeden z Nas została poparta przez ponad 1,7 miliona obywateli Państw Członkowskich UE. Po wysłuchaniu publicznym, które miało miejsce 10 kwietnia br. oraz po spotkaniu Członkow Komisji Europejskiej z Przedstawicielami Inicjatywy w dniu 9 kwietnia br., czekamy na decyzję Komisji odnośnie dalszego losu inicjatywy.

Celem Inicjatywy jest ochrona podstawowych praw wynikających z godności człowieka. Fundusze UE nie powinny być przeznaczane na niszczenie ludzkich embrionów. Podobnie, polityka rozwojowa UE nie powinna obejmować finansowania aborcji.

Podczas wysłuchania publicznego wskazano, że - w odniesieniu do Programu Rozwojowego "Horyzont 2020" - istniejące ramy etyczne są zdecydowanie niewystarczające. Jeśli pewne procedury medyczne nie są legalne w 27 z 28 krajów UE, to nie mogą być finansowane przez UE!

Podczas wysłuchania publicznego ujawniono również, że jest mało prawdopodobne, aby zwiększenie finansowania kontrowersyjnych badań na embrionach ludzkich przyniosło korzystne skutki w leczeniu.

W odniesieniu do polityki rozwojowej, istnieje powszechna zgoda co do tego, że należy walczyć ze śmiertelnością matek w związku z porodem. NIe uzasadnia to jednak w żadnym wymiarze finansowania przez UE aborcji w krajach rozwijających się. Dodajmy, że nie we wszystkich krajach UE aborcja jest legalna w każdym przypadku.

Spełnienie wszystkich wymogów prawnych i formalnych oraz zebranie prawie dwukrotnie wyższej od wymaganej prawem liczby podpisów pod Inicjatywą, domaga się, aby ten głos obywateli został uszanowany.

Zwracam się do Komisji Europejskiej poprzez Pana, jej Członka, z prośbą o wszczęscie procedury ustawodawczej dla Inicjatywy "Jeden z Nas".

[Imię i nazwisko]