Profanacja Krzyża w Centrum Sztuki Współczesnej

Żądanie kierowane do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Dyrekcji Centrum Sztuki Współczesnej

 

Profanacja Krzyża w Centrum Sztuki Współczesnej

050.000
  20.569
 
20.569 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 50.000 podpisów.

Profanacja Krzyża w Centrum Sztuki Współczesnej

W Centrum Sztuki Współczesnej został przedstawiony film pod przewrotnym tytułem „Adoracja Chrystusa”, który – najdelikatniej mówiąc – wykracza poza normy moralne, etyczne, estetyczne i prawne (art. 196 KK). Film przedstawia nagiego mężczyznę, który w różnych pozach leży na średniowiecznym krucyfiksie (dodajmy, że jest to krucyfiks pochodzący z Muzeum Narodowego). Z powyższych powodów zdecydowaliśmy się uruchomić akcję mailową kierowaną do Dyrekcji Centrum Sztuki Współczesnej oraz do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego wyrażającą sprzeciw wobec filmu.

Można odnieść wrażenie, że kolejne tego typu profanacje krzyża w pseudodziełach są próbą sprawdzania tego, gdzie leży granica atakowania chrześcijaństwa w przestrzeni publicznej. Masowy sprzeciw, do którego zachęcamy, może być stanowczą odpowiedzią na tego typu profanacje. O sprawie napisały już liczne media (np. http://www.pch24.pl/bluznierstwo-w-centrum-sztuki-wspolczesnej,18895,i.html). Odbył się także protest przeciwko temuż filmowi przed Centrum Sztuki Współczesnej. Media informują również o doniesieniach do prokuratury. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski deklarował, że wystawa nie otrzyma dodatkowego finansowania ze strony Ministerstwa. To stanowczo zbyt słaba reakcja Osoby odpowiedzialnej za kulturę i sztukę w Polsce.

Zachęcamy do włączenia się w działania przeciwko takim profanacjom poprzez wysyłanie wiadomości do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz do Dyrekcji Censtrum Sztuki Współczesnej.

+ List do:

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:

Nie dla profanacji krzyża

Sprzeciwiam się profanacji krzyża poprzez pseudodzieła sztuki jak film „Adoracja” w Centrum Sztuki Współczesnej.

[Imię i nazwisko]

Profanacja Krzyża w Centrum Sztuki Współczesnej

Podpisz tę petycję teraz!

050.000
  20.569
 
20.569 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 50.000 podpisów.