Profanacja Krzyża w Centrum Sztuki Współczesnej

Żądanie kierowane do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Dyrekcji Centrum Sztuki Współczesnej

 

Profanacja Krzyża w Centrum Sztuki Współczesnej

Profanacja Krzyża w Centrum Sztuki Współczesnej

050.000
  20.569
 
20.569 podpisało. Osiągnijmy 50.000!

W Centrum Sztuki Współczesnej został przedstawiony film pod przewrotnym tytułem „Adoracja Chrystusa”, który – najdelikatniej mówiąc – wykracza poza normy moralne, etyczne, estetyczne i prawne (art. 196 KK). Film przedstawia nagiego mężczyznę, który w różnych pozach leży na średniowiecznym krucyfiksie (dodajmy, że jest to krucyfiks pochodzący z Muzeum Narodowego). Z powyższych powodów zdecydowaliśmy się uruchomić akcję mailową kierowaną do Dyrekcji Centrum Sztuki Współczesnej oraz do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego wyrażającą sprzeciw wobec filmu.

Można odnieść wrażenie, że kolejne tego typu profanacje krzyża w pseudodziełach są próbą sprawdzania tego, gdzie leży granica atakowania chrześcijaństwa w przestrzeni publicznej. Masowy sprzeciw, do którego zachęcamy, może być stanowczą odpowiedzią na tego typu profanacje. O sprawie napisały już liczne media (np. http://www.pch24.pl/bluznierstwo-w-centrum-sztuki-wspolczesnej,18895,i.html). Odbył się także protest przeciwko temuż filmowi przed Centrum Sztuki Współczesnej. Media informują również o doniesieniach do prokuratury. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski deklarował, że wystawa nie otrzyma dodatkowego finansowania ze strony Ministerstwa. To stanowczo zbyt słaba reakcja Osoby odpowiedzialnej za kulturę i sztukę w Polsce.

Zachęcamy do włączenia się w działania przeciwko takim profanacjom poprzez wysyłanie wiadomości do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz do Dyrekcji Censtrum Sztuki Współczesnej.

050.000
  20.569
 
20.569 podpisało. Osiągnijmy 50.000!

Uzupełnij swój podpis

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:
Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z naszą Polityką Prywatności i Regulaminem

Nie dla profanacji krzyża

Sprzeciwiam się profanacji krzyża poprzez pseudodzieła sztuki jak film „Adoracja” w Centrum Sztuki Współczesnej.

[Imię i nazwisko]

Nie dla profanacji krzyża

Sprzeciwiam się profanacji krzyża poprzez pseudodzieła sztuki jak film „Adoracja” w Centrum Sztuki Współczesnej.

[Imię i nazwisko]