Uwolnić Meriam!

Petycja o uwolnienie Meriam

 

Uwolnić Meriam!

wygrane

Uwolnić Meriam!

0500.000
  311.157
 
311.157 have signed.

Meriam jest wolna! Po trudnych tygodniach modlitw, międzynarodowej mobilizacji w celu uwolnienia Meriam i zbierania podpisów, udało się! O uwolnieniu Meriam poinformował jej prawnik, Mohannad Moustafa. 

Groźna sytuacja miała miejsce na lotnisku (24.06.), gdy Meriam próbując udać się do USA z rodziną (Daniel Wani - mąż Meriam, posiada obywatelsko USA) została aresztowana, o czym poinformował prawnik Thabit Suliman. Powodem aresztowania miały być względy bezpieczeństwa. Wiemy, że cała rodzina została ponownie uwolniona!

Spośród ponad 300 000 osób, które podpisały się pod niniejszą petycją, aż 84.747 to osoby z Polski! Dziękujemy za tak szeroki udział w tej akcji! Warto było! Dziękujemy za zaproszenie do kampanii Rodziny, przyjaciół i znajomych!

Możemy zobaczyć pierwsze zdjęcie Meriam po wyjściu z więzienia:

 Tysiące środowisk na całym świecie poruszyła ta historia. Meriam przebywała w więzieniu ze swoim 22-miesięcznym synkiem i urodzoną pod koniec maja córeczką o imieniu Maya! Mężowi odmawiano możliwości odwiedzenia żony i dzieci.

Przypomnijmy, że 27-letnia Meriam Yehya Ibrahim za rzekome przejście z islamu na chrześcijaństwo została skazana na karę śmierci przez powieszenie, poprzedzone chłostą w liczbie 100 batów. Zgodnie z prawem islamu, Meriam religię odziedziczyła po ojcu (który opuścił rodzinę, gdy Meriam miała 6 lat). Została wychowana przez Matkę jako chrześcijanka. Ośmieliła się poślubić chrześcijanina Daniela Wani - Sudańczyka z Południa, co islam uznaje za "cudzołóstwo". Sąd pozostawił oskarżonej możliwość uwolnienia od kary, w zamian za wyrzeczenie się wyznawanej wiary. Kobieta odmówiła. Meriam powiedziała: "Jestem chrześcijanką i nigdy nie popełniłam apostazji”. Gdyby Meriam zaparła się wiary w Jezusa i przyjęła islam, zostałaby natychmiast uwolniona.... Ale tego nie zrobiła. Wolność wyznawania swojej religii powinna być podstawowym prawem każdej osoby... Do tego sąd odmawiał Danielowi odwiedzin żony i dzieci, ponieważ oskarżono go o nawracanie muzułmanki!

Pamiętajmy, że uwięzienie Meriam nie jest wyjątkiem. Chrześcijaństwo jest najbardziej prześladowaną religią świata. Każdego dnia tysiące chrześcijan przeżywają dramat więzienia ze względu na wiarę, a ich bliscy ogromny lęk o los kochanych osób. Ciągle walczymy w sprawie Asii Bibi. Niebawem opublikujemy film na temat Asii oraz na temat prześladowania chrześcijan, którego nagranie było możliwe dzięki Państwa darowiznom, o które poprosiliśmy kilka miesięcy temu. Celem filmu będzie uwrażliwienie na dramatyczną sytuację chrześcijan i wywarcie większego nacisku na pakistański rząd, aby zgodził się uwolnić Asię. Zwłaszcza zachodnie rządy powinny położyć większy nacisk na walkę o wolność religijną. Mówimy dość ich ignorancji...

Będziemy dalej walczyć o wolność religijną. Będę zapraszać Państwa do udziału w kolejnych kampaniach. CitizenGO jest platformą, na której kampanie mogą kreować wszyscy, którzy są świadomi potrzeby ochrony życia, rodziny i wolności religijnej. Dziękuję, że wspólnie tworzymy CitizenGO! Jestem ogromnie zmotywowana Państwa zaangażowaniem.

Nasze działanie ma sens.

0500.000
  311.157
 
311.157 have signed.

Uzupełnij swój podpis

Ta petycja jest...

Wygrana!
Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z naszą Polityką Prywatności i Regulaminem

Wolność dla Meriam Ibrahim!

P.T. Navi Pillay, Wysoka Komisarz ONZ ds. Praw Człowieka

Jestem głęboko wstrząśnięty/a sprawą 27-letniej Meriam Yehya Ibrahim, której grozi kara śmierci za przejście z islamu na chrześcijaństwo (co dodatkowo jest oskarżeniem bezpodstawnym, gdyż Meriam została wychowana w wierze chrześcijańskiej).

Wzywamy Panią Komisarz do natychmiastowego podjęcia wszelkich możliwych kroków i użycie wszystkich dostępnych społeczności międzynarodowej środków, zmierzających do uwolnienia Meriam Yehya Ibrahim, a także o działania na rzecz wolności religijnej w Sudanie i innych krajach.

[Imię i nazwisko]

Wolność dla Meriam Ibrahim!

P.T. Navi Pillay, Wysoka Komisarz ONZ ds. Praw Człowieka

Jestem głęboko wstrząśnięty/a sprawą 27-letniej Meriam Yehya Ibrahim, której grozi kara śmierci za przejście z islamu na chrześcijaństwo (co dodatkowo jest oskarżeniem bezpodstawnym, gdyż Meriam została wychowana w wierze chrześcijańskiej).

Wzywamy Panią Komisarz do natychmiastowego podjęcia wszelkich możliwych kroków i użycie wszystkich dostępnych społeczności międzynarodowej środków, zmierzających do uwolnienia Meriam Yehya Ibrahim, a także o działania na rzecz wolności religijnej w Sudanie i innych krajach.

[Imię i nazwisko]