Minister zdrowia chce prześladować lekarzy! Domagamy się jego dymisji!

Petycja w sprawie odwołania wiceministra zdrowia Sławomira Neumanna

 

Minister zdrowia chce prześladować lekarzy! Domagamy się jego dymisji!

Minister zdrowia chce prześladować lekarzy! Domagamy się jego dymisji!

050.000
  31.046
 
31.046 podpisało. Osiągnijmy 50.000!

Sławomir Neumann, wiceminister zdrowia, w wypowiedzi dla mediów, komentując Deklarację Wiary, podpisaną przez 3000 lekarzy, stwierdził: "A my będziemy wyciągać konsekwencje i jeśli komuś wiara nie pozwala być lekarzem, to nim nie będzie" (cytat za komunikatem PAP).

Wypowiedź Sławomira Neumanna jest próbą zastraszenia lekarzy i położnych, którzy nie chcą brać udziału w zabijaniu dzieci przed narodzeniem, ani wykonywać innych, szkodliwych dla pacjentów procedur. Groźby Sławomira Neumanna rażąco naruszają przepis art. 53 ust. 1 Konstytucji, który wyraźnie stwierdza: Każdemu zapewnia się wolność wyznania i sumienia. Nic nie może usprawiedliwiać rażącego pogwałcenia przez wiceministra podstawowych praw obywatelskich zagwarantowanych w Konstytucji.

050.000
  31.046
 
31.046 podpisało. Osiągnijmy 50.000!

Uzupełnij swój podpis

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:
Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z naszą Polityką Prywatności i Regulaminem

Petycja w sprawie odwołania wiceministra zdrowia Sławomira Neumanna

Szanowny Panie Premierze,

Sławomir Neumann, wiceminister zdrowia, w wypowiedzi dla mediów, komentując Deklarację Wiary, podpisaną przez 3000 lekarzy, stwierdził: "A my będziemy wyciągać konsekwencje i jeśli komuś wiara nie pozwala być lekarzem, to nim nie będzie" (cytat za komunikatem PAP). Wypowiedź ta jest próbą zastraszenia lekarzy i położnych, którzy nie chcą brać udziału w zabijaniu dzieci przed narodzeniem, ani wykonywać innych, szkodliwych dla pacjentów procedur. Groźby Sławomira Neumanna rażąco naruszają przepis art. 53 ust. 1 Konstytucji, który wyraźnie stwierdza: Każdemu zapewnia się wolność wyznania i sumienia.

Nic nie może usprawiedliwiać rażącego pogwałcenia przez wiceministra podstawowych praw obywatelskich zagwarantowanych w Konstytucji.

Domagam się natychmiastowej dymisji Sławomira Neumanna.

[Imię i nazwisko]

Petycja w sprawie odwołania wiceministra zdrowia Sławomira Neumanna

Szanowny Panie Premierze,

Sławomir Neumann, wiceminister zdrowia, w wypowiedzi dla mediów, komentując Deklarację Wiary, podpisaną przez 3000 lekarzy, stwierdził: "A my będziemy wyciągać konsekwencje i jeśli komuś wiara nie pozwala być lekarzem, to nim nie będzie" (cytat za komunikatem PAP). Wypowiedź ta jest próbą zastraszenia lekarzy i położnych, którzy nie chcą brać udziału w zabijaniu dzieci przed narodzeniem, ani wykonywać innych, szkodliwych dla pacjentów procedur. Groźby Sławomira Neumanna rażąco naruszają przepis art. 53 ust. 1 Konstytucji, który wyraźnie stwierdza: Każdemu zapewnia się wolność wyznania i sumienia.

Nic nie może usprawiedliwiać rażącego pogwałcenia przez wiceministra podstawowych praw obywatelskich zagwarantowanych w Konstytucji.

Domagam się natychmiastowej dymisji Sławomira Neumanna.

[Imię i nazwisko]