Zakaz wypowiedzi dla o. Pawła Gużyńskiego OP

Adresat/Adresaci petycji: o. Paweł Kozacki OP

 

Zakaz wypowiedzi dla o. Pawła Gużyńskiego OP

020.000
  14.576
 
14.576 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 20.000 podpisów.

Zakaz wypowiedzi dla o. Pawła Gużyńskiego OP

W wywiadzie udzielonym Gazecie Wyborczej o. Paweł Gużyński OP stwierdza, że prawo do życia dla niepełnosprawnych dzieci i starania o jego zapewnienie powinny być uzależnione od opinii bliżej nieokreślonych ekspertów. Dodał również, że jest przeciwny jakimkolwiek zmianom obecnego prawa aborcyjnego w Polsce.

To bulwersujące twierdzenie jest dyskryminujące i niezgodne tak z niezbywalnym prawem do życia dla każdego poczętego dziecka, niezależnie od jego stanu zdrowia, jak i z powszechnym nauczaniem o godności życia każdego człowieka głoszonym przez Kościół Katolicki, do którego o. Gużyński przynależy. Ponadto, o. Paweł Gużyński krytykuje i odwodzi od inicjatyw działających na rzecz uratowania nienarodzonych chorych dzieci od zabijania, m. in. od tegorocznej inicjatywy ustawodawczej „Zatrzymaj Aborcję”.

Poglądy dyskryminujące osoby niepełnosprawne są gorszące i upokarzające, szczególnie zaś wprowadzają zamęt, gdy padają z ust człowieka mającego być autorytetem w nauczaniu o moralności. Dołącz do apelu o zakaz publicznego wypowiadania się dla o. Pawła Gużyńskiego!

+ List do:

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your email
Please enter your country
kod pocztowy

Adresat/Adresaci petycji: o. Paweł Kozacki OP

Szanowny Ojcze Prowincjale,

w wywiadzie udzielonym Gazecie Wyborczej o. Paweł Gużyński stwierdził, że prawo do życia dla niepełnosprawnych dzieci i starania o jego zapewnienie powinny być uzależnione od opinii bliżej nieokreślonych ekspertów. Dodał również, że jest przeciwny jakimkolwiek zmianom obecnego prawa aborcyjnego w Polsce.

To bulwersujące twierdzenie jest dyskryminujące i niezgodne tak z niezbywalnym prawem do życia dla każdego poczętego dziecka, niezależnie od jego stanu zdrowia, jak i z powszechnym nauczaniem o godności życia każdego człowieka głoszonym przez Kościół Katolicki, do którego o. Gużyński przynależy. Ponadto, o. Paweł Gużyński krytykuje i odwodzi od inicjatyw działających na rzecz uratowania nienarodzonych chorych dzieci od zabijania, m. in. od tegorocznej inicjatywy ustawodawczej „Zatrzymaj Aborcję”.

Poglądy dyskryminujące osoby niepełnosprawne są gorszące i upokarzające, szczególnie zaś wprowadzają zamęt, gdy padają z ust człowieka mającego być autorytetem w nauczaniu o moralności. Apeluję zatem o wydanie zakazu publicznych wypowiedzi dla o. Pawła Gużyńskiego.

Z poważaniem,
[Imię i nazwisko]

Zakaz wypowiedzi dla o. Pawła Gużyńskiego OP

Podpisz tę petycję teraz!

020.000
  14.576
 
14.576 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 20.000 podpisów.