Apel do Premiera w sprawie kandydata na Przewodniczącego Komisji Europejskiej

Adresat petycji: Premier Donald Tusk

 

Apel do Premiera w sprawie kandydata na Przewodniczącego Komisji Europejskiej

050.000
  23.234
 
23.234 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 50.000 podpisów.

Apel do Premiera w sprawie kandydata na Przewodniczącego Komisji Europejskiej

28 maja Komisja Europejska lekceważąc głos niemal dwóch milionów Europejczyków odrzuciła w całości inicjatywę JEDEN Z NAS. Powołując się na najwyższe standardy etyczne uznała, że nie widzi potrzeby zmiany istniejącego prawa.

Komitet Obywatelski JEDEN Z NAS jest głęboko rozczarowany decyzją Komisji, która okazała się być całkowicie głucha na głos obywateli. Weto Komisji jest bezpodstawne i zupełnie nie bierze pod uwagę celu tego obywatelskiego projektu. Komisja zamierza kontynuować finansowanie nieetycznych badań wiążących się z niszczeniem embrionów, jak również finansowanie aborcji w krajach rozwijających się (także w tych, w których aborcja jest nielegalna). Szacujemy, że w ten sposób za publiczne pieniądze ginie każdego roku ok. 170.000 dzieci.

Weto KE uderza w wiarygodność procedur demokratycznych. Komisja, zamiast uznać sukces inicjatywy i skierować ją do Parlamentu Europejskiego oraz Rady Unii Europejskiej, nadużyła swoich kompetencji kontrolnych, by dokonać oceny możliwości politycznych inicjatywy i ją zablokować. Tym samym Komisja czyni z narzędzia EIO (Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej) wyłącznie fasadę demokracji, podczas gdy miało ono służyć rzeczywistemu zaangażowaniu obywateli UE w tworzenie prawa unijnego. Komisja  po raz kolejny dowiodła tym samym swojej niskiej kultury demokratycznej.

Zaprotestujmy przeciwko braku poszanowana zasad demokratycznych i domagajmy się by nowy przewodniczący Komisji Europejskiej szanował demokratyczne prawo obywateli (w tym również przedstawicieli opinii chrześcijańskiej) do zmiany prawa europejskiego, zagwarantowanego w prawie traktatowym poprzez narzędzie Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej, nawet wtedy, gdy ich poglądy są sprzeczna z poglądami przedstawicieli Komisji Europejskiej.

Mamy szansę to uczynić, domagając się by Premier Rządu RP, Pan Donald Tusk postawił tą sprawę na forum Rady Europejskiej. Domagamy się, by nowy przewodniczący Komisji Europejskiej w swojej funkcji kierował się poszanowaniem zasad demokratycznych.

+ List do:

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:

Adresat petycji: Premier Donald Tusk

Szanowny Panie Premierze,

W związku z bezpodstawnym odrzuceniem Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej JEDEN Z NAS przez ustępującą Komisję Europejską, sygnatariusze listu zwracają się do Pana jako Prezesa Rady Ministrów o jednoznaczne postawienie na forum Rady Europejskiej postulatu, by kandydat na Przewodniczącego Komisji Europejskiej był człowiekiem, który popiera uczestnictwo obywateli w procesie demokratycznego stanowienia prawa, w szczególności inicjatywę podniesioną przez niemal 2 miliony sygnatariuszy Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej „Jeden z nas” (w tym niemal 250 tysiące z Polski) oraz szanuje demokratyczne prawo opinii chrześcijańskiej do zmiany prawa europejskiego - na podstawie prawa traktatowego o Europejskiej Inicjatywie Obywatelskiej.  W kontekście narastającego sceptycyzmu obywateli do unijnych instytucji uważamy, że nowa Komisja Europejska powinna doprowadzić do debaty w Parlamencie Europejskim i szansy zagłosowania za postulatami popartymi przez obywateli UE w inicjatywie cieszącej się największym poparciem spośród wszystkich zgłoszonych inicjatyw europejskich w historii. Oczekujemy, że jako Prezes Rady Ministrów RP stanie się Pan głosem domagającym się od kandydata na najwyższą funkcję UE kierowania się w swoich decyzjach zasadami demokracji, o które Polska zawsze walczyła.

 

[Imię i nazwisko]

Apel do Premiera w sprawie kandydata na Przewodniczącego Komisji Europejskiej

Podpisz tę petycję teraz!

050.000
  23.234
 
23.234 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 50.000 podpisów.