POWRÓT DO POLSKI - List z poparciem dla naszych Rodaków

Adresat petycji: Premier RP

 

POWRÓT DO POLSKI - List z poparciem dla naszych Rodaków

POWRÓT DO POLSKI - List z poparciem dla naszych Rodaków

050.000
  25.299
 
25.299 podpisało. Osiągnijmy 50.000!

Wyślij list do Premiera, w którym wyrazisz swoje poparcie dla sprowadzania Polaków ze Wschodu. Polska jest jednym z najszybciej wyludniających się krajów. Wg prognoz w 2050 roku będzie nas o 6 milionów mniej! Jeśli ten ujemny trend się utrzyma, to za kilka dekad w Polsce zachwiany zostanie system emerytalny. Polska będzie zmuszona prowadzić mądrą politykę imigracyjną. Najbardziej racjonalnym rozwiązaniem będzie sprowadzanie obywateli polskiego pochodzenia z byłych republik radzieckich, którzy wyrośli w bliskim nam kręgu kulturowym, a ponadto utożsamiają się z ojczyzną swoich przodków.

Nasza akcja ma na celu ukazanie, że Polacy popierają powrót rodaków ze Wschodu, nie tylko z powodu moralnego zobowiązania wobec nich czy ze względów sentymentalnych. Jest to działanie w interesie naszego państwa i wyraz troski o jego przyszłość. Chcemy zwrócić uwagę Premiera na wymierne korzyści, które będą efektem działań na rzecz powrotu Polaków zza wschodniej granicy. Wyraź swoje poparcie dla tych działań i wyślij list do Premiera!

A tak o tej sprawie mówią eksperci i zwolennicy:

Prof. Krystyna Iglicka-Okólska:

„Państwo powinno określać cel jaki ma wobec tej grupy. (…) Polska znajduje się w sytuacji takiej jakiej nie znajduje się żadne inne państwo Europy Zachodniej. (…) Polacy na Wschodzie jest to jedyna grupa, która odnajduje się w Polsce. Widzę to po mojej uczelni. (…) Nam będzie brakować około 5 milionów ludzi w stanie produkcyjnym. Państwo polskie potrzebuje kompleksowej polityki demograficznej. Czy my jesteśmy przygotowani na obcych nam kulturowo muzułmanów?”

Prof. Krzysztof Pawłowski:

„Nie wolno państwu i ludziom, którzy zarządzają państwem myśleć tylko o tym co jest tu i teraz. (…) Patrząc na doświadczenia takich państw jak Niemcy, jak Francja, najlepszym rozwiązaniem jest sięgnięcie po imigrację swoich obywateli. (…) Sięgnijmy po tych, z którymi społeczeństwo nie będzie miało problemu. (…) Po darmowych studiach powinno się odpracowywać w kraju tyle lat, ile państwo wyłożyło na naukę. (…) Amerykanie potrafili ze szkolnictwa wyższego zrobić, brzydko mówiąc <przemysł>. (…) Najsilniejszą chęć przeskakiwania siebie mają studenci pochodzący z rodzin ubogich. (…) Alternatywa będzie znacznie gorsza.”

Pan Mariusz:

"Mamy dług do zapłacenia tym którzy walczyli i zostali zesłani. Nie im to może ich wnukom!"

Pani Magdalena:

"Uważam, że każdy Polak, który chce zamieszkać w Polsce ma do tego święte prawo, a Państwo powinno mu w tym pomóc"

Więcej na facebooku:
www.facebook.com/PowrotDoPolskiPL 

050.000
  25.299
 
25.299 podpisało. Osiągnijmy 50.000!

Uzupełnij swój podpis

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:
Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z naszą Polityką Prywatności i Regulaminem

List do Premiera

Szanowny Panie Premierze,

wyrażam swoje poparcie dla sprowadzania polskich rodzin, które pozostały na terenie byłych republik radzieckich. Na skutek perturbacji historycznych znalazły się one poza granicami Ojczyzny. Mamy moralny i patriotyczny obowiązek zająć się ich losem.

Wszystkie prognozy wskazują na to, że nasz kraj się stopniowo wyludnia. Powodem tego jest nie tylko zmniejszająca się liczba urodzeń, ale i emigracja naszych rodaków na zachód. Wg szacunków Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Polsce będzie brakować w przyszłości obywateli w wieku produkcyjnym. Polska będzie musiała sprostać wyzwaniom jakie niesie mądra polityka imigracyjna.

Dlatego zwracam się do Pana z apelem o podjęcie wszelkich kroków, które pomogą w sprowadzaniu polskich rodzin ze wschodu. Mój list jest wyrazem troski o przyszłość naszego narodu i poparcia dla tych działań.

[Imię i nazwisko]

List do Premiera

Szanowny Panie Premierze,

wyrażam swoje poparcie dla sprowadzania polskich rodzin, które pozostały na terenie byłych republik radzieckich. Na skutek perturbacji historycznych znalazły się one poza granicami Ojczyzny. Mamy moralny i patriotyczny obowiązek zająć się ich losem.

Wszystkie prognozy wskazują na to, że nasz kraj się stopniowo wyludnia. Powodem tego jest nie tylko zmniejszająca się liczba urodzeń, ale i emigracja naszych rodaków na zachód. Wg szacunków Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Polsce będzie brakować w przyszłości obywateli w wieku produkcyjnym. Polska będzie musiała sprostać wyzwaniom jakie niesie mądra polityka imigracyjna.

Dlatego zwracam się do Pana z apelem o podjęcie wszelkich kroków, które pomogą w sprowadzaniu polskich rodzin ze wschodu. Mój list jest wyrazem troski o przyszłość naszego narodu i poparcia dla tych działań.

[Imię i nazwisko]