Opieka okołoporodowa zamiast „praw reprodukcyjnych”! - Poproś Ministra o dobry postulat w ONZ

Adresat petycji: Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski

 

Opieka okołoporodowa zamiast „praw reprodukcyjnych”! - Poproś Ministra o dobry postulat w ONZ

050.000
  25.192
 
25.192 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 50.000 podpisów.

Opieka okołoporodowa zamiast „praw reprodukcyjnych”! - Poproś Ministra o dobry postulat w ONZ

W poniedziałek rozpocznie się w ONZ ostatni etap prac nad treścią tzw. Celów Zrównoważonego Rozwoju, które mają być osiągnięte do r. 2030. Mają być one wiążące dla wszystkich państw członkowskich ONZ. Wśród postulatów tych wymienia się osiągnięcie pełnego dostępu do tzw. „zdrowia i praw reprodukcyjnych i seksualnych”. W to mgliste, niejednoznaczne i kontrowersyjne pojęcie często zalicza się tzw. „prawo do aborcji”, w tym do aborcji na życzenie.

Z tego względu grupa państw dąży do zastąpienia odniesień do „praw reprodukcyjnych oraz zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego” przez jednoznaczny i nie budzący wątpliwości postulat promowania i upowszechniania uniwersalnego prawa kobiet do opieki okołoporodowej.

Petycją tą chcemy nakłonić Ministra Spraw Zagranicznych RP do poparcia postulatu by wśród Celów Zrównoważonego Rozwoju znalazło się upowszechnianie i promowanie prawa kobiety do opieki w stanie okołoporodowym zamiast niejasnych i kontrowersyjnych praw seksualnych i reprodukcyjnych.

Fot. © Svetlana Fedoseeva - Fotolia.com

+ List do:

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:

Petycja w sprawie praw kobiet do opieki okołoporodowej - ONZ

Szanowny Panie Ministrze,

W związku z toczącymi się na forum ONZ obradami dotyczącymi treści celów, które mają zostać osiągnięte w ramach zrównoważonego rozwoju do 2030 r. zwracam się do Pana Ministra z prośbą o poparcie przez Rzeczpospolitą Polską propozycji zmierzającej do zastąpienia, wzbudzającego uzasadnione kontrowersje, pojęcia „zdrowia i praw seksualnych i reprodukcyjnych”, przez jednoznaczny i niekontrowersyjny cel, jakim jest promocja i upowszechnianie prawa kobiet do opieki okołoporodowej (maternal health).

Wiadomo, że szereg środowisk upatruje w sformułowaniu „prawa reprodukcyjne” również „prawa” do aborcji. W tym kontekście, szczególne wątpliwości budzą plany utworzenia przez ONZ systemu monitorującego dostępność i efektywność usług związanych ze „świadczeniami reprodukcyjnymi”. Wszystko to może skutkować powstaniem zinstytucjonalizowanej presji dodatkowo osłabiającej prawną ochronę życia dzieci na prenatalnym etapie ich rozwoju. Wydaje się, że samo zastrzeżenie co do sposobu rozumienia tego kontrowersyjnego sformułowania zgodnie z ustaleniami poczynionymi na Konferencji ONZ w Kairze, nie niweluje istniejących zagrożeń.

Z tych też powodów proszę Pana Ministra o poparcie przez Polskę propozycji usunięcia spośród Celów w ramach Zrównoważonego Rozwoju, odniesień do „zdrowia i praw reprodukcyjnych i seksualnych” oraz zastąpienie tego kontrowersyjnego terminu postulatem promowania i upowszechniania uniwersalnego prawa kobiety do opieki okołoporodowej.

[Imię i nazwisko]

Opieka okołoporodowa zamiast „praw reprodukcyjnych”! - Poproś Ministra o dobry postulat w ONZ

Podpisz tę petycję teraz!

050.000
  25.192
 
25.192 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 50.000 podpisów.