O doprecyzowanie regulaminu pracy komisji wyborczych

O zakaz używania długopisów...

 

O doprecyzowanie regulaminu pracy komisji wyborczych

020.000
  12.714
 
12.714 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 20.000 podpisów.

O doprecyzowanie regulaminu pracy komisji wyborczych

Chcąc osiągnąć wzrost zaufania społecznego do rzetelności liczenia głosów należy przewidywać i eliminować wszelkie sposobności manipulacji kartami do głosowania. Proponowana zmiana wyeliminuje możliwości dopisywania przez członków komisji obwodowych czegokolwiek na tych kartach. 

W wytycznych PKW brakuje jednoznacznie sprecyzowanego zakazu w tym zakresie, co umożliwia Członkom Komisji używanie długopisów w czasie liczenia głosów w komisjach obwodowych. Stanowi to poważne zagrożenie dla rzetelnego wyniku wyborów.

Z poważaniem, 

Krystyna Łazor
Ruch Kontroli Wyborów

----

Odpowiedź na pismo wspierane przez petycję:

+ List do:

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:

Adresat petycji: Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, Warszawa

Proszę o wprowadzenie zakazu używania długopisów oraz zobowiązanie do używania ołówków przez Członków Obwodowych Komisji Wyborczych podczas czynności liczenia głosów.

[Imię i nazwisko]

O doprecyzowanie regulaminu pracy komisji wyborczych

Podpisz tę petycję teraz!

020.000
  12.714
 
12.714 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 20.000 podpisów.