W wyborach parlamentarnych głosujmy na nasze wartości!

W wyborach parlamentarnych wybieramy nasze wartości

 

W wyborach parlamentarnych głosujmy na nasze wartości!

urgent

W wyborach parlamentarnych głosujmy na nasze wartości!

020.000
  11.571
 
11.571 podpisało. Osiągnijmy 20.000!

PRZEWODNIK WYBORCZY CITIZENGO DLA KONSERWATYWNEGO WYBORCY

GŁOSUJ ŚWIADOMIE!

Fundacja CitizenGO przygotowała Przewodnik Wyborczy, aby każdy polski wyborca mógł oddać swój głos z rozwagą i zgodnie z własnymi przekonaniami. 

PrzewodnikWyborczyCitizenGO

UWAGA - Warto zaznaczyć, że niektóre partie, takie jak Koalicja Obywatelska i Nowa Lewica, mają odmienne stanowiska niż my, dlatego nie skierowaliśmy do nich naszych pytań.

Najważniejsze kwestie:

Stanowisko Pro-life [Aborcja]  

  • Konfederacja i Polska Jest Jedna: Wyraźnie wyraziły swoje stanowisko pro-life, zgadzając się z naszymi przekonaniami. Są za prawem do życia dzieci nienarodzonych i deklarują, że sprzeciwią się obecnym roszczeniom dążącym do rozszerzenia prawa do aborcji ze względu na zdrowie psychiczne matki, czy jakiekolwiek inne powody.
  • Trzecia Droga: Dąży do zakwestionowania obecnego stanu prawnego dotyczącego aborcji wyrażając konieczność przeprowadzenia osobnego referendum w tej sprawie. Przez proponowane nowe ustawodawstwo chce obalić orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 2020 roku, które dodatkowo chroni życie nienarodzonych.
  • ⚠️PiS: Mimo że historycznie to ugrupowanie opowiadało się za ochroną życia od momentu poczęcia, ich ostatnie działania mogą budzić pewne wątpliwości. Ministerstwo Zdrowia jest podejrzewane o pracę nad ponowną interpretacją obowiązującego prawa, która mogłoby poszerzyć kryteria legalnej aborcji, zagrażając dotychczasowej skali obrony życia. Chodzi tu przede wszystkim o propozycję przyjęcia tzw. przesłanki zdrowia psychicznego, na temat której wypowiadała się nawet Komisja Bioetyczna Episkopatu Polski. Pisaliśmy o tym w naszej niedawnej petycji - KLIKNIJ TUTAJ 
  • Koalicja Obywatelska: Wyraźnie chcemy podkreślić, iż KO powszechnie głosi konieczność zliberalizowania prawa do aborcji i uczynienie jej możliwej i dostępnej do 12 tygodnia życia dziecka!

Stanowisko w Sprawie LGBT [Małżeństwa Jednopłciowe i inne] 

  • ✅ Konfederacja i Polska Jest Jedna: Stanowczo podtrzymują tradycyjne poglądy na małżeństwo i rodzinę.
  • ⚠️ Trzecia Droga: Sprzeciwia się małżeństwom jednopłciowym i homoadopcji, ale wykazuje otwartość na rejestrację związków jednopłciowych.
  • ✅ PiS: Publicznie sprzeciwia się małżeństwom jednopłciowym i adopcji dzieci przez pary jednopłciowe, utrzymując w ten sposób konserwatywne stanowisko.

Stanowisko w Sprawie Wolności [Regulacje Pandemiczne, Lockdowny, Obowiązkowe Szczepienia] 

  • ⚠️ PiS: Wprowadziło selektywne obowiązkowe szczepienia przeciwko COVID-19 dla określonych grup, takich jak pracownicy służby zdrowia, nauczyciele i służby mundurowe. W trakcie szczytu pandemii wprowadzili lockdowny, które ograniczały prawa obywatelskie, w tym prawo do zgromadzeń religijnych. Decyzja PiS o wprowadzeniu lockdownu podczas Wielkanocy, ważnego czasu dla wielu Polaków, budziła pytania dotyczące ich zaangażowania w ochronę wolności religijnej w tamtym czasie kryzysu.
  • ⚠️ Trzecia Droga: Szymon Hołownia poparł obowiązkowe szczepienia dla określonych grup zawodowych. Proponował również zaostrzenie przepisów dotyczących lockdownów i zwiększenie kontroli pracodawców nad paszportami COVID-19. Przykład: Sz. Hołownia postulował zaostrzenie lockdownu i kontrolę paszportów covidowych przez pracodawców, co może być postrzegane jako naruszenie prywatności i praw jednostki.
  • ⚠️ Z wyjątkiem Konfederacji ✅ wszystkie ugrupowania obecne w sejmie poparły wprowadzone przez rząd i niezgodne z konstytucją ograniczenia, które przyczyniły się do paraliżu służby zdrowia, zapaści szkolnictwa oraz upadku gospodarki. Ponadto izolacja wpłynęła na wzrost zachorowań na depresję i inne problemy emocjonalne, a także na zwiększenie różnych uzależnień oraz przemocy domowej. To stawia wszystkie partie, oprócz Konfederacji, na równi z partią rządzącą w kwestii odpowiedzialności za nadmierne zgony (wzrost śmiertelności z powodu utrudnionego dostępu do leczenia), recesję oraz wysoką inflację. Warto o tym pamiętać wybierając kolejny parlament, gdyż, jak już pisaliśmy tutaj (link do petycji CitizenGO o Traktacie Pandemicznym), Światowa Organizacja Zdrowia ma zakusy na wprowadzenie kolejnej pandemii. Duża część finansowania WHO pochodzi od prywatnych darczyńców takich, jak filantropijna fundacja Melindy i Billa Gates, oraz GAVI (globalna fundacja promująca szczepienia), co w praktyce oznacza, że Światowa Organizacja Zdrowia może dążyć do stworzenia warunków do szczepienia olbrzymiej ilości jednostek na całym świecie. Chyba nikt z nas nie chce powtórki z lat 2020-2022. Mamy prawo, a nawet obowiązek, domagać się od polityków przestrzegania naszych podstawowych praw i swobód obywatelskich.
  • Polska Jest Jedna: ugrupowanie to powstało na bazie obywatelskiego protestu oraz publicznych wystąpień prezydenta miasta Siemianowic Śląskich, Rafała Piecha. Miały one miejsce w czasie pandemii COVID-19. Rafał Piech regularnie występował w obronie wolności gospodarczej ograniczanej przez lockdown w czasie tamtej epidemii. Bronił on prawa do indywidualnej decyzji dotyczącej szczepień oraz wzywał do rozsądku w ich stosowaniu. Z tej postawy powstało ugrupowanie, które jednoznacznie opowiada się za ochroną wolności osobistych, wolności gospodarczej oraz tradycyjnych wartości.

W tych przełomowych dniach wyborów chodzi nie tylko o partie, ale przede wszystkim o zasady, które te partie reprezentują. Zachęcamy do podejmowania świadomych decyzji, które rezonują z Państwa wartościami, zwłaszcza gdy partie, jak PiS, wydają się wahać w swoim zaangażowaniu.

Nasze Główne Wartości: Nasze pytania skierowaliśmy w kwestionariuszu przedwyborczym do kilku partii, w tym Konfederacji, Polska Jest Jedna, Trzeciej Drogi, a także oczywiście do Prawa i Sprawiedliwości, aby dowiedzieć się, jakie są ich główne przekonania. Niepokojące jest to, że PiS, ważny gracz w polskiej polityce, zdecydował się nie odpowiadać. Ta cisza z ich strony budzi istotne pytanie: Czy PiS chwieje się w swoim zaangażowaniu w nasze wspólne wartości?

Twój Przewodnik do Świadomego Głosowania: Nie chcemy sugerować Państwu, na kogo głosować, ale musimy omówić pewne kwestie, aby każdy głosował w przemyślany sposób. Naszym celem jest dostarczenie informacji, aby każdy wyborca mógł dokonać świadomego i odpowiedzialnego wyboru, który najlepiej będzie odzwierciedlał jego przekonania i wartości. Ważne jest, aby wiedzieć, na jakim stanowisku stoją partie, zwłaszcza gdy niektóre, jak PiS, pozostają niepokojąco milczące w kluczowych kwestiach.

Wyraźne Stanowiska vs. brak odpowiedzi: Konfederacja i Polska Jest Jedna były jednoznaczne w swoich stanowiskach, podczas gdy brak odpowiedzi ze strony Trzeciej Drogi i zwłaszcza Prawa i Sprawiedliwości budzi zaniepokojenie.

Ugrupowania takie jak Koalicja Obywatelska i Nowa Lewica, prezentują jednoznacznie odmienne poglądy od tych wyznawanych przez społeczność CitizenGO. Z tego powodu te partie intencjonalnie nie były sondowane co do ich deklaracji, które dla nas były jasne. Jak wynika z programów tych ugrupowań, wartości tych partii są sprzeczne z naszymi postulatami zawartymi w Przewodniku Wyborczym CitizenGO. Lewica, a także Koalicja Obywatelska opowiadają się za całym szeregiem nieakceptowanych dla nas przekonań takich, jak liberalizacja prawa aborcyjnego, czy też promocja ideologii LGBT, co jest jednoznacznie sprzeczne z naszymi wartościami.

Na koniec pragniemy podkreślić, że wzięcie udziału w ✅ ✅ REFERENDUM ✅ ✅ to możliwość wpływania na decyzje ważne dla naszego kraju. Nie przegapmy tej szansy, aby kształtować przyszłość naszej ojczyzny! Piszemy to, gdyż niestety w mediach pojawiają się wezwania do bojkotowania referendum. A przecież będzie ono ważne tylko wtedy, gdy swój głos odda co najmniej 50% uprawnionych obywateli.

Razem kształtujemy przyszłość Polski, w której będą uznawane i szanowane nasze wspólne wartości i przekonania. 

NASZ WPIS Z 07.10.2023:

Do dziś PiS i Trzecia Droga nie udzieliły odpowiedzi na nasz przedwyborczy kwestionariusz. Ta sytuacja nie jest nam obojętna, gdyż treść odpowiedzi tych partii ma ogromne znaczenie z wielu ważnych powodów. Dlatego zwracamy się do Państwa z gorącą prośbą o wsparcie naszej petycji.

W najbliższym czasie przedstawimy Państwu odpowiedzi partii, które poważnie potraktowały nasz kwestionariusz i Państwa - wyborców.

Jeśli już dołączyli Państwo do naszej inicjatywy, serdecznie dziękujemy za zaangażowanie. 

Razem możemy naprawdę odmienić bieg wydarzeń i wpłynąć na naszą wspólną przyszłość.

NASZ WPIS Z 20.09.2023:

CitizenGO dążymy do ochrony godności ludzkiej od poczęcia do naturalnej śmierci. Dbamy o rodzinę, wolność religijną i edukację.

Pomimo wszystkich naszych starań, które często przynoszą wielkie zwycięstwa, nie możemy zmienić prawodawstwa Polski. Prawo jest zmieniane w naszym Parlamencie. Dlatego niezwykle ważne jest wybranie polityków, którzy gdy wejdą do parlamentu, będą głosować zgodnie z naszymi wartościami.

Problem z kampaniami przedwyborczymi polega na tym, że podczas ich trwania politycy często składają obietnice, a potem ich nie dotrzymują. Wyrażają się również często na jasno zadane pytania w sposób niejasny i niezrozumiały dla zwykłych ludzi, z jednym celem: by nie zrażać do siebie wyborców z obu stron spektrum wartości.

To dla nas za mało!

Chcemy usłyszeć jasne stanowisko.

Chcemy poznać prawdę.

Dlatego zdecydowaliśmy się wysłać kwestionariusz do liderów niektórych partii politycznych startujących w wyborach parlamentarnych i zapytać ich o kluczowe tematy dotyczące wartości i zagadnień, które wpływają lub będą wpływać na Polskę.

Kwestionariusz nasz skierujemy do PiS, Konfederacji, liderów Trzeciej Drogi i partii Polska Jest Jedna, gdyż partie te deklarują wspieranie wartości, które dla nas są ważne takich jak życie, rodzina, wolność. Chcemy upewnić się, czy tak będzie również po wyborach.

Liderów partii poprosimy o odpowiedź na pytania z kwestionariusza do piątku 29 września. Po otrzymaniu odpowiedzi prześlemy Państwu wyniki.

Wybory do Parlamentu odbędą się 15 października. Nie ma już dużo czasu.

Jeśli skład nowego parlamentu będzie korzystny, możemy osiągnąć wiele pozytywnych zmian, takich jak zwiększenie ochrony nienarodzonych dzieci czy zatrzymanie propagandy LGBT w szkołach i przedszkolach. Zależy nam też na dalszej ochronie wolności obywateli, wolności słowa i religijnej, wolności dotyczącej wyborów dotyczących zdrowia i edukacji.

W tych wyborach wiele jest na szali i potrzebujemy, aby jak najwięcej osób głosowało zgodnie z naszymi wspólnymi wartościami.


020.000
  11.571
 
11.571 podpisało. Osiągnijmy 20.000!

Uzupełnij swój podpis

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:
Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z naszą Polityką Prywatności i Regulaminem

Podziękowanie za dostarczenie odpowiedzi do Przewodnika Wyborczego

Do partii: Konfederacja oraz Polska Jest Jedna

Szanowni Państwo,

Chcielibyśmy wyrazić naszą głęboką wdzięczność za Państwa odpowiedzi oraz deklarację, że reprezentują Państwo ważne wartości, o które pytała w swym kwestionariuszu Fundacja CitizenGO. To dla nas niezmiernie ważne, że podzielacie Państwo aspiracje wielu osób w naszym społeczeństwie, które pragną zachować te fundamentalne wartości.

Państwa deklaracja, że będziecie Państwo współpracować i pracować nad zagadnieniami z kwestionariusza przedwyborczego CitizenGO, jest niezwykle cenna. Oznacza to, że głosując na Państwa partię, głosujemy na tych polityków, którzy pragną chronić te wartości w naszym imieniu.

Dziękujemy również za uczciwe odpowiedzi na nasze pytania. Państwa odpowiedzi mają duże znaczenie dla naszego głosowania w lokalu wyborczym. Sprawy takie jak życie, rodzina i wolność są dla nas fundamentalne, dlatego cieszymy się, że możemy na Państwa liczyć w tych kwestiach.

Z poważaniem,

Oto kopia e-maila wysyłanego wcześniej z prośbą o udzielenie odpowiedzi:

Szanowni Państwo, 

Zbliżając się do kluczowego momentu w historii naszego narodu, wartości i kierunek, które będą Państwo reprezentować w parlamencie, są najważniejsze. Dlatego prosimy Państwa o odniesienie się do zobowiązań, odzwierciedlających aspiracje wielu osób w naszej społeczności.Jeżeli Państwa partia zdobędzie miejsca w parlamencie, czy zobowiążą się Państwo do promowania i pracowania nad zagadnieniami z kwestionariusza CitizenGO? Jeżeli w parlamencie będą ustawy dotyczące poniższych pytań, jak będą Państwo głosować? Prosimy o odpowiedź w imieniu całej listy kandydatów na parlamentarzystów.

W wyborach parlamentarnych chcemy oddać głos na polityków, którzy będą chronić w naszym imieniu ważnych wartości. Dlatego zależy nam na Państwa opinii na pewne pytania związane z tymi wartościami. Państwa odpowiedzi zostaną rozpowszechnione wśród kilkuset tysięcy sympatyków konserwatywnej organizacji pozarządowej CitizenGO, którzy pragną odpowiedzialnie podejść do urn wyborczych. Uprzejmie prosimy o wypełnienie poniższego kwestionariusza i przesłanie odpowiedzi do CItizenGO do piątku, 29 września. Jeżeli nie odpowiedzą Państwo na naszą prośbę o wypełnienie kwestionariusza, potraktujemy to jako brak zainteresowania obroną naszych wartości i reprezentowaniem naszych sympatyków. 

Apelujemy o uczciwe odpowiedzi na te pytania. Państwa odpowiedzi będą poważnym czynnikiem wpływającym na głosowanie w lokalu wyborczym, gdyż kwestie takie jak życie, rodzina i wolność są dla nas bardzo ważne. Będziemy wdzięczni za Państwa odpowiedzi.

Kwestionariusz dla kandydata do parlamentu w wyborach 15 października 2023 roku.

1. Ochrona życia. Czy staniecie Państwo w obronie prawa do życia dzieci nienarodzonych i czy sprzeciwicie się obecnym roszczeniom do rozszerzenia aborcji ze względu na stan psychiczny matki, czy jakiekolwiek inne powody? ❐ Tak ❐ Nie ❐ Wolę nie odpowiadać na to pytanie

2. Ochrona rodziny. Czy sprzeciwicie się Państwo legalizacji małżeństw osób tej samej płci i adopcji dzieci przez pary tej samej płci? ❐ Tak ❐ Nie ❐ Wolę nie odpowiadać na to pytanie

3. Ochrona zdrowia. Czy będziecie Państwo za ochroną prawa do swobodnego decydowania o szczepieniach dorosłych i ich dzieci? ❐ Tak ❐ Nie ❐ Wolę nie odpowiadać na to pytanie

4. Ochrona swobód rodzicielskich. Czy staniecie Państwo w obronie prawa rodziców do odrzucenia programów szkolnych promujących permisywną edukację seksualną i ideologię LGBT oraz prawa do edukacji domowej dzieci, jeżeli taka będzie decyzja rodziców? ❐ Tak ❐ Nie ❐ Wolę nie odpowiadać na to pytanie

5. Ochrona wolności osobistych. Czy w przypadkach arbitralnie uznanych za pilne, takich jak potencjalna pandemia, sprzeciwicie się Państwo narzucaniu przez rząd ograniczeń praw obywatelskich i tzw. lockdownom oraz ingerowaniu przez rząd w działalność gospodarczą obywateli? ❐ Tak ❐ Nie ❐ Wolę nie odpowiadać na to pytanie

6. Ochrona swobód religijnych. Czy opowiecie się Państwo za ochroną obywatelskiego prawa do zgromadzeń religijnych, niezagrożonego arbitralnością decyzji władz publicznych oraz do praktykowania swej wiary, a także za utrzymaniem edukacji religijnej w przedszkolach i szkołach publicznych? ❐ Tak ❐ Nie ❐ Wolę nie odpowiadać na to pytanie 

Podpis w imieniu całej parti:

Data wypełnienia kwestionariusza: 

[Imię i nazwisko]

Podziękowanie za dostarczenie odpowiedzi do Przewodnika Wyborczego

Do partii: Konfederacja oraz Polska Jest Jedna

Szanowni Państwo,

Chcielibyśmy wyrazić naszą głęboką wdzięczność za Państwa odpowiedzi oraz deklarację, że reprezentują Państwo ważne wartości, o które pytała w swym kwestionariuszu Fundacja CitizenGO. To dla nas niezmiernie ważne, że podzielacie Państwo aspiracje wielu osób w naszym społeczeństwie, które pragną zachować te fundamentalne wartości.

Państwa deklaracja, że będziecie Państwo współpracować i pracować nad zagadnieniami z kwestionariusza przedwyborczego CitizenGO, jest niezwykle cenna. Oznacza to, że głosując na Państwa partię, głosujemy na tych polityków, którzy pragną chronić te wartości w naszym imieniu.

Dziękujemy również za uczciwe odpowiedzi na nasze pytania. Państwa odpowiedzi mają duże znaczenie dla naszego głosowania w lokalu wyborczym. Sprawy takie jak życie, rodzina i wolność są dla nas fundamentalne, dlatego cieszymy się, że możemy na Państwa liczyć w tych kwestiach.

Z poważaniem,

Oto kopia e-maila wysyłanego wcześniej z prośbą o udzielenie odpowiedzi:

Szanowni Państwo, 

Zbliżając się do kluczowego momentu w historii naszego narodu, wartości i kierunek, które będą Państwo reprezentować w parlamencie, są najważniejsze. Dlatego prosimy Państwa o odniesienie się do zobowiązań, odzwierciedlających aspiracje wielu osób w naszej społeczności.Jeżeli Państwa partia zdobędzie miejsca w parlamencie, czy zobowiążą się Państwo do promowania i pracowania nad zagadnieniami z kwestionariusza CitizenGO? Jeżeli w parlamencie będą ustawy dotyczące poniższych pytań, jak będą Państwo głosować? Prosimy o odpowiedź w imieniu całej listy kandydatów na parlamentarzystów.

W wyborach parlamentarnych chcemy oddać głos na polityków, którzy będą chronić w naszym imieniu ważnych wartości. Dlatego zależy nam na Państwa opinii na pewne pytania związane z tymi wartościami. Państwa odpowiedzi zostaną rozpowszechnione wśród kilkuset tysięcy sympatyków konserwatywnej organizacji pozarządowej CitizenGO, którzy pragną odpowiedzialnie podejść do urn wyborczych. Uprzejmie prosimy o wypełnienie poniższego kwestionariusza i przesłanie odpowiedzi do CItizenGO do piątku, 29 września. Jeżeli nie odpowiedzą Państwo na naszą prośbę o wypełnienie kwestionariusza, potraktujemy to jako brak zainteresowania obroną naszych wartości i reprezentowaniem naszych sympatyków. 

Apelujemy o uczciwe odpowiedzi na te pytania. Państwa odpowiedzi będą poważnym czynnikiem wpływającym na głosowanie w lokalu wyborczym, gdyż kwestie takie jak życie, rodzina i wolność są dla nas bardzo ważne. Będziemy wdzięczni za Państwa odpowiedzi.

Kwestionariusz dla kandydata do parlamentu w wyborach 15 października 2023 roku.

1. Ochrona życia. Czy staniecie Państwo w obronie prawa do życia dzieci nienarodzonych i czy sprzeciwicie się obecnym roszczeniom do rozszerzenia aborcji ze względu na stan psychiczny matki, czy jakiekolwiek inne powody? ❐ Tak ❐ Nie ❐ Wolę nie odpowiadać na to pytanie

2. Ochrona rodziny. Czy sprzeciwicie się Państwo legalizacji małżeństw osób tej samej płci i adopcji dzieci przez pary tej samej płci? ❐ Tak ❐ Nie ❐ Wolę nie odpowiadać na to pytanie

3. Ochrona zdrowia. Czy będziecie Państwo za ochroną prawa do swobodnego decydowania o szczepieniach dorosłych i ich dzieci? ❐ Tak ❐ Nie ❐ Wolę nie odpowiadać na to pytanie

4. Ochrona swobód rodzicielskich. Czy staniecie Państwo w obronie prawa rodziców do odrzucenia programów szkolnych promujących permisywną edukację seksualną i ideologię LGBT oraz prawa do edukacji domowej dzieci, jeżeli taka będzie decyzja rodziców? ❐ Tak ❐ Nie ❐ Wolę nie odpowiadać na to pytanie

5. Ochrona wolności osobistych. Czy w przypadkach arbitralnie uznanych za pilne, takich jak potencjalna pandemia, sprzeciwicie się Państwo narzucaniu przez rząd ograniczeń praw obywatelskich i tzw. lockdownom oraz ingerowaniu przez rząd w działalność gospodarczą obywateli? ❐ Tak ❐ Nie ❐ Wolę nie odpowiadać na to pytanie

6. Ochrona swobód religijnych. Czy opowiecie się Państwo za ochroną obywatelskiego prawa do zgromadzeń religijnych, niezagrożonego arbitralnością decyzji władz publicznych oraz do praktykowania swej wiary, a także za utrzymaniem edukacji religijnej w przedszkolach i szkołach publicznych? ❐ Tak ❐ Nie ❐ Wolę nie odpowiadać na to pytanie 

Podpis w imieniu całej parti:

Data wypełnienia kwestionariusza: 

[Imię i nazwisko]