STOP edukacyjnej dyskryminacji chłopców

Polska szkoła dyskryminuje chłopców

 

STOP edukacyjnej dyskryminacji chłopców

STOP edukacyjnej dyskryminacji chłopców

010.000
  6.876
 
6.876 podpisało. Osiągnijmy 10.000!

Chłopcy i młodzi mężczyźni są od lat w przestrzeni medialnej w Polsce stygmatyzowani etykietami „toksycznej męskości”, obwiniani za skutki „męskich przywilejów” i czerpanie korzyści płynących z „patriarchatu”.

Tymczasem Polska jest krajem, w którym luka w wykształceniu młodych kobiet i mężczyzn od końca lat 90 XX wieku cały czas się powiększa. Obecnie prawie 70% osób kończących wyższe studia to kobiety.

Bardzo prosimy o podpisanie petycji do premiera Morawickiego i ministra Czarnka o o podjęcie szeroko zakrojonych działań na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych chłopców i dziewcząt.

Jak dowodzą liczne badania, „wyższy poziom wykształcenia przekłada się na lepsze zarobki, awans społeczny, szeroko pojętą socjalizację (wpływającą m.in. na poglądy i aktywność polityczną), zdrowie czy długość życia”.

Trwające dekady zaniedbania równości szans w polskiej edukacji mają już swoje namacalne efekty w obszarze wielu niepokojących zmian społecznych.

Jedną z nich jest brak tzw. równowagi płci w wielu małych i średnich miastach (przewaga młodych mężczyzn) oraz w pięciu dużych ośrodkach akademickich w Polsce (przewaga młodych kobiet).
Niesie to ze sobą trudności ze znalezieniem partnera życiowego, a co za tym idzie większe poczucie samotności i niemożliwość zaspokojenia aspiracji związanych z założeniem rodziny i posiadaniem dzieci.
To z kolei ma w długiej perspektywie dramatyczne skutki dla, i tak już fatalnej, sytuacji demograficznej naszego kraju.

Samotność natomiast to „kumulujące się reakcje stresowe, przez co osłabia się układ odpornościowy i zwiększa ryzyko chorób m.in. serca (o 29%), udaru (o 32%) i demencji (o 64%). Oznacza to o około 30% większe prawdopodobieństwo przedwczesnej śmierci, w tym samobójczej. Z badań wynika także, że niechciana samotność jest gorsza dla zdrowia niż brak ćwiczeń fizycznych, a także dwukrotnie bardziej szkodliwa niż otyłość.”

W Polsce, jak wynika z ostatnich badań, samotność ma twarz młodego mężczyzny. Aż 55% mężczyzn do 24 roku życia doświadcza głębokiego poczucia samotności (wśród kobiet jest to 38%)

Systemowymi źródłami tego zjawiska są m.in.:

  • skala niepowodzeń i negatywnych doświadczeń szkolnych chłopców w porównaniu z dziewczynkami,
  • jeden z najwyższych w Europie wskaźnik feminizacji zawodu nauczyciela (86% nauczycieli w szkołach podstawowych w Polsce to kobiety)
  • brak programów różnicujących metodykę nauczania chłopców i dziewcząt oraz
  • kompletny brak tolerancji na terenie szkoły dla właściwych do wieku (udowodnionych naukowo) form zachowań rozwojowych młodych chłopców (czyli zabawy w przepychanki i upadki - tzw. rough and tumble play).

Bezczynności państwa wobec skali i skutków społecznych tych i wielu innych wad polskiego systemu edukacji nie można niczym usprawiedliwić.
Dlatego zachęcamy do złożenia podpisu pod petycją w tej sprawie do premiera oraz ministra edukacji.

W wielu krajach dostrzeżono problem samotności i jego dramatyczną dla rozwoju społecznego wagę:


  • w 2018 r. premier Wielkiej Brytanii, Theresa May, mianowała pierwszego na świecie ministra samotności, ogłaszając tę „ukrytą epidemię” dotykającą 9 mln Brytyjczyków jako „jedno z największych wyzwań dla zdrowia publicznego naszych czasów”
  • w 2021 r. powołano w japońskim rządzie pierwszego ministra ds. samotności a bezpośrednią przesłanką takiej decyzji był wzrost liczby samobójstw w czasie pandemii.

Wierzymy, że deklarowana troska rządzących o kondycję polskich rodzin i młodych Polek i Polaków nie kończy się na deklaracjach, ale przełoży się na pilne działania naprawcze, by te niekorzystne trendy społeczne wśród chłopców i młodych mężczyzn powstrzymać.


Więcej informacji:

Przemilczane nierówności. O problemach mężczyzn w Polsce (Klub Jagielloński)
https://klubjagiellonski.pl/wp-content/uploads/2021/09/przemilczane-nierownosci-1.pdf

Feminizacja zawodu nauczyciela (OECD.stat)
https://stats.oecd.org/viewhtml.aspx?datasetcode=EAG_PERS_SHARE_AGE&lang=en

Poczucie samotności wśród dorosłych Polaków (Instytut Pokolenia)
https://instytutpokolenia.pl/pdf/SAMOTNOSC_14.11.pdf

010.000
  6.876
 
6.876 podpisało. Osiągnijmy 10.000!

Uzupełnij swój podpis

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:
Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z naszą Polityką Prywatności i Regulaminem

Szanowny Pan Premier Mateusz Morawiecki,

Szanowny Pan Minister Przemysław Czarnek,

ostatnie badanie społeczne ukazały skalę i powagę zjawisk, które mają swoje korzenie w systemie edukacji chłopców i dziewcząt.

Trendy takie jak np.:

- pogłębiająca się luka edukacyjna,
- nierównowaga osadnicza płci oraz
- nasilające się poczucie głębokiej samotności wśród młodych mężczyzn

nie pozwalają na brak rekacji ze strony władz państwowych i resortów zajmujących się poszczególnymi obszarami czynników odpowiedzialnych za ich powstawanie.

Jako że system edukacji jest pierwszym miejscem, w którym państwo może świadomie przeciwdziałać niekorzystnym zmianom społecznym w najmłodszym pokoleniu zwracam się z prośbą o pilne wdrożenie wszelkich adekwatnych programów zrównujących dziś szanse edukacyjne i społeczne młodych chłopców z młodymi dziewczętami.

[Imię i nazwisko]

Szanowny Pan Premier Mateusz Morawiecki,

Szanowny Pan Minister Przemysław Czarnek,

ostatnie badanie społeczne ukazały skalę i powagę zjawisk, które mają swoje korzenie w systemie edukacji chłopców i dziewcząt.

Trendy takie jak np.:

- pogłębiająca się luka edukacyjna,
- nierównowaga osadnicza płci oraz
- nasilające się poczucie głębokiej samotności wśród młodych mężczyzn

nie pozwalają na brak rekacji ze strony władz państwowych i resortów zajmujących się poszczególnymi obszarami czynników odpowiedzialnych za ich powstawanie.

Jako że system edukacji jest pierwszym miejscem, w którym państwo może świadomie przeciwdziałać niekorzystnym zmianom społecznym w najmłodszym pokoleniu zwracam się z prośbą o pilne wdrożenie wszelkich adekwatnych programów zrównujących dziś szanse edukacyjne i społeczne młodych chłopców z młodymi dziewczętami.

[Imię i nazwisko]