Dzwonimy do kandydatów na prezydenta!

Pięć pytań do kandydatów o życie, rodzinę, wolność

 

Dzwonimy do kandydatów na prezydenta!

Dzwonimy do kandydatów na prezydenta!

Ponad 12.500 spośród sympatyków CitizenGO Polska podpisało się pod apelem do kandydatów na urząd prezydenta z prośbą o odpowiedź na 5 krótkich pytań.

Jak dotąd żadna z tych osób nie otrzymała od kandydatów jakiejkolwiek odpowiedzi.


Oba sztaby wyborcze kandydatów, którzy znaleźli się w drugiej turze wyborów - Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski - otrzymały tekst naszego kwestionariusza z Państwa prośbą o odpowiedź.

Kontaktowaliśmy się też w Państwa imieniu z oboma sztabami.

W sztabie urzędującego prezydenta Dudy uzyskaliśmy informację, że otrzymamy stanowisko kandydata wobec naszego kwestionariusza mailem.

W sztabie kandydata Trzaskowskiego nie uzyskaliśmy odpowiedzi, czy odniesie się on do naszego kwestionariusza.

Nie pozostaje nam nic innego jak poprosić Państwa, byśmy wspólnie przekonali kandydatów, że na odpowiedź na pytania kwestionariusza oczekuje rzesza Polaków, a przede wszystkim rzesza ich wyborców.

Nie będzie to trudne, jeśli każdy z nas zaangażuje się w tę akcję osobiście.

Prosimy Państwa o wykonanie dwóch telefonów.

 Oto ich numery:


1. Sztab wyborczy Andrzeja Dudy:
(+48) 601 999 149


2. Sztab wyborczy Rafała Trzaskowskiego:
(+48) 22 257 22 00 lub
 (+48) 885 444 513


Wcześniej dobrze jest przygotować się chwilę do rozmowy.

Jak zwykle proponujemy, prosty schemat:1. Po wybraniu numeru, w pierwszej kolejności, prosimy upewnić się że dodzwoniliśmy się do sztabu danego kandydata i poprosić o informację z kim rozmawiamy (stanowisko, imię i nazwisko pracownika sztabu).


2. W kolejnym zdaniu informujemy, że podpisaliśmy petycję o odpowiedź na pytania kwestionariusza do kandydatów na stronie CitizenGO. Tekst petycji z Państwa podpisem został mailowo przesłany na adres mailowy sztabu przed pierwszą turą wyborów.


3. Następnie pytamy, czy kandydat został poinformowany o treści naszej petycji i czy podjął już decyzję o odpowiedzi na nasze pytania, a jeżeli tak to kiedy jej udzieli.


4. Jeśli osoba, z którą rozmawiamy nie wie, lub nie chce nam udzielić takich informacji prosimy o połączenie z osobą odpowiedzialną za ten obszar działania sztabu.


5. Jeśli to się uda, zadajemy wskazanej osobie jeszcze raz pytania z pkt 1, 2, 3. Jeśli odpowiedź jest znowu negatywna proponujemy w grzecznym tonie wyrazić oczekiwanie, że nasz rozmówca zadba, aby kandydat miał pełną informację o pytaniach z naszej petycji.


6. Jeśli w odpowiedzi słyszymy, że nasz rozmówca nie ma kontaktu z kandydatem i wpływu na jego decyzje, prosimy o podanie numeru telefonu do osoby, z którą można na ten temat porozmawiać.


7. Jeśli taki kontakt dostaniemy, wykonujemy kolejny telefon do wskazanej osoby i rozpoczynamy rozmowę według wcześniejszego scenariusza.


8. Jeśli nie, żegnamy się z rozmówcą jeszcze raz wyrażając nadzieję, że nasze oczekiwanie zostanie przekazane kandydatowi niezwłocznie, i że dzięki temu jak najszybciej uzyskamy odpowiedź.


9. Proponujemy też zostawić pracownikowi sztabu swój numer telefonu i poprosić go, żeby poinformował nas, czy i kiedy kandydat zapozna się z naszą petycją oraz, czy i kiedy podejmie decyzję o odpowiedzi na pytania z naszego kwestionariusza.Naszym celem nie jest na tym etapie nękanie pracowników sztabu, bo decyzja o udzieleniu odpowiedzi na kwestionariusz rzeczywiście nie należy do nich, ale spowodowanie, że powiadomią oni o ogromnym zainteresowaniu sprawą swoich kandydatów i ich doradców.

Doświadczenia z innych krajów, ale także z kontaktów z polskimi politykami pokazują, że takie akcje telefoniczne są często skuteczne, o ile uda się do udziału w nich zmobilizować wystarczająco dużą liczbę osób.

Dlatego bardzo prosimy nie odkładać na potem wykonania telefonu do kandydatów i zrobić to teraz.Po rozmowie zachęcamy do wypełnienia krótkiej ankiety, która znajduje się w prawej kolumnie.


Dzięki zebranym tam odpowiedziom, będziemy wiedzieli jakie są reakcje sztabów i jakie dalsze kroki powinniśmy podjąć, gdyby akcja telefoniczna okazała się jednak niewystarczająca.Jeszcze raz namawiamy wszystkich Państwa do podjęcia tego drobnego wysiłku i zadzwonienie do sztabów wyborczych kandydatów.


Ruszajmy do dzieła! Tylko kiedy nasza akcja będzie miała wymiar masowy, może być skuteczna.

+ List do:

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:

Dzwonimy do kandydatów

Dziękujemy za Państwa wysiłek, telefon do kandydatów i wypełnienie naszej ankiety.

[Imię i nazwisko]

Dzwonimy do kandydatów na prezydenta!

Podpisz tę petycję teraz!