STOP kolonizacji Europy ideologią LGBTIQ!

W obronie suwerenności krajów członkowskich UE

 

STOP kolonizacji Europy ideologią LGBTIQ!

STOP kolonizacji Europy ideologią LGBTIQ!

0500.000
  206.074
 
206.074 podpisało. Osiągnijmy 500.000!

Nowy totalitaryzm podbija Europę.

12 listopada Komisja Europejska wydała komunikat, w którym ogłosiła swój zamiar narzucenia wszystkim krajom Unii Europejskiej strategii na rzecz wdrożenia agendy LGBTIQ.

Ten bardzo niebezpieczny dokument chce wymusić integrację prawną na poziomie europejskim i krajowym w następujących obszarach:

 • wprowadzenie definicji przestępstwa tzw. „homofobii" na poziomie europejskim
 • uznanie de facto związków osób tej samej płci we wszystkich krajach europejskich
 • wprowadzenie obowiązkowej edukacji genderowej w szkołach
 • legalizacja tzw. zmiany "płci" bez ograniczeń wiekowych - nawet dla dzieci!
 • finansowanie organizacji LGBTIQ z budżetu UE
 • uzależnienie możliwości korzystania z Funduszu Odbudowy od udzielenia przywilejów dla osób LGBTIQ na poziomie krajowym 

Ci, którzy nie przyjmą dyktatu nowej, tęczowej Europy, zostaną wykluczeni z finansowania unijnego, w tym z Funduszu Odbudowy przeznaczonego do walki z kryzysem spowodowanym COVID-19.

Aby narzucić dyktat ideologii LGBTIQ, urzędnicy unijni zamierzają znieść prawo weta, które każdy kraj członkowski miał dotąd zagwarantowane w ramach UE dla ochrony swoich obywateli i swojej suwerenności!

Kraje takie jak Polska i Węgry odważnie zbuntowały się przeciwko tym planom wetując Fundusz Odbudowy.


Węgry wprowadziły niedawno poprawki do swojej Konstytucji mające na celu ochronę naturalnej rodziny.

Polska rozszerzyła zakres ochrony życia dzieci nienarodzonych uznając aborcję eugeniczną za niezgodną z polską Konstytucją.


Oczywiście media europejskiego tęczowego reżimu bezpardonowo dyskredytują i publicznie bardzo agresywnie atakują i Polskę, i Węgry.

Helena Dalli, europejska komisarz ds. równości i sprawozdawczyni tekstu strategii, powiedziała, że kraje europejskie, które nie będą jej przestrzegać, zostaną ukarane:

„Jestem tutaj bardzo zdeterminowana” -  dodała także - „Mam nadzieję, że skutecznym sposobem na zdyscyplinowanie państwa członkowskiego w tym obszarze, będzie powiedzenie mu: "W porządku, jeśli nie będziesz przestrzegał tak rozumianych zasad państwa prawa, nie dostaniesz żadnych funduszy, które z racji członkostwa w UE Ci przysługują .”

Dla unijnych totalitarystów ideologia LGBTIQ jest częścią demokratycznego państwa prawa.

Musimy zdać sobie z tego sprawę. To czysty szantaż ekonomiczny w czasach kryzysu godny najbardziej nikczemnych dyktatur w historii ludzkości!

Unijni urzędnicy chcą przyjąć za normę ten rodzaj ideologicznego dyktatu, który pozwala odmówić wsparcia finansowego w walce ze skutkami pandemii COVID-19 tym suwerennym państwom, które wykazały się stanowczością i odwagą w starciu z ideologią LGBTIQ, .

W rzeczywistości to bezlitosne wykorzystanie kryzysu spowodowanego pandemią, do zastosowania wobec wszystkich krajów europejskich nowego ideologicznego kolonializmu, tym razem opartego na ideologii LGBTIQ, która otwarcie stawia sobie za cel wykorzenienie kultury, z której wyrastamy jako naród oraz zniszczenie tej części naszej tożsamości, którą zawdzięczamy naszemu chrześcijańskiemu rodowodowi.

Jeśli ta strategia zostanie zastosowana, to czy przestępstwem będzie powiedzenie np.:

 • dziecko potrzebuje taty i mamy?
 • małżeństwo homoseksualne nie może być zrównane z małżeństwem heteroseksualnym?
 • edukacja genderowa jest ideologicznym szaleństwem?
 • mężczyzna nie może być kobietą, a kobieta mężczyzną?
 • surogacja, czyli tzw. macierzyństwo zastępcze jest odrażającym przestępstwem niczym w istocie nie różniącym się od handlu ludźmi?
 • według zasad wiary chrześcijańskiej akty homoseksualne są grzechem?

Bez naszego wspólnego zaangażowania, nie będziemy w stanie ich powstrzymać.

Ratujmy Europę, ratujmy Polskę!

Bardzo prosimy o podpis pod petycją do Komisji Europejskiej teraz, by bronić naszej wolności!

0500.000
  206.074
 
206.074 podpisało. Osiągnijmy 500.000!

Uzupełnij swój podpis

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:
Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z naszą Polityką Prywatności i Regulaminem

Mamy dość Waszego ideologicznego kolonializmu

Do przewodniczącej Komisji Europejskiej, Ursuli von der Leyen

Jako obywatel/ka Polski i Zjednoczonej Europy uważam za niedopuszczalny szantaż, jaki stosujecie wobec mojego narodu i całej Europy za pomocą strategii LGBTQ 2025.

Oświadczenia Heleny Dalli, europejskiej komisarz ds. równości, stanowią ideologiczny dyktat wobec suwerennych państw.

Parlament Europejski i Rada Europy nie mogą narzucić wprowadzenia do porządku prawnego państw członkowskich przestępstwa tzw. ”homofobii", ponieważ leży to poza zakresem unijnych kompetencji, zgodnie z art. 83 Traktatu o funkcjonowaniu UE.

Proszę o poszanowanie suwerenności mojego kraju w takich kwestiach, jak rodzina, seksualność, edukacja, małżeństwo i biologia.Z całą stanowczością pragnę również przypomnieć Państwu o chrześcijańskich korzeniach Europy oraz o jej założycielach.


Domagam się natychmiastowego wycofania strategii LGBTQ 2025 i respektowania prawa weta przysługującego każdemu państwu UE.

[Imię i nazwisko]

Mamy dość Waszego ideologicznego kolonializmu

Do przewodniczącej Komisji Europejskiej, Ursuli von der Leyen

Jako obywatel/ka Polski i Zjednoczonej Europy uważam za niedopuszczalny szantaż, jaki stosujecie wobec mojego narodu i całej Europy za pomocą strategii LGBTQ 2025.

Oświadczenia Heleny Dalli, europejskiej komisarz ds. równości, stanowią ideologiczny dyktat wobec suwerennych państw.

Parlament Europejski i Rada Europy nie mogą narzucić wprowadzenia do porządku prawnego państw członkowskich przestępstwa tzw. ”homofobii", ponieważ leży to poza zakresem unijnych kompetencji, zgodnie z art. 83 Traktatu o funkcjonowaniu UE.

Proszę o poszanowanie suwerenności mojego kraju w takich kwestiach, jak rodzina, seksualność, edukacja, małżeństwo i biologia.Z całą stanowczością pragnę również przypomnieć Państwu o chrześcijańskich korzeniach Europy oraz o jej założycielach.


Domagam się natychmiastowego wycofania strategii LGBTQ 2025 i respektowania prawa weta przysługującego każdemu państwu UE.

[Imię i nazwisko]