Zatrzymajmy promocję pedofilii w Amsterdamie!

Petycja do burmistrz Amsterdamu, Femke Halsema

 

Zatrzymajmy promocję pedofilii w Amsterdamie!

Zatrzymajmy promocję pedofilii w Amsterdamie!

0100.000
  96.484
 
96.484 podpisało. Osiągnijmy 100.000!

Pedofile z dnia na dzień są coraz bardziej ofensywni.

W wielu krajach starają się, aby ich „styl życia” został zaakceptowany.
Od wielu już lat robią to w Holandii.

Niedawno na stronie powiązanej z publicznym radiem i telewizją w Holandii ukazała się opinia, w której opowiedziano się za akceptacją pedofilii.


W ten sposób zmierzamy ku społeczeństwu gdzie nie ma przestępców są tylko pacjenci, którzy z czasem stają się chronionymi mniejszościami.


Pamiętając sposób w jaki wykreślono z listy zaburzeń homoseksualizm (dokonując zmanipulowanego głosowania), cóż jeszcze może (i jak długo), powstrzymywać ideologów seksualnego „wyzwolenia” przed podobnym werdyktem w przypadku pedofilii?

Początek tej drogi został już zresztą w świecie nauki wykonany.
Twierdzi się bowiem, że tzw. okres latencji (braku zainteresowania swoją seksualnością u dzieci) de facto nie istnieje, ale jest skutkiem presji naszej kultury nieakceptującej dziecięcych czynności seksualnych.

Od tego już niedaleko do „odkrycia”, że dzieci mają swoje potrzeby seksualne, a tym co jest teraz potrzebne to ich seksualne „wyzwolenie”.

 

 


W tym kontekście nie zaskakuje, że grupa pedofilów ogłosiła w ostatnich dniach udział w tzw. ”Tygodniu Dumy" w Amsterdamie promując hashtag #PedoPride2019 na Twitterze. Kopia wpisu znajduje się powyżej.

Grupa jest powiązana z tak zwanym "Frontem Wyzwolenia Dzieci", którego celem jest właśnie seksualne "wyzwolenie” najmłodszych.

Przystępując do ruchu LGBT+, pedofile starają się włączyć tzw. pedoseksualizm, w ślad za homoseksualizmem i innymi alternatywnymi formami seksualności, które zyskały akceptację w ostatnich latach, w nurt określany jako „normalne orientacje seksualne”.

Tylko jednoznaczny i zmasowany sprzeciw obywatelski może powstrzymać ten proces, zanim będzie za późno.

Bardzo proszę o podpis pod apelem do burmistrz Femke Halsemy, by zrobiła wszystko, co w jej mocy, dla przeciwdziałania publicznym manifestacjom tej grupy i stojącej za nią ideologii w Amsterdamie.

„Tydzień dumy” kończy się razem z końcem tygodnia, prosimy bardzo o nie zwlekanie z poparciem petycji!

0100.000
  96.484
 
96.484 podpisało. Osiągnijmy 100.000!

Uzupełnij swój podpis

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:
Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z naszą Polityką Prywatności i Regulaminem

Zaprzestanie udziału pedofilów w "Pride Amsterdam".

Femke Halsema burmistrz Amsterdamu.

Szanowna Pani burmistrz,

zszokował mnie fakt, że grupa pedofilów na Twitterze głosi swój udział w "Pride Amsterdam" 2019.

Celem tej grupy jest legalizacja wykorzystywania dzieci.

Chce ona posłużyć się publicznym wydarzeniem, aby budować akceptację głównego nurtu holenderskiego społeczeństwa dla zachowań pedofilnych.

W ten sposób ma nadzieję, że kolejny tzw. „styl życia” zostanie ostatecznie zaakceptowany, podobnie jak było to z innymi mniejszościami seksualnymi.

Jednakże wykorzystywanie dzieci jest nie tylko naganne, ale nadal nielegalne.

Prosimy zatem o dołożenie wszelkich starań, aby przeciwdziałać publicznym manifestacjom tej grupy w Amsterdamie, by promocja przestępczych i głęboko szkodliwych społecznie czynów nigdy nie miała miejsca.

[Imię i nazwisko]

Zaprzestanie udziału pedofilów w "Pride Amsterdam".

Femke Halsema burmistrz Amsterdamu.

Szanowna Pani burmistrz,

zszokował mnie fakt, że grupa pedofilów na Twitterze głosi swój udział w "Pride Amsterdam" 2019.

Celem tej grupy jest legalizacja wykorzystywania dzieci.

Chce ona posłużyć się publicznym wydarzeniem, aby budować akceptację głównego nurtu holenderskiego społeczeństwa dla zachowań pedofilnych.

W ten sposób ma nadzieję, że kolejny tzw. „styl życia” zostanie ostatecznie zaakceptowany, podobnie jak było to z innymi mniejszościami seksualnymi.

Jednakże wykorzystywanie dzieci jest nie tylko naganne, ale nadal nielegalne.

Prosimy zatem o dołożenie wszelkich starań, aby przeciwdziałać publicznym manifestacjom tej grupy w Amsterdamie, by promocja przestępczych i głęboko szkodliwych społecznie czynów nigdy nie miała miejsca.

[Imię i nazwisko]