Ratujmy Caroline Farrow przed karą więzienia

O interwencję Prokuratora Generalnego

 

Ratujmy Caroline Farrow przed karą więzienia

Ratujmy Caroline Farrow przed karą więzienia

0200.000
  194.835
 
194.835 podpisało. Osiągnijmy 200.000!

Dyrektor CitizenGO na Wielką Brytanię i Irlandię, Caroline Farrow, może znaleźć się w więzieniu tylko za to, że mówi prawdę o mężczyznach i kobietach!

Na początku tego roku Caroline znalazła się pod nadzorem policji po tym, jak opisała operację zmiany płci przeprowadzoną na szesnastolatku jako "kastrację", "formę wykorzystywania dzieci" i "okaleczenia".

Początkowo (w następstwie reakcji mediów) Susie Green, dyrektor grupy transgenderowych lobbystów o nazwie Mermaids (Syrenki), która jako pierwsza zaskarżyła Caroline, postanowiła wycofać zarzuty.

Teraz inna aktywistka, Stephanie Hayden, zdecydowała jednak, że podejmie inicjatywę Susie Green i doprowadzi do tego, że Caroline zostanie przykładnie ukarana.

Stephanie Hayden, która urodziła się jako Anthony George Steven Halliday, figuruje w rejestrze karnym za następujące przestępstwa:

• brutalny atak kijem golfowym,
• kilka przestępstw oszustwa,
• napaść na tle seksualnym.

Rozpoczęła ona nękanie Caroline w mediach społecznościowych polegające na kampanii oszczerstw i poniżania, w tym atakowania jej katolickiej wiary.
Miało miejsce też kilka gróźb, rzekomo w formie żartu, jak choćby ten, że Stephanie wybiera się "zagrać w golfa" w domu Caroline.

Caroline, która jest matką pięciorga małych dzieci, była całą sytuacją, co zrozumiałe, bardzo przerażona.
Zwłaszcza, że jej rodzina już wcześniej otrzymywała wiele gróźb od "działaczy trans", którzy weszli w posiadanie także adresu jej zamieszkania.

W tych okolicznościach Caroline postanowiła zgłosić wszystkie groźby, których doświadczyła na swoim koncie na Twitterze.
 
Stephanie Hayden, prawdopodobnie w odwecie, przybyła do domu Caroline, aby osobiście doręczyć jej pozew sądowy i zmusić do stawienia się przed sądem kilka dni później.

Skutkiem tego zaskoczenia nasza koleżanka nie miała czasu, by zasięgnąć porady prawników i przygotować się na ewentualną obronę.


Tymczasem sędzia podczas rozprawy orzekł, że określenie Hayden jako biologicznego mężczyzny jest karalnym nękaniem i zabronił Caroline w ogóle mówienia o niej, a w szczególności "błędnego określania jej płci".
Hayden pozywa także Caroline o sumę, która może wynieść nawet 100.000 funtów brytyjskich, oraz stara się, aby została ona osadzona w więzieniu za rzekomą obrazę sądu.


Twierdzi bowiem, że Caroline naruszyła nakazy sądu, wygłaszając szereg ogólnych uwag na temat wyroku, na prywatnym forum dyskusyjnym.

Caroline Farrow nie jest jedyną ofiarą Stephanie Hayden.
 Obecnie ściga on także inną matkę, Kate Scottow.
Domaga się dla niej kary więzienia na podstawie zarzutów karnych.

W toku są również dwie inne sprawy z powództwa Hayden, tym razem wobec niepełnosprawnych kobiet: Heleny Wojtczak i dr Louise Moody.

Przypadek Kate Scottow, był szczególnie drastyczny.

Została ona aresztowana w swoim domu na oczach dzieci (jedno z nich ma autyzm), podczas karmienia piersią najmłodszego z nich i osadzona w areszcie na siedem godzin za próbę zwrócenia uwagi na prawdę o Stephanie Hayden.

Chodziło tym razem o kryminalną przeszłość oraz kontrowersyjną aktywność społeczną działaczki, której skutki są powszechnie publicznie znane.

Bardzo proszę o podpisanie naszej petycji, w której zwracamy się do prokuratora generalnego o interwencję w sprawie Caroline Farrow i innych kobiet, które są obecnie celem ataków Stephanie Hayden.

Nikt nie powinien być narażony na, mające charakter mściwego odwetu, ataki za pomocą instytucji wymiaru sprawiedliwości, tylko za to, że odważył się mówić prawdę.

Więcej informacji:

https://www.peaktrans.org/blog-hayden-vs-farrow-a-view-from-the-public-gallery/

https://www.thepostmillennial.com/british-womans-family-relentlessly-mobbed-by-activists-for-misgendering/

0200.000
  194.835
 
194.835 podpisało. Osiągnijmy 200.000!

Uzupełnij swój podpis

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:
Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z naszą Polityką Prywatności i Regulaminem

O interwencję w sprawie Stephanie Hayden

Piszę do Pana w sprawie działacza transseksualnego Stephanie Hayden, który w powtarzających się roszczeniach do Sądu Najwyższego, nadużywa systemu prawnego i naraża na wysokie koszty procesowe swoich pozwanych zmuszanych do obrony.

Mamy do czynienia z ponad 25 powództwami, składanymi często bez uiszczania opłat sądowych, co powoduje, że de facto nigdy nie są one rozpatrywane. Niestety pozwani, narażani są na ponoszenie kosztów porad prawnych zanim nadużycie w ten sposób procedur sądowych zostanie ujawnione.

Na przykład, od jednego z pozwanych, przeciwko któremu Hayden ostatecznie wycofał swoje powództwo, zasądzono 28.000 funtów kosztów sądowych - w toku postępowania, które nigdy nie zakończyłoby się wyrokiem skazującym, gdyby miało szansę być rozpatrywane na rozprawie.
Hayden szczyci się teraz tym, że chociaż bezzasadne roszczenie nie spowodowało jakiejkolwiek odpowiedzialności, to zasądzone koszty dla pozwanego były jakąś formą zwycięstwa. Stanowi to samo w sobie nadużycie procedury sądowej.

Stephanie Hayden został skazany w przeszłości za atakowanie sąsiada kijem golfowym, jak również za szereg oszustw.

Hayden jest szczególnie zainteresowany pozywaniem kobiet, które nie zgadzają się z jego poglądami na temat praw osób transgenderowych.
Obecnie są to dwie matki małych dzieci, Caroline Farrow i Kate Scottow oraz dwie niepełnosprawne kobiety, Helena Wojtczak i dr Louise Moody.

Stephanie Hayden jest osobą publiczną i działaczem, który nadużywa swojej tożsamości płciowej, aby prowadzić odwetowe spory sądowe w celu uciszenia swoich przeciwników.
Jego historia osobista, rejestr karny i działalność gospodarcza są szeroko dostępne w domenie publicznej i stanowią przedmiot zainteresowania publicznego.
Stephanie Hayden wydaje się używać specjalnej ochrony przyznanej osobom transseksualnym na mocy ustawy o równości jako tarczy do odparcia wszelkiej, uzasadnionej krytyki lub prawa do dziennikarskiego śledztwa.
W ten sposób Stephanie Hayden krzywdzi swoje ofiary i nadużywa systemu wymiaru sprawiedliwości.

Proszę o interwencję w bieżących sprawach sądowych, zbadanie historii wcześniejszych procesów Stephanie Hayden i podjęcie niezbędnych kroków w celu zapobieżenia dalszym nadużyciom systemu sądowego przez tę osobę.

[Imię i nazwisko]

O interwencję w sprawie Stephanie Hayden

Piszę do Pana w sprawie działacza transseksualnego Stephanie Hayden, który w powtarzających się roszczeniach do Sądu Najwyższego, nadużywa systemu prawnego i naraża na wysokie koszty procesowe swoich pozwanych zmuszanych do obrony.

Mamy do czynienia z ponad 25 powództwami, składanymi często bez uiszczania opłat sądowych, co powoduje, że de facto nigdy nie są one rozpatrywane. Niestety pozwani, narażani są na ponoszenie kosztów porad prawnych zanim nadużycie w ten sposób procedur sądowych zostanie ujawnione.

Na przykład, od jednego z pozwanych, przeciwko któremu Hayden ostatecznie wycofał swoje powództwo, zasądzono 28.000 funtów kosztów sądowych - w toku postępowania, które nigdy nie zakończyłoby się wyrokiem skazującym, gdyby miało szansę być rozpatrywane na rozprawie.
Hayden szczyci się teraz tym, że chociaż bezzasadne roszczenie nie spowodowało jakiejkolwiek odpowiedzialności, to zasądzone koszty dla pozwanego były jakąś formą zwycięstwa. Stanowi to samo w sobie nadużycie procedury sądowej.

Stephanie Hayden został skazany w przeszłości za atakowanie sąsiada kijem golfowym, jak również za szereg oszustw.

Hayden jest szczególnie zainteresowany pozywaniem kobiet, które nie zgadzają się z jego poglądami na temat praw osób transgenderowych.
Obecnie są to dwie matki małych dzieci, Caroline Farrow i Kate Scottow oraz dwie niepełnosprawne kobiety, Helena Wojtczak i dr Louise Moody.

Stephanie Hayden jest osobą publiczną i działaczem, który nadużywa swojej tożsamości płciowej, aby prowadzić odwetowe spory sądowe w celu uciszenia swoich przeciwników.
Jego historia osobista, rejestr karny i działalność gospodarcza są szeroko dostępne w domenie publicznej i stanowią przedmiot zainteresowania publicznego.
Stephanie Hayden wydaje się używać specjalnej ochrony przyznanej osobom transseksualnym na mocy ustawy o równości jako tarczy do odparcia wszelkiej, uzasadnionej krytyki lub prawa do dziennikarskiego śledztwa.
W ten sposób Stephanie Hayden krzywdzi swoje ofiary i nadużywa systemu wymiaru sprawiedliwości.

Proszę o interwencję w bieżących sprawach sądowych, zbadanie historii wcześniejszych procesów Stephanie Hayden i podjęcie niezbędnych kroków w celu zapobieżenia dalszym nadużyciom systemu sądowego przez tę osobę.

[Imię i nazwisko]