Przestańcie nas pouczać!

Parlament Europejski musi skończyć z kulturową inwazją na Polskę

 

Przestańcie nas pouczać!

050.000
  23.371
 
23.371 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 50.000 podpisów.

Przestańcie nas pouczać!

Jedną z naczelnych zasad funkcjonowania Unii Europejskiej jest zasada pomocniczości.
Oznacza ona, że Unia nie może dowolnie działać w dziedzinach, które nie należą do jej wyłącznej kompetencji.
Takimi obszarami, w których to parlamenty narodowe mają swobodę legislacji jest m.in. ochrona zdrowia, czy edukacja.

25 maja 2020 roku Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia Parlamentu Europejskiego (FEMM) opublikowała projekt opinii, w której próbuje przywoływać Polskę do porządku tam gdzie nie ma wyłącznych kompetencji.

Opinia (w sprawie stwierdzenia wyraźnego ryzyka poważnego naruszenia przez Rzeczpospolitą Polską zasady praworządności(2017/0360R(NLE)) (1) jest skierowana do Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Parlamentu Europejskiego (LIBE), by ta z kolei pouczyła nasz kraj, że:

1. Sejm RP powinien natychmiast odstąpić od rozpatrywania inicjatyw obywatelskich „Stop Pedofilii” i „Zatrzymaj Aborcję”.
2. Rząd polski powinien potępić gminy, które przyjęły Samorządową Kartę Praw Rodzin i zastosować wobec nich odpowiednie środki prawne.
3. Rząd polski powinien podjąć działania na rzecz ochrony osób LGBTI+ (lesbijek, gejów, biseksualistów, transseksualistów, osób interpłciowych i wszelkich innych mniejszości seksualnych) poprzez uznanie w polskim kodeksie karnym orientacji seksualnej za cechę chronioną.
4. Polskie władze powinny w zakresie edukacji seksualnej przestrzegać wcześniejszych zaleceń Parlamentu Europejskiego, Rady Europy i osławionych już standardów edukacji seksualnej wg. WHO. (2)

Każde z tych wezwań wkracza w kompetencje naszego parlamentu w sposób, który oznacza lekceważenie, lub wprost negację obowiązującego w Polsce prawa.

Nie można zgodzić się na takie traktowanie naszego kraju.

W pracach komisji FEMM uczestniczy kilkoro parlamentarzystów z Polski:

  • Robert BIEDROŃ (który jest jej wiceprzewodniczącym),
  • Elżbieta Katarzyna ŁUKACIJEWSKA z PO,
  • Andżelika Anna MOŻDŻANOWSKA z PiS,
  • Ewa KOPACZ z PO,
  • Jadwiga WIŚNIEWSKA z PiS.

Nie mamy złudzeń, że próba nacisku w tej sprawie na posła Biedronia, lub parlamentarzystki z Platformy Obywatelskiej może przynieść jakiekolwiek pozytywne rezultaty.
Jednakże reprezentantki Prawa i Sprawiedliwości w komisji powinny zająć wobec wrogiej Polsce opinii bardzo jednoznaczne stanowisko.

Ufamy, że poparcie ze strony społecznej i tysiące podpisów pod niniejszą petycją mogą tylko ośmielić posłanki PiS do działania.
Stąd bardzo prosimy o Państwa podpis, by ta uwłaczająca polskiemu porządkowi prawnemu opinia spotkała się z odpowiednio silnym, masowym sprzeciwem.

Unia Europejska jest niestety dziś projektem głęboko ideologicznym. Zakorzenionym bez reszty w marksizmie kulturowym.

Hołdująca mu europejska lewica obyczajowa, posługując się inżynierią społeczną, uważa, że ma prawo wykorzeniać tożsamość kulturową i cywilizacyjną poszczególnych państw narodowych.

Takie podejście, zdaniem lewicy, usprawiedliwia każdą ingerencję w prawodawstwa krajowe, jeśli celem jest dostęp do aborcji, promocja ideologii gender oraz agendy lobby LGBTI+.

Polska jest krajem, w którym wszystkie te ideologie i ich postulaty są obce kulturowo, nie znajdują szerszej akceptacji społecznej, wzbudzając naturalny odruch sprzeciwu wobec działań UE.

Nie może być zgody na kolejne próby kulturowej kolonizacji państw narodowych przez europejską lewicę za pomocą struktur Unii Europejskiej.
Prosimy, by wyrazili Państwo swój sprzeciw poprzez złożenie podpisu pod zamieszczoną obok petycją.


(1) PROJEKT OPINII Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia dla Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych w sprawie stwierdzenia wyraźnego ryzyka poważnego naruszenia przez Rzeczpospolitą Polską zasady praworządności (2017/0360R(NLE))

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/FEMM-PA-652283_PL.pdf

(2) Standardy edukacji seksualnej w Europie wg WHO

https://www.bzga-whocc.de/fileadmin/user_upload/Dokumente/WHO_BzgA_Standards_polnisch.pdf

+ List do:

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:

Nie chcemy kolejnych pouczeń ze strony Parlamentu Europejskiego

Szanowna Pani Poseł do Parlamentu Europejskiego

Andżelika Anna Możdżanowska
Jadwiga Wiśniewska

Opublikowany 25 maja 2020 roku przez Komisję Praw Kobiet i Równouprawnienia Parlamentu Europejskiego (FEMM), w której Panie zasiadają, projekt opinii w sprawie stwierdzenia wyraźnego ryzyka poważnego naruszenia przez Rzeczpospolitą Polską zasady praworządności (2017/0360R(NLE)) budzi mój stanowczy sprzeciw.

Projekt wkracza w kompetencje polskiego parlamentu w sposób, który oznacza lekceważenie lub wprost negację obowiązującego w Polsce prawa.

To kolejna próba kulturowej kolonizacji państwa narodowego przez europejską lewicę za pomocą struktur Unii Europejskiej.

Nie godzę się na takie traktowanie nie tylko mojego kraju, ale każdego państwa członkowskiego, które pragnie zachować swoją tożsamość kulturową i cywilizacyjną.

Oczekuję, że jako reprezentantki Prawa i Sprawiedliwości zajmą Panie wobec wrogiej Polsce inicjatywy Parlamentu Europejskiego zdecydowane i jednoznaczne stanowisko oraz podejmą wszystkie niezbędne kroki, by przeciwdziałać podobnym wystąpieniom w przyszłości.

[Imię i nazwisko]

Przestańcie nas pouczać!

Podpisz tę petycję teraz!

050.000
  23.371
 
23.371 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 50.000 podpisów.