Powstrzymajcie forsowanie aborcji, ideologii gender i radykalnej edukacji seksualnej w ramach CSW ONZ 65

PETYCJA DO PAŃSTW CZŁONKOWSKICH KOMISJI DS. STATUSU KOBIET

 

Powstrzymajcie forsowanie aborcji, ideologii gender i radykalnej edukacji seksualnej w ramach CSW ONZ 65

Powstrzymajcie forsowanie aborcji, ideologii gender i radykalnej edukacji seksualnej w ramach CSW ONZ 65

0500.000
  234.358
 
234.358 podpisało. Osiągnijmy 500.000!

Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) z siedzibą w Nowym Jorku zwołuje, w dniach od 15 do 26 marca, 65. doroczną Komisję ds. Statusu Kobiet (CSW).

Komisja ta nie wywiązuje się ze swojej podstawowej powinności, czyli pomocy kobietom na całym świecie.

Na podstawie wczesnej wersji projektu dokumentu, z którym mógł zapoznać się nasz zespół CitizenGO, 65 posiedzenie Komisji CSW skupi się na forsowaniu aborcji, promowaniu agendy LGTB, popieraniu radykalnego feminizmu w przestrzeni politycznej, oraz narzucaniu tzw”. kompleksowej edukacji seksualnej" oraz ideologii gender w programach nauczania dla dzieci już od wieku przedszkolnego.

Ostatniego dnia posiedzenia odbędzie się głosowanie nad dokumentem z rekomendacjami dla poszczególnych krajów, który ONZ wykorzystuje następnie do wywierania presji na kraje członkowskie.

To jest ta sama taktyka, którą radykalni aktywiści pracujący w ONZ zastosowali w przeszłości: w 2018 roku, kiedy argentyński senat zagłosował przeciwko wprowadzeniu prawa dopuszczającego aborcję, "niezależni eksperci" ONZ potępili decyzję organu władzy suwerennego państwa jakim jest Argentyna, argumentując, że kraj nie wypełnił w ten sposób swojego zobowiązania do promowania tzw. praw seksualnych i reprodukcyjnych kobiet.

Język użyty w niektórych paragrafach zaleceń, które zamierzają zatwierdzić, próbuje ukrywać ich prawdziwe intencje:

  • "Zagwarantowanie dostępu do zdrowia i praw seksualnych i reprodukcyjnych (SRHR)": oznacza to de facto prawo do aborcji na żądanie i promocję aborcji farmakologicznej przeprowadzanej w domu ze względu na Covid-19.
  • „Eliminowanie przemocy online wobec kobiet, poprzez nałożenie na media, oraz firmy prowadzące platformy mediów społecznościowych, odpowiedzialności za usuwanie takich treści": oznacza to w rzeczywistości eliminację treści pro-life, jako przemocowych i zagrażających prawom kobiet.
  • "Skierowanie finansowania do organizacji kobiecych i ruchów feministycznych": oznacza to w praktyce więcej pieniędzy z naszych podatków dla radykalnych, antyrodzinnych, występujących przeciwko życiu dzieci nienarodzonych, organizacji feministycznych.

Prosimy o podpisanie petycji do liderów grup negocjacyjnych w CSW, żądając, aby wyeliminowali paragrafy, które narzucają radykalną feministyczną agendę i promują aborcję oraz indoktrynację ideologią gender.

0500.000
  234.358
 
234.358 podpisało. Osiągnijmy 500.000!

Uzupełnij swój podpis

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:
Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z naszą Polityką Prywatności i Regulaminem

Powstrzymajcie forsowanie aborcji, ideologii gender i radykalnej edukacji seksualnej w ramach CSW ONZ 65.

Tegoroczny projekt Komisji ds. Statusu Kobiet budzi moje zaniepokojenie. Po raz kolejny Komisja nie wywiązuje się ze swojej podstawowej powinności, czyli pracy na rzecz zapewnienia godnych warunków materialnych kobietom i ich rodzinom na całym świecie.

Co niepokojące, Komisja koncentruje się głównie na forsowaniu aborcji, agendy LGBT, ideologii gender, a nawet, mającej destrukcyjny dla dziecięcej psychiki, tzw. ”kompleksowej edukacji seksualnej" najmłodszych.

Niniejszym proszę o usunięcie paragrafów, które promują aborcję, indoktrynację ideologią gender i narzucają radykalną agendę feministyczną.

W szczególności, odnoszę się do poszczególnych ustępów paragrafu 16:

(bb) usunięcia z jego treści słowa "zdrowie", albowiem aborcja nie jest i nigdy nie powinna być uważana za "opiekę zdrowotną”, gdyż ciąża nie jest jednostką chorobową.

(x i y) dodania określenia „ruchy prorodzinne i ruchy pro-life”

(o) skreślenia akapitu w całości, ponieważ promuje on oficjalną cenzurę

Usunięcia wszelkich wzmianek o prawach seksualnych i zdrowiu reprodukcyjnym (SRHR), ponieważ nie należy to do katalogu uzgodnionych pojęć i definicji ONZ

Z drugiej strony, oczekuję dodania w paragrafie 12 sformułowania "zapewnienie wsparcia dla macierzyństwa", co byłoby częścią polityki zorientowanej na rodzinę.

Dziękuję,

[Imię i nazwisko]

Powstrzymajcie forsowanie aborcji, ideologii gender i radykalnej edukacji seksualnej w ramach CSW ONZ 65.

Tegoroczny projekt Komisji ds. Statusu Kobiet budzi moje zaniepokojenie. Po raz kolejny Komisja nie wywiązuje się ze swojej podstawowej powinności, czyli pracy na rzecz zapewnienia godnych warunków materialnych kobietom i ich rodzinom na całym świecie.

Co niepokojące, Komisja koncentruje się głównie na forsowaniu aborcji, agendy LGBT, ideologii gender, a nawet, mającej destrukcyjny dla dziecięcej psychiki, tzw. ”kompleksowej edukacji seksualnej" najmłodszych.

Niniejszym proszę o usunięcie paragrafów, które promują aborcję, indoktrynację ideologią gender i narzucają radykalną agendę feministyczną.

W szczególności, odnoszę się do poszczególnych ustępów paragrafu 16:

(bb) usunięcia z jego treści słowa "zdrowie", albowiem aborcja nie jest i nigdy nie powinna być uważana za "opiekę zdrowotną”, gdyż ciąża nie jest jednostką chorobową.

(x i y) dodania określenia „ruchy prorodzinne i ruchy pro-life”

(o) skreślenia akapitu w całości, ponieważ promuje on oficjalną cenzurę

Usunięcia wszelkich wzmianek o prawach seksualnych i zdrowiu reprodukcyjnym (SRHR), ponieważ nie należy to do katalogu uzgodnionych pojęć i definicji ONZ

Z drugiej strony, oczekuję dodania w paragrafie 12 sformułowania "zapewnienie wsparcia dla macierzyństwa", co byłoby częścią polityki zorientowanej na rodzinę.

Dziękuję,

[Imię i nazwisko]