RPD kapituluje w walce o bezpieczeństwo dzieci w internecie?

Uniwersalne wartości nie zastąpią ochrony prawnej

 

RPD kapituluje w walce o bezpieczeństwo dzieci w internecie?

RPD kapituluje w walce o bezpieczeństwo dzieci w internecie?

010.000
  8.464
 
8.464 podpisało. Osiągnijmy 10.000!

Media światowe co jakiś czas obiegają informacje o niebezpiecznych praktykach sieciowych gigantów (takich jak Facebook, Instagram, TikTok, YouTube), którzy wykorzystują najnowsze odkrycia naukowe w zakresie funkcjonowania ludzkiego mózgu, by tworzyć algorytmy pogłębiające uzależnienie od technologii dzieci i młodzieży.

Co raz częściej jesteśmy świadkami rozprzestrzeniania się na platformach streamingowych treści, które mają swoje dramatyczne reperkusje wśród najmłodszych naśladujących w świecie realnym podpatrzone w filmach i krótkich materiałach wideo postawy i wzorce.

Tak jest np. z dystrybuowaną ostatnio przez Netflix drastyczną produkcją Squid Game, której inspiracje do odtwarzania przez dzieci krwawych scen w życiu codziennym stały się przedmiotem niepokoju rodziców w wielu krajach.

Nowe technologie i sieć internet są bez wątpienia zdobyczami ludzkości, ale jak każde narzędzie mogą i niestety są używane w sposób, który dewastuje dziecięcą psychikę.

Na całym świecie coraz śmielej mówi się o konieczności wprowadzenia systemowych rozwiązań tak, by najmłodsi użytkownicy nowych technologii byli domyślnie chronieni ze względu na swój wiek.

Takie rozwiązania są dziś technologicznie możliwe na poziomie producentów oprogramowania, dostawców internetu, firm zarządzających platformami streamingowymi, czy mediami społecznościowymi.
Nie są już też nie do wyobrażenia systemy identyfikacji wieku użytkowników wbudowane przez producentów najbardziej rozpowszechnionych wsród dzieci urządzeń jak smartfony, czy tablety.

Niestety bez powszechnego nacisku państw, instytucji krajowych i międzynarodowych, światowej opinii publicznej nie ma co liczyć na dobrowolne samoograniczenia w tej dziedzinie podjęte przez technologicznych gigantów.

Aktywna w tym obszarze jest już między innymi Unia Europejska, a ostatnio dosyć kompleksowy system ochrony dzieci w internecie i podczas kontaktu z urządzeniami sieciowymi zaczęły wdrażać Chiny.

Stąd jest czymś trudnym do zrozumienia, że Mikołaj Pawlak - Rzecznik Praw Dziecka pozostaje nadal zwolennikiem diametralnie odmiennego podejścia. Uważa on, że sama edukacja rodziców oraz wychowanie dzieci w świecie "trwałych, uniwersalnych wartości" wystarczy w starciu z technologicznymi gigantami.

Na niedawnej konferencji z okazji Dnia Praw Rodziny Rzecznik stwierdził z jednej strony, że jako rodzice przegrywamy to starcie, a z drugiej, że poszukiwanie rozwiązań prawnych i technologicznych w tym obszarze jest skazane na porażkę.

Widzimy w tej postawie, z jednej strony rezygnację z próby podjęcia tego tematu od strony legislacyjnej, a z drugiej przyjęcie wygodnej pozycji, że za skutek nierównych zmagań z potężnym biznesem technologicznym odpowiadają wyłącznie rodzice i ich zdolność (lub nie) do wychowania dzieci zgodnie z „przekazem wartości”.

Niestety, tak jak kiedyś koncerny tytoniowe świadomie „wzbogacały” skład papierosów, by wypalenie przez młodego człowieka pierwszego dawało jak największe prawdopodobieństwo uzależnienia, tak dziś koncerny technologiczne wykorzystując cały naukowy aparat o behawioralnej stronie uzależnień bez skrupułów aplikują tę wiedzę w swoich produktach, także tych skierowanych do dzieci.

Jeśli powołani do ochrony dzieci państwowi urzędnicy wyrażają wobec tego problemu niezrozumienie, lub nie przywiązują do niego właściwej wagi, to na kogo mogą liczyć rodzice stojący w obliczu gigantów rynku mediów i internetu w walce o zdrowie i dobrostan swoich dzieci?


Więcej informacji:

RPD: Jako rodzice, dorośli przegrywamy batalię internetową (TVP Info)
https://www.tvp.info/56474900/rpd-podczas-debaty-z-okazji-dnia-praw-rodziny-jako-rodzice-dorosli-przegrywamy-te-batalie-internetowa

Facebook grillowany przez amerykański Senat. Chodziło m.in. o Instagrama (Cyberdefence24.pl)
https://www.cyberdefence24.pl/facebook-grillowany-przez-amerykanski-senat-chodzilo-min-o-instagrama

"Squid Game" dotarło do polskich szkół: uczniowie imitują swoją śmierć. Ekspertka wyjaśnia, jak oglądanie serialu wpływa na psychikę dziecka. (Polska Times)
https://polskatimes.pl/squid-game-dotarlo-do-polskich-szkol-uczniowie-imituja-swoja-smierc-ekspertka-wyjasnia-jak-ogladanie-serialu-wplywa-na-psychike/ar/c5-15870343

Dziecięca pornografia. Parlament Europejski poparł przepisy dotyczące tropienia pedofilów w sieci. (Euractiv.pl)
https://www.euractiv.pl/section/instytucje-ue/news/internet-siec-cyberataki-pedofilia-dzieci-nieletni-wykorzystywanie-ue-pe-parlament-europejski-europa-komorki-porozumienie-platformy-facebook-prywatnosc/

TikTok tylko przez 40 minut dziennie - kolejne zakazy w Chinach (GRYOnline.pl)
https://www.gry-online.pl/hardware/tiktok-tylko-przez-40-minut-dziennie-kolejne-zakazy-w-chinach/z1207a7

010.000
  8.464
 
8.464 podpisało. Osiągnijmy 10.000!

Uzupełnij swój podpis

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:
Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z naszą Polityką Prywatności i Regulaminem

Rodziny są bezbronne wobec nowoczesnych technologii

Sz.P. Mikołaj Pawlak - Rzecznik Praw Dziecka

Pana, wyrażona ostatnio publicznie, postawa rezygnacji wobec jakichkolwiek prób wprowadzania obowiązkowych zabezpieczeń technologicznych na poziomie dostawców urządzeń, usług oraz treści w sieci internet, których odbiorcami mogą być dzieci budzi mój sprzeciw.

Sam, postulowany przez Pana, "przekaz uniwersalnych, trwałych wartości" dzieciom przez ich rodziców niestety nie jest w dzisiejszym świecie wystarczający.

Producenci aplikacji, usług sieciowych, czy platform społecznościowych stosują powszechnie algorytmy wzmacniające efekt uzależnienia młodych ludzi na poziomie behawioralnym wykorzystując do tego celu odkrycia z zakresu funkcjonowania i neurobiologii ludzkiego mózgu.

Było to już kilkakrotnie przedmiotem debaty w Stanach Zjednoczonych, ostatnio w odniesieniu do Facebooka i Instagrama.

Wiedza zatem o niebezpieczeństwach płynących z uprzywilejowanej pozycji internetowego biznesu i stosowaniu dwuznacznych etycznie rozwiązań technologicznych wobec najmłodszych użytkowników staje się coraz bardziej dostępna.

Poszczególne kraje i organizacje międzynarodowe (w tym Unia Europejska, Chiny), zdając sobie sprawę z technologicznej bezbronności rodzin wychowujących dzieci, rozpoznały już skalę zagrożenia i podejmują, lub planują, konkretne rozwiązania prawne wobec producentów gier, dostawców treści w internecie, czy gigantów technologicznych (BigTech).

Apelujemy do Pana o pilną inicjatywę ustawodawczą podejmującą sprawę ochrony przed niedostosowanymi do wieku treściami w sieci internet oraz domyślną ochronę najmłodszych przed rozwiązaniami technologicznymi, których efektem może być wzmożenie uzależnienia behawioralnego u dzieci, stany depresyjne, czy inne zaburzenia psychiczne.

Jako Rzecznik Praw Dziecka, konstytucyjnie odpowiedzialny za ochronę dzieci, nie może Pan, w tak niedostępnym kompetencyjnie (dla większości rodziców) obszarze, pozostawiać najmłodszych bez pomocy i wygodnie przerzucać całą odpowiedzialność za skutki kontaktu z niebezpiecznymi dla dzieci technologiami i treściami na rodzinę.

[Imię i nazwisko]

Rodziny są bezbronne wobec nowoczesnych technologii

Sz.P. Mikołaj Pawlak - Rzecznik Praw Dziecka

Pana, wyrażona ostatnio publicznie, postawa rezygnacji wobec jakichkolwiek prób wprowadzania obowiązkowych zabezpieczeń technologicznych na poziomie dostawców urządzeń, usług oraz treści w sieci internet, których odbiorcami mogą być dzieci budzi mój sprzeciw.

Sam, postulowany przez Pana, "przekaz uniwersalnych, trwałych wartości" dzieciom przez ich rodziców niestety nie jest w dzisiejszym świecie wystarczający.

Producenci aplikacji, usług sieciowych, czy platform społecznościowych stosują powszechnie algorytmy wzmacniające efekt uzależnienia młodych ludzi na poziomie behawioralnym wykorzystując do tego celu odkrycia z zakresu funkcjonowania i neurobiologii ludzkiego mózgu.

Było to już kilkakrotnie przedmiotem debaty w Stanach Zjednoczonych, ostatnio w odniesieniu do Facebooka i Instagrama.

Wiedza zatem o niebezpieczeństwach płynących z uprzywilejowanej pozycji internetowego biznesu i stosowaniu dwuznacznych etycznie rozwiązań technologicznych wobec najmłodszych użytkowników staje się coraz bardziej dostępna.

Poszczególne kraje i organizacje międzynarodowe (w tym Unia Europejska, Chiny), zdając sobie sprawę z technologicznej bezbronności rodzin wychowujących dzieci, rozpoznały już skalę zagrożenia i podejmują, lub planują, konkretne rozwiązania prawne wobec producentów gier, dostawców treści w internecie, czy gigantów technologicznych (BigTech).

Apelujemy do Pana o pilną inicjatywę ustawodawczą podejmującą sprawę ochrony przed niedostosowanymi do wieku treściami w sieci internet oraz domyślną ochronę najmłodszych przed rozwiązaniami technologicznymi, których efektem może być wzmożenie uzależnienia behawioralnego u dzieci, stany depresyjne, czy inne zaburzenia psychiczne.

Jako Rzecznik Praw Dziecka, konstytucyjnie odpowiedzialny za ochronę dzieci, nie może Pan, w tak niedostępnym kompetencyjnie (dla większości rodziców) obszarze, pozostawiać najmłodszych bez pomocy i wygodnie przerzucać całą odpowiedzialność za skutki kontaktu z niebezpiecznymi dla dzieci technologiami i treściami na rodzinę.

[Imię i nazwisko]