O powrót dzieci do szkół

Nauczanie zdalne uśmierca więcej dzieci niż wirus!

 

O powrót dzieci do szkół

wygrane

O powrót dzieci do szkół

020.000
  12.347
 
12.347 podpisało. Osiągnijmy 20.000!

Wiemy coraz więcej na temat wirusa SARS-COV2, sposobów jego rozprzestrzeniania się i skutków zdrowotnych dla dzieci.

Kolejne badania na całym świecie pokazują, że wirus, albo nie powoduje skutków chorobowych, albo są one wyjątkowo łagodne dla dzieci w wieku szkolnym. (1)

Coraz bardziej, także na podstawie badań, przebija się świadomość, że zamykanie szkół i nauka zdalna nie przyczynia się, lub tylko w minimalnym stopniu do zmniejszenia transmisji wirusa. (2)

Polska jest krajem, który miał jeden z najdłuższych okresów nauki zdalnej lub hybrydowej od początku pandemii w Europie (w sumie 43 tygodnie). (3)

Dramatyczne skutki zamykania szkół dla dzieci i młodzieży są dziś oczywiste i mierzalne.

Mamy w Polsce wyraźny wzrost stanów przygnębienia, myśli rezygnacyjnych i pierwszych oznak depresji u dzieci i młodzieży (szczególnie u dziewcząt). (4)

Notujemy dwukrotny wzrost liczby prób samobójczych w porównaniu z latami poprzednimi. (5)

Jest też wyraźne pogorszenie wyników nauki mierzonej wynikami egzaminów maturalnych i to pomimo obniżenia wymagań egzaminacyjnych. (6)

Nie ma też już wątpliwości, że nastąpił wzrost otyłości wśród dzieci do poziomu zwiększającego ryzyko groźnych chorób. (7)

Jest oprócz tego wiele innych następstw, których nie możemy jeszcze uchwycić w badaniach, ale wiemy że występują i będą miały długofalowe reperkusje.

To choćby już niemal dwuletni „dług” w rozwoju psycho-fizycznym, wynikający z braku codziennych, realnych kontaktów z grupą rówieśniczą.
Prawdopodobnie nie da się go wielu wypadkach nadrobić, lub będzie to bardzo trudne. Z wiedzy o specyfice faz rozwojowych dzieci wiemy, że mają one określoną chronologię i zaburzenie tejże ma bardzo daleko idące skutki dla zdrowia psycho-fizycznego najmłodszych, a nawet może mieć wpływ na długość ich życia. (8)

Patrząc szerzej łatwo dostrzec, że zamykanie szkół, to także groźny sygnał dla samych dzieci. Sygnał, który mówi im, że są na tyle niebezpieczne dla społeczeństwa, że trzeba je izolować w domach.

Z kolei przymus noszenia masek w szkole mógł sprawiać, że wiele dzieci czuło się niebezpiecznych także dla siebie nawzajem. Jest to o tyle paradoksalne, że badania pokazują niemal zerowe prawdopodobieństwo zgonu lub ciężkiego przebiegu COVID w tej grupie wiekowej.

Obecna faza pandemii rozprzestrzenia się rekordowo pomimo zamknięcia szkół, istotnego poziomu wyszczepienia Polaków, i dużej liczby osób, które już przechorowały COVID.

Jednocześnie bieżące raporty Ministerstwa Zdrowia pokazują, że rekordowe poziomy zakażeń nie przekładają się na liczbę hospitalizacji i zgonów, tak jak to było w poprzednich falach. (9)

Analizując także postępowanie innych krajów w tej fazie epidemii (Szwecja, Finlandia, Japonia, Hiszpania) widzimy, że rezygnują one z większości, lub nawet wszystkich, dotychczasowych restrykcji sanitarnych z odstąpieniem od zamykania szkół włącznie. (10)

Biorąc to wszystko pod uwagę apelujemy do Pana Ministra o natychmiastowy powrót dzieci do nauki stacjonarnej.


(1) The SARS2 Pandemic: Will Truth Prevail? | Scott Atlas | Academy for Science & Freedom | LIVESTREAM
https://youtu.be/t6kmm70ji5c?t=925

(2) No causal effect of school closures in Japan on the spread of COVID-19 in spring 2020
 https://www.nature.com/articles/s41591-021-01571-8 

(3) COVID-19 impact on education
https://en.unesco.org/covid19/educationresponse

(4) Wpływ nauki zdalnej na kondycję psychiczną młodzieży – rekomendacje z badań Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej prowadzonych pod koniec 2021 roku
 https://ipzin.org/wplyw-nauki-zdalnej-na-kondycje-psychiczna-mlodziezy-rekomendacje-z-badan-instytutu-profilaktyki-zintegrowanej-prowadzonych-pod-koniec-2021-roku/

(5) W 2020 roku w Polsce 765 nastolatków próbowało odebrać sobie życie. W 2021 ta liczba się prawie podwoiła
 https://www.edziecko.pl/rodzice/7,79361,28048981,w-2020-roku-w-polsce-765-nastolatkow-probowalo-odebrac-sobie.html

(6) Nauka zdalna nie rozszerzyła wiedzy maturalnej
 https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8204192,pandemia-i-koronawirus-matury-wyniki-nauka-zdalna.html

(7) Impact'21: Pandemia nadwagi po COVID i jej konsekwencje
https://www.politykazdrowotna.com/73179,impact21-pandemia-nadwagi-po-covid-i-jej-konsekwencje

(8) Naukowcy: stracone dni szkolne wpływają na długość życia uczniów
 https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2021-02-15/naukowcy-stracone-dni-szkolne-wplywaja-na-dlugosc-zycia-uczniow/

(9) Raport zakażeń koronawirusem (SARS-CoV-2)
 https://www.gov.pl/web/koronawirus/wykaz-zarazen-koronawirusem-sars-cov-2

(10) Edukacja w czasach pandemii koronawirusa w Europie i na świecie. Nauka zdalna ostatecznością. W szkołach reżim sanitarny na różnym poziomie
 https://strefaedukacji.pl/edukacja-w-czasach-pandemii-koronawirusa-w-europie-i-na-swiecie-nauka-zdalna-ostatecznoscia-w-szkolach-rezim-sanitarny-na/ar/c5-16012997

020.000
  12.347
 
12.347 podpisało. Osiągnijmy 20.000!

Uzupełnij swój podpis

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:
Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z naszą Polityką Prywatności i Regulaminem

W Polsce 2021 r. 9 zgonów dzieci to COVID, 1400 prób samobójczych, 100% więcej niż rok wcześniej, to nauka zdalna

Szanowny Panie Ministrze,

badania na całym świecie pokazują, że wirus COVID-19, albo nie powoduje skutków chorobowych, albo są one wyjątkowo łagodne dla dzieci w wieku szkolnym.

Jest też, na podstawie badań, jasne, że zamykanie szkół i nauka zdalna nie przyczynia się, lub tylko w minimalnym stopniu do zmniejszenia transmisji wirusa.

Stąd wprowadzanie nauki zdalnej jako metody kontrolowania rozprzestrzeniania się wirusa jest w dzisiejszym stanie wiedzy nieuzasadnione.

Polska jest krajem, który miał jeden z najdłuższych okresów nauki zdalnej lub hybrydowej od początku pandemii w Europie.

Dramatyczne skutki zamykania szkół dla dzieci i młodzieży są dziś oczywiste i mierzalne, to m.in:

  • wzrost stanów przygnębienia, myśli rezygnacyjnych i pierwszych oznak depresji
  • dwukrotny wzrost liczby prób samobójczych
  • wyraźne pogorszenie wyników nauki
  • wzrost otyłości do poziomu zwiększającego ryzyko groźnych chorób

Części następstw nie możemy jeszcze uchwycić w badaniach, ale wiemy że są i będą miały długofalowe reperkusje.

Jednym z nich to niemal dwuletni „dług” w rozwoju psycho-fizycznym, wynikający z braku codziennych, realnych kontaktów z grupą rówieśniczą.
Nie da się go wielu wypadkach nadrobić, lub będzie to bardzo trudne, bo specyfika faz rozwojowych dzieci ma określoną chronologię i zaburzenie jej przynosi bardzo daleko idące skutki dla zdrowia psycho-fizycznego najmłodszych.

Zamykanie szkół, to także groźny sygnał dla samych dzieci, że są niebezpieczne dla społeczeństwa.

Z kolei przymus noszenia masek w szkole mógł sprawiać, że wiele dzieci czuło się niebezpiecznych także dla siebie nawzajem, choć badania pokazują niemal zerowe prawdopodobieństwo zgonu lub ciężkiego przebiegu COVID w tej grupie wiekowej.

Biorąc to wszystko pod uwagę oraz znacznie mniejszą zjadliwość wirusa w obecnej fali epidemii apeluję do Pana Ministra o natychmiastowy powrót dzieci do nauki stacjonarnej.

[Imię i nazwisko]

W Polsce 2021 r. 9 zgonów dzieci to COVID, 1400 prób samobójczych, 100% więcej niż rok wcześniej, to nauka zdalna

Szanowny Panie Ministrze,

badania na całym świecie pokazują, że wirus COVID-19, albo nie powoduje skutków chorobowych, albo są one wyjątkowo łagodne dla dzieci w wieku szkolnym.

Jest też, na podstawie badań, jasne, że zamykanie szkół i nauka zdalna nie przyczynia się, lub tylko w minimalnym stopniu do zmniejszenia transmisji wirusa.

Stąd wprowadzanie nauki zdalnej jako metody kontrolowania rozprzestrzeniania się wirusa jest w dzisiejszym stanie wiedzy nieuzasadnione.

Polska jest krajem, który miał jeden z najdłuższych okresów nauki zdalnej lub hybrydowej od początku pandemii w Europie.

Dramatyczne skutki zamykania szkół dla dzieci i młodzieży są dziś oczywiste i mierzalne, to m.in:

  • wzrost stanów przygnębienia, myśli rezygnacyjnych i pierwszych oznak depresji
  • dwukrotny wzrost liczby prób samobójczych
  • wyraźne pogorszenie wyników nauki
  • wzrost otyłości do poziomu zwiększającego ryzyko groźnych chorób

Części następstw nie możemy jeszcze uchwycić w badaniach, ale wiemy że są i będą miały długofalowe reperkusje.

Jednym z nich to niemal dwuletni „dług” w rozwoju psycho-fizycznym, wynikający z braku codziennych, realnych kontaktów z grupą rówieśniczą.
Nie da się go wielu wypadkach nadrobić, lub będzie to bardzo trudne, bo specyfika faz rozwojowych dzieci ma określoną chronologię i zaburzenie jej przynosi bardzo daleko idące skutki dla zdrowia psycho-fizycznego najmłodszych.

Zamykanie szkół, to także groźny sygnał dla samych dzieci, że są niebezpieczne dla społeczeństwa.

Z kolei przymus noszenia masek w szkole mógł sprawiać, że wiele dzieci czuło się niebezpiecznych także dla siebie nawzajem, choć badania pokazują niemal zerowe prawdopodobieństwo zgonu lub ciężkiego przebiegu COVID w tej grupie wiekowej.

Biorąc to wszystko pod uwagę oraz znacznie mniejszą zjadliwość wirusa w obecnej fali epidemii apeluję do Pana Ministra o natychmiastowy powrót dzieci do nauki stacjonarnej.

[Imię i nazwisko]