O podpis Prezydenta

Panie Prezydencie prosimy o Pana podpis w obronie praw rodziców

 

O podpis Prezydenta

O podpis Prezydenta

020.000
  12.402
 
12.402 podpisało. Osiągnijmy 20.000!

Jesteśmy świadkami ogromnej presji jaką środowiska lewicowe wywierają na Prezydencie Andrzeju Dudzie, by ten zawetował przyjętą przez Sejm ustawę o zmianie Prawa oświatowego zwaną w mediach Lex Czarnek.

Z punktu widzenia rodziców uchwalone zmiany mają jedną zasadniczą zaletę.

Wszelkie zajęcia dodatkowe prowadzone na terenie szkół przez zewnętrzne podmioty (stowarzyszenia, fundacje czy inne organizacje) będą musiały uzyskać pozytywną opinię kuratora oświaty na temat programu i wykorzystywanych do nich materiałów.

Udział ucznia w zatwierdzonych w ten sposób zajęciach będzie możliwy tylko na podstawie pisemnej zgody rodzica.

Ten zapis ustawowy daje rodzicom realny wpływ na to jakie treści będą docierały do ich dziecka na terenie szkoły.

W przeszłości miały niejednokrotnie miejsce wypadki, kiedy to, radykalnie zideologizowane organizacje, pod szyldem zajęć antydyskryminacyjnych, wolnościowych, czy profilaktyki zdrowia szerzyły w szkołach propagandę ideologii gender, prowadziły degradującą godność młodego człowieka „edukację” seksualną lub zachęcały do zachowań ryzykownych w sferze seksualnej.

Władze samorządowe Gdańska, Warszawy, Poznania i innych polskich miast forsowały wielokrotnie, często z sukcesem, swoje ideologiczne pomysły na edukację seksualną, czy genderową w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Podczas kampanii prezydenckiej w 2020 roku Prezydent Duda deklarował:

„…trzeba z całą powagą i odpowiedzialnością traktować konstytucyjną zasadę ochrony rodziny i konstytucyjne prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami…
- A nie, żeby ktoś siłą naszym dzieciom przemycał ideologie, z którymi my się nie zgadzamy, seksualizował agresywnie dzieci na siłę, czego my jako rodzice nie akceptujemy…
- Nie może być na to zgody i to jest pełna odpowiedzialność ze strony władz państwowych. Ja tę odpowiedzialność na siebie przyjmuję. Rodzice mają prawo wychowywać dziecko według własnych przekonań i nikt nie ma prawa jakimś bokiem, kuchennymi drzwiami tego dziecka na siłę zmieniać.”

Mamy nadzieję, że Prezydent pamięta tamte swoje słowa i nie ugnie się pod presją tych którym zależy dziś na tym, by prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami pozostało tylko w sferze konstytucyjnych a nie praktycznych gwarancji obowiązujących w każdej szkole.

Prezydent ma na podpisanie ustawy czas do 3 marca, a my chcielibyśmy w tym terminie zebrać jak największa liczbę podpisów rodziców, które spowodują, że Prezydent Duda się w tej sprawie nie zawaha i stanie po stronie wartości, które deklarował.

020.000
  12.402
 
12.402 podpisało. Osiągnijmy 20.000!

Uzupełnij swój podpis

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:
Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z naszą Polityką Prywatności i Regulaminem

Panie Prezydencie, chroń dzieci przed ideologiczną agresją

„…rodzice powinni mieć kontrolę nad treściami, które są dzieciom przekazywane.”

To zdanie z Pańskiego wystąpienia 12 czerwca 2020 roku nie straciło nic ze swej aktualności.

Można powiedzieć, że aktywność tych, którzy chcą, by rodzicom takie prawo odebrać przybrała dziś na sile.

Widzimy jak jest Pan, dzień po dniu, poddawany zmasowanej presji ze strony środowisk, które dzieci traktują jako cel swoich ideologicznych krucjat.

Środowisk, które pragną, aby można było na terenie szkoły, wbrew woli rodziców, poddawać dzieci różnego rodzaju indoktrynacji.

Piszemy do Pana, by złożył Pan swój podpis pod uchwaloną przez Sejm RP w dniu 13 stycznia 2022 r. ustawą o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa przesądza, że to ostatecznie rodzice będą mieli prawo zdecydować o treściach przekazywanych na zajęciach dodatkowych dzieciom w szkole.

Ufamy, że nie zmienił Pan w tym zakresie swoich poglądów i w związku z tym nie ulegnie Pan naciskom i stanie w obronie prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami.

[Imię i nazwisko]

Panie Prezydencie, chroń dzieci przed ideologiczną agresją

„…rodzice powinni mieć kontrolę nad treściami, które są dzieciom przekazywane.”

To zdanie z Pańskiego wystąpienia 12 czerwca 2020 roku nie straciło nic ze swej aktualności.

Można powiedzieć, że aktywność tych, którzy chcą, by rodzicom takie prawo odebrać przybrała dziś na sile.

Widzimy jak jest Pan, dzień po dniu, poddawany zmasowanej presji ze strony środowisk, które dzieci traktują jako cel swoich ideologicznych krucjat.

Środowisk, które pragną, aby można było na terenie szkoły, wbrew woli rodziców, poddawać dzieci różnego rodzaju indoktrynacji.

Piszemy do Pana, by złożył Pan swój podpis pod uchwaloną przez Sejm RP w dniu 13 stycznia 2022 r. ustawą o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa przesądza, że to ostatecznie rodzice będą mieli prawo zdecydować o treściach przekazywanych na zajęciach dodatkowych dzieciom w szkole.

Ufamy, że nie zmienił Pan w tym zakresie swoich poglądów i w związku z tym nie ulegnie Pan naciskom i stanie w obronie prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami.

[Imię i nazwisko]