Zatrzymajcie dostęp dzieci do pornografii w internecie!

Dostęp dzieci do pornografii w internecie jest zbyt łatwy!

 

Zatrzymajcie dostęp dzieci do pornografii w internecie!

Zatrzymajcie dostęp dzieci do pornografii w internecie!

020.000
  12.524
 
12.524 podpisało. Osiągnijmy 20.000!

Uzależnienie od pornografii dotyka coraz większej liczby dzieci i młodzieży. Co czwarty nastolatek w wieku 16 lat przyznaje się do codziennego oglądania filmów pornograficznych. W przypadku młodszych (12-14 lat) mówi o tym co piąty badany.

Rośnie też dostęp do treści pornograficznych zawierających sceny przemocy, czy gwałtu. Widział je w internecie prawie co trzeci 16-latek (29,8%) i niespełna co piąty (19,2%) badany w wieku 12–14 lat.

Prosimy o podpis pod petycją do Premiera i Ministra Cyfryzacji - Mateusza Morawieckiego - o jak najszybsze zakończenie prac legislacyjnych nad projektem ustawy o ochronie małoletnich przed dostępem do treści nieodpowiednich w internecie.


Prób uregulowania prawnego tego niepokojącego zjawiska jest na świecie kilka. Temat był podejmowany także w Polsce. Po raz ostatni właśnie przez Premiera Mateusza Morawieckiego na forum Rady Rodziny przy Ministerstwie Rodziny w chwili jej powołania w 2019 roku.

Niestety musiały minąć niemal całe trzy lata, żeby odpowiedzialny za tę sprawę resort, czyli Ministerstwo Cyfryzacji zaproponowało konkretny projekt.

Nie jest on idealny:

  • nie definiuje pornografii,

  • blokada dostępu do niej odbywa się na żądanie abonenta, a nie domyślnie,

  • jest kilka luk, które pozwalają np. na nieograniczony dostęp do pornografii już 13 latkom po zakupie tzw. startera internetu komórkowego w sklepie spożywczym, czy kiosku.

Mimo tych wad jest to krok w dobrą stronę i chcemy, jako rodzice, wywrzeć presję na Ministrze, by prace legislacyjne nad tą ustawą nie trwały kolejne trzy lata.
Tym bardziej, że razem z końcem kadencji Sejmu (w przyszłym roku) wszystkie nieuchwalone projekty podlegają tzw. dyskontynuacji, czyli trzeba zgłaszać je ponownie w nowo wybranym Sejmie.

Prosimy o dołączenie do naszego apelu do Ministra Cyfryzacji, by potraktował priorytetowo prace nad tym szczególnie ważnym dla zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży aktem prawnym.

Jak pokazują liczne badania oglądanie pornografii uzależnia. W 2019 roku do czynników uzależniających zaliczyła pornografię nawet Światowa Organizacja Zdrowia (WHO).

W przypadku dzieci i młodzieży to uzależnienie jest szczególnie niebezpieczne, albowiem stymulacja rozwijającego się mózgu młodego człowieka obrazami pornograficznymi zaburza prawidłowy rozwój tego organu.

Istnieje również, jak w innych uzależnieniach, zjawisko potrzeby coraz silniejszych bodźców. Dlatego wiele osób uzależnionych od pornografii szybko potrzebuje jej najbardziej potwornych postaci, czyli filmów opartych na przemocy i bestialstwie oraz obrazów z udziałem dzieci, a nawet niemowląt.

Znane są świadectwa osób, które dopuściły się przestępstw seksualnych na dzieciach ze szczególnym okrucieństwem, z których wynika, że początkiem była tzw. zwykła pornografia, z czasem zastępowana przez jej coraz bardziej perwersyjne formy, które, gdy przestawały wystarczać, zamieniły się w poszukiwanie dziecięcych ofiar w w realnym świecie.

Nie pozwólmy, by dostęp do pornografii był nadal tak banalny jak dziś!

Stwórzmy masową presję na Ministra Cyfryzacji i całe kierownictwo obozu rządzącego, by projekt ustawy o ochronie dzieci w internecie został uchwalony w trybie ekspresowym.


Więcej informacji:

RAPORT „NASTOLATKI WOBEC PORNOGRAFII CYFROWEJ”

https://www.nask.pl/download/30/4533/PublikacjaCyberSafe2809.pdf

Projekt ustawy o ochronie małoletnich przed dostępem do treści nieodpowiednich w internecie

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12365050

020.000
  12.524
 
12.524 podpisało. Osiągnijmy 20.000!

Uzupełnij swój podpis

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:
Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z naszą Polityką Prywatności i Regulaminem

Ochrońmy dzieci przed pornografią

Szanowny Panie Premierze,

rozpoczęcie prac legislacyjnych nad projektem ustawy o ochronie małoletnich przed dostępem do treści nieodpowiednich w internecie uznaję za krok we właściwa stronę.

Ubolewam, że pojawia się on dopiero teraz, kiedy zjawisko korzystania z treści pornograficznych dotyka coraz większej liczby, coraz młodszych dzieci.

Wierzę, że ma Pan pełną świadomość wagi tego problemu i wolę, by go jak najszybciej uregulować prawnie.

Dlatego zwracam się do Pana z prośbą, by potraktować prace legislacyjne nad tym projektem priorytetowo i doprowadzić do jego uchwalenia w trybie nadzwyczajnym, tak jak to działo się już wielokrotnie w Sejmie w sprawach, na których szczególnie zależało koalicji rządzącej.

Ufam, że ten projekt, kluczowy dla zdrowia i przyszłości najmłodszego pokolenia Polaków, tak właśnie zostanie potraktowany, a Pan doprowadzi do jego uchwalenia w najszybszym możliwym terminie.

[Imię i nazwisko]

Ochrońmy dzieci przed pornografią

Szanowny Panie Premierze,

rozpoczęcie prac legislacyjnych nad projektem ustawy o ochronie małoletnich przed dostępem do treści nieodpowiednich w internecie uznaję za krok we właściwa stronę.

Ubolewam, że pojawia się on dopiero teraz, kiedy zjawisko korzystania z treści pornograficznych dotyka coraz większej liczby, coraz młodszych dzieci.

Wierzę, że ma Pan pełną świadomość wagi tego problemu i wolę, by go jak najszybciej uregulować prawnie.

Dlatego zwracam się do Pana z prośbą, by potraktować prace legislacyjne nad tym projektem priorytetowo i doprowadzić do jego uchwalenia w trybie nadzwyczajnym, tak jak to działo się już wielokrotnie w Sejmie w sprawach, na których szczególnie zależało koalicji rządzącej.

Ufam, że ten projekt, kluczowy dla zdrowia i przyszłości najmłodszego pokolenia Polaków, tak właśnie zostanie potraktowany, a Pan doprowadzi do jego uchwalenia w najszybszym możliwym terminie.

[Imię i nazwisko]