Powstrzymajmy cenzurę ideologiczną na uniwersytetach

Stop cenzurze na uniwersytetach

 

Powstrzymajmy cenzurę ideologiczną na uniwersytetach

Powstrzymajmy cenzurę ideologiczną na uniwersytetach

050.000
  33.623
 
33.623 podpisało. Osiągnijmy 50.000!

Władze Uniwersytetu Jagiellońskiego, pod wpływem listu protestacyjnego podpisanego przez 843 osoby, skrzyknięte przez Partię Razem odwołały sesję naukową z cyklu „Etyka w medycynie” pt. „Prawo dziecka do życia”. Ta skandaliczna decyzja to kolejny przejaw cenzury ideologicznej, z którą mamy do czynienia na polskich uniwersytetach. W październiku ub.roku Warszawski Uniwersytet Medyczny wycofał się z wynajmu sali przeznaczonej na konferencję pt „Prawa poczętego pacjenta”. W tym roku odwołano planowane na uczelniach spotkania z Rebeccą Kiessling oraz Irene van Der Wende. Zwracamy się do Wicepremiera i Ministra Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina, aby podjął działania przeciwko temu niebezpiecznemu trendowi.

Partia Razem domagając się odwołania konferencji, zarzuciła, że jest ona „nienaukowa”. Taki zarzut wobec sesji „Prawo dziecka do życia” jest jednak kompletnie absurdalny. Fakty naukowe nie pozostawiają dziś wątpliwości, że życie człowieka zaczyna się w momencie poczęcia. Podczas konferencji kwestia przyznania dzieciom w prenatalnej fazie rozwoju pełni praw miała być właśnie poddana analizie. Nie z punktu widzenia Pisma Świętego, a nauki - medycyny. Co więcej, każdy z siedmiu prelegentów, którzy mieli wystąpić, posiada stopień naukowy co najmniej doktora. Pięciu z prelegentów to szanowani lekarze, w tym wybitny kardiochirurg, odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski prof. Janusz Skalski. Szósty prelegent, dr inż. Antoni Zięba, co prawda nie jest z wykształcenia specjalistą z zakresu medycyny, a z dziedzin technicznych, ale przez kilkadziesiąt lat podczas których zajmował się tematem aborcji, nabył ogromną wiedzę dotyczącą zagadnienia. Siódmym prelegentem miał być zaś ksiądz Lucjan Szczepanik, który - oprócz tego, że jest duchownym - jest także z wykształcenia lekarzem medycyny. Zanim wstąpił do Seminarium odbył staż lekarski, przez 21 lat pełni funkcję kapelana w Szpitalu, a ponadto jest doktorem habilitowanym, wykładowcą akademickim z zakresu bioetyki, etyki lekarskiej oraz medycyny pastoralnej. Z pewnością posiada więcej doświadczenia związanego z medycyną niż zdecydowana większość członków partii Razem.

Nawet, gdyby prelegenci nie posiadali tytułów naukowych, tylko osobiste doświadczenie dotyczące zagadnień, o których mieli mówić, powinni mieć prawo wypowiedzenia się na uniwersytetach, tak jak to się dzieje podczas szeregu innych konferencji czy wykładów.

Uniwersytety odgrywają niezwykle istotną rolę w kształtowaniu debaty publicznej. Powinny być miejscem dialogu i ścierania się różnych, racjonalnie uzasadnionych stanowisk. Nie można się zgodzić na odbieranie głosu jednej ze stron w tak fundamentalnej sprawie, jaką jest dyskusja o prawie do życia.

050.000
  33.623
 
33.623 podpisało. Osiągnijmy 50.000!

Uzupełnij swój podpis

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:
Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z naszą Polityką Prywatności i Regulaminem

Powstrzymajmy cenzurę ideologiczną na uniwersytetach

Adresaci petycji:
Wicepremier i Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin

Szanowny Panie Premierze,

Wyrażam stanowczy sprzeciw wobec odwołania przez Uniwersytet Jagielloński sesji naukowej z cyklu „Etyka w medycynie” pt. „Prawo dziecka do życia”. 

Podczas sesji miało wystąpić siedmiu prelegentów, z których każdy posiada stopień naukowcy co najmniej doktora,  trudno więc zgodzić się z zarzutem jej „nienaukowości” i nie sposób odebrać decyzję władz uniwersytetu inaczej niż jako wprowadzenie cenzury ideologicznej. To już kolejna podobna sytuacja w tym roku, dlatego proszę o podjęcie stanowczych działaniach, które zapobiegną powtarzaniu się jej w przyszłości i zagwarantują wolność debaty akademickiej.

[Imię i nazwisko]

Powstrzymajmy cenzurę ideologiczną na uniwersytetach

Adresaci petycji:
Wicepremier i Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin

Szanowny Panie Premierze,

Wyrażam stanowczy sprzeciw wobec odwołania przez Uniwersytet Jagielloński sesji naukowej z cyklu „Etyka w medycynie” pt. „Prawo dziecka do życia”. 

Podczas sesji miało wystąpić siedmiu prelegentów, z których każdy posiada stopień naukowcy co najmniej doktora,  trudno więc zgodzić się z zarzutem jej „nienaukowości” i nie sposób odebrać decyzję władz uniwersytetu inaczej niż jako wprowadzenie cenzury ideologicznej. To już kolejna podobna sytuacja w tym roku, dlatego proszę o podjęcie stanowczych działaniach, które zapobiegną powtarzaniu się jej w przyszłości i zagwarantują wolność debaty akademickiej.

[Imię i nazwisko]