O nagrodę im. Sacharowa dla Mary Wagner

Nagroda im. Andrieja Sacharowa dla Mary Wagner

 

O nagrodę im. Sacharowa dla Mary Wagner

O nagrodę im. Sacharowa dla Mary Wagner

050.000
  22.383
 
22.383 podpisało. Osiągnijmy 50.000!

Stoimy dziś przed wyjątkową szansą uhonorowania prawa do życia dzieci nienarodzonych w Parlamencie Europejskim w sposób do tej pory niespotykany.

Wierzymy, że pamiętają Państwo Mary Wagner.

Ta bohaterska Kanadyjka za proponowanie pomocy i wręczanie białych róż kobietom w klinikach aborcyjnych stawała wielokrotnie przed kanadyjskimi sądami. W majestacie prawa była za to pozbawiana wolności z powodu rzekomego „zakłócania swobody prowadzenia działalności gospodarczej”. Spędziła w kanadyjskich więzieniach łącznie kilka lat, choć o jej uniewinnienie upominały się setki tysięcy ludzi z całego świata.

Mary została niedawno kandydatką do nagrody imienia Andrieja Sacharowa z inicjatywy europosła Marka Jurka, któremu pod wnioskiem o jej kandydaturę udało się zebrać poparcie ponad 40 eurodeputowanych.

Nagroda Sacharowa to bardzo symboliczne, prestiżowe wyróżnienie przyznawane corocznie przez Parlament Europejski osobom, które poświęcają życie pokojowej walce o prawa człowieka. Mało kto, tak jak Mary, może być symbolem pokojowych zmagań o prawa najmniejszych z nas, prawa dzieci nienarodzonych, które same nie mogą się o nie upomnieć.

9 października w Parlamencie Europejskim odbędzie się posiedzenia połączonych komisji Spraw Zagranicznych i komisji Rozwoju, które wyłonią trzech finalistów spośród ośmiu zgłoszonych w tym roku do nagrody kandydatów.

Jako CitizenGO wspieraliśmy Mary Wagner kiedy stawała przed sądami i kiedy była wtrącana do więzienia. Robiliśmy to także wtedy kiedy była z nich uwalniana, oraz kiedy przybyła do Polski, by podziękować Polakom za udzielone jej wsparcie. Dziś chcemy wesprzeć jej kandydaturę do nagrody Sacharowa. Wierzymy, że za swą niezłomną postawę zasłużyła na nią jak nikt inny.

Historia ostatnich lat jej życia jest żywym świadectwem tego, w jaki sposób prawa człowieka są dziś łamane "w białych rękawiczkach”. Jak Kanada - kraj, który kreuje się na awangardę praw i wolności - konsekwentnie, w sposób niezwykle bezwzględny i budzący otwarty sprzeciw tłumi prawo do niesienia pomocy kobietom i pokojowego stawania w obronie ludzkiego życia .

Prawo aborcyjne w Kanadzie należy dziś do najbardziej liberalnych na świecie. To jeden z niewielu krajów, gdzie prawo karne nie zakazuje aborcji. Kwestia ta jest regulowana jedynie przez przepisy dotyczące ochrony zdrowia. Zabijanie nienarodzonych było tam nielegalne do końca lat 60-tych. Wówczas jednak zalegalizowano aborcję w przypadku fizycznego i psychicznego zagrożenia zdrowia matki. Od decyzji Sądu Najwyższego Kanady w 1988 r. aborcja stała się legalna praktycznie bez żadnych ograniczeń. 

Wierzymy, że zechcą Państwo wesprzeć wysiłki europarlamentarzystów i wspólnie z nami podpiszą petycję do członków połączonych komisji o nominowanie Mary Wagner do grona finalistów.

050.000
  22.383
 
22.383 podpisało. Osiągnijmy 50.000!

Uzupełnij swój podpis

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:
Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z naszą Polityką Prywatności i Regulaminem

O nagrodę im. Andrieja Sacharowa dla Mary Wagner

Szanowni Państwo,

nominowanie Mary Wagner do nagrody im. Andrieja Sacharowa, wzbudziło moją prawdziwą radość.
Nie ulega dla mnie żadnej wątpliwości, że ta, przez wiele lat prześladowana i więziona za pokojowe stawanie w obronie ludzkiego życia, kobieta zasłużyła w sposób niezwykły i niepodważalny na wyróżnienie prestiżową nagrodą Parlamentu Europejskiego. Tym bardziej, że krajem, który skazał ją na ten niesprawiedliwy i pełen poniżenia los była, mieniąca się wzorowym obrońcą praw człowieka, Kanada.

Wierzę, że Parlament, który uhonorował już wiele kobiet, w tym np. prześladowanych przez Państwo Islamskie, będzie gotowy z równą odwagą i bezkompromisowością dostrzec prześladowania kobiety przez kraj, który wydawałoby się bez najmniejszych wyjątków powinien bronić praw wszystkich swoich obywateli.

Licząc na Pani/Pana bezstronność w przypadku tej nominacji, bardzo proszę o poparcie dla kandydatury niezłomnej Kanadyjki. Niech ten haniebny przypadek skazywania na wielokrotne uwięzienie za pokojowe stawanie w obronie wartości nierespektowanych przez kanadyjskie prawo zostanie teraz, poprzez przyznanie międzynarodowej nagrody, napiętnowany przez społeczność międzynarodową.

[Imię i nazwisko]

O nagrodę im. Andrieja Sacharowa dla Mary Wagner

Szanowni Państwo,

nominowanie Mary Wagner do nagrody im. Andrieja Sacharowa, wzbudziło moją prawdziwą radość.
Nie ulega dla mnie żadnej wątpliwości, że ta, przez wiele lat prześladowana i więziona za pokojowe stawanie w obronie ludzkiego życia, kobieta zasłużyła w sposób niezwykły i niepodważalny na wyróżnienie prestiżową nagrodą Parlamentu Europejskiego. Tym bardziej, że krajem, który skazał ją na ten niesprawiedliwy i pełen poniżenia los była, mieniąca się wzorowym obrońcą praw człowieka, Kanada.

Wierzę, że Parlament, który uhonorował już wiele kobiet, w tym np. prześladowanych przez Państwo Islamskie, będzie gotowy z równą odwagą i bezkompromisowością dostrzec prześladowania kobiety przez kraj, który wydawałoby się bez najmniejszych wyjątków powinien bronić praw wszystkich swoich obywateli.

Licząc na Pani/Pana bezstronność w przypadku tej nominacji, bardzo proszę o poparcie dla kandydatury niezłomnej Kanadyjki. Niech ten haniebny przypadek skazywania na wielokrotne uwięzienie za pokojowe stawanie w obronie wartości nierespektowanych przez kanadyjskie prawo zostanie teraz, poprzez przyznanie międzynarodowej nagrody, napiętnowany przez społeczność międzynarodową.

[Imię i nazwisko]