Brońmy kobiety i ich nienarodzone dzieci w ONZ!

Petycja do Organizacji Narodów Zjednoczonych

 

Brońmy kobiety i ich nienarodzone dzieci w ONZ!

0200.000
  160.238
 
160.238 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 200.000 podpisów.

Brońmy kobiety i ich nienarodzone dzieci w ONZ!

+ List do:

Zanim opuścisz tę stronę...

Dziękujemy za podpisanie! Teraz podaj dalej!

Dziewczęta i kobiety potrzebują realnej pomocy, a nie zachęty do aborcji

Przeciwko szkodliwej agendzie w raporcie CSW ONZ

Aborcja, orientacja seksualna, tożsamość płciowa i ideologia gender, a także powszechna edukacja seksualna to niezwykle kontrowersyjne tematy wśród wielu państw członkowskich Organizacji Narodów Zjednoczonych. Nie są one zgodne co do konkluzji w zakresie tej problematyki. Stosowanie ideologicznego języka w dokumentach międzynarodowych jest wyrazem niewrażliwości na różnice kulturowe i zaprzecza suwerenności państw członkowskich ONZ.

Aby pomóc kobietom i dziewczętom na całym świecie, proszę o usunięcie wzmianek na temat zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego, orientacji seksualnej i tożsamości płciowej, a także powszechnej edukacji seksualnej z końcowego raportu, który ma być opracowany w trakcie 63 Sesji Komisji Statusu Kobiet.
Zamiast tego, proszę poświęcić swój czas i zasoby koncentrując się na inicjatywach promujących dostęp do wody pitnej na terenach dotkniętych suszą, zwalczających głód i ubóstwo oraz dbających o zdrowie matek.

Z poważaniem,
[Imię i nazwisko]

Brońmy kobiety i ich nienarodzone dzieci w ONZ!

Podpisz tę petycję teraz!

0200.000
  160.238
 
160.238 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 200.000 podpisów.