Sąd nakazał aborcję kobiecie chcącej urodzić swoje dziecko

Petycja do Matta Hancocka, Sekretarza Stanu ds. Zdrowia Wielkiej Brytanii

 

Sąd nakazał aborcję kobiecie chcącej urodzić swoje dziecko

wygrane

Sąd nakazał aborcję kobiecie chcącej urodzić swoje dziecko

0200.000
  141.226
 
141.226 have signed.

Brytyjski sąd nakazał aborcję 20 letniej kobiecie,  ze względu na jej umiarkowaną niepełnosprawność umysłową. Dziewczyna jest w 22 tygodniu ciąży,

Lekarze zajmujący się sprawą  twierdzą, że aborcja leży w jej najlepszym interesie, całkowicie ignorując życie jej nienarodzonego dziecka oraz fakt, że wolą kobiety jest jego urodzenie.

Pracownik socjalny opiekujący się 20-latką nie zgodził się z opinią lekarzy, a zespół reprezentujących ją prawników stwierdził, że „nie ma wystarczających dowodów” na twierdzenia lekarzy.

Matka kobiety w ciąży zaproponowała opiekę nad swoim wnukiem, gdy już się urodzi. Twierdzi ona również, że lekarze „nie docenili umiejętności radzenia sobie w codziennym życiu oraz stopnia rozwoju intelektualnego ...” jej córki.

Rozpatrująca sprawę sędzia Nathalie Lieven powiedziała, że jest przekonana, że babci byłoby zbyt trudno opiekować się zarówno córką, jak i wnukiem.
Stwierdziła także, że nie była to dla niej „zwykła” decyzja i że jest „w najwyższym stopniu świadoma, że dla państwa nakazanie kobiecie dokonania aborcji, gdy wydaje się, że ona sam jej nie chce, jest bardzo głęboką ingerencją”.

Po dokonaniu tego zastrzeżenia, nie powstrzymała się jednak przed wydaniem wyroku nakazującego dokonania aborcji wbrew woli kobiety.
„Myślę, że doznałaby ona większego urazu spowodowanego odebraniem jej już urodzonego dziecka” - powiedziała sędzia Lieven - „ponieważ na tym etapie będzie to już prawdziwe dziecko”.

Lieven wyjaśniła też, że ciąża „choć jest namacalna dla [kobiety], to jest stanem, w którym nadal nie ma dziecka poza ciałem i nie można go dotknąć”.

Wydaje się, że twierdzenie sędzi Lieven, jakoby decyzja podyktowana była najwyższą troską o dobro kobiety („muszę działać w jej najlepszym interesie, a niekoniecznie w zgodzie z opinią społeczną na temat przymusowej, w tym wypadku, aborcji”), jest po prostu nieszczere.

Proaborcyjne poglądy sędzi są znane, a jej dotychczasowy aktywizm proaborcyjny pozbawił ją bezstronności niezbędnej do orzekania w tej sprawie.

Sędzia Lieven w 2011 r. reprezentowała British Pregnancy Advisory Service, największą brytyjską organizację zajmującą się wykonywaniem aborcji, zaś w 2016 r. argumentowała w jednym z postępowań sądowych, że przepisy dotyczące aborcji w Irlandii Północnej stanowiły naruszenie brytyjskiej ustawy o prawach człowieka.
Podobnie też w 2017 r. wyraziła pogląd, że przepisy dotyczące aborcji w Irlandii Północnej są podobne do tortur i dyskryminują kobiety.

Fakt, że nie wyłączyła się z orzekania w sprawie 20-latki dowodzi, że najwyraźniej nie uważa, aby jej osobiste poglądy na temat aborcji miały jakikolwiek wpływ na bezstronność podczas orzekania.

Trudno się jednak z tym zgodzić w przypadku sędziego, który generalizuje, że lepiej jest dla kobiety, aby poddała się przymusowej tzw. późnej aborcji, niż urodziła dziecko, którym będzie się opiekowała jej własna matka, czyli babcia noworodka.

Nazwisko, miejsce zamieszkania i wszelkie inne dane identyfikujące kobietę nie są znane publicznie, dlatego petycja skierowana jest do Sekretarza Stanu ds. Zdrowia, Matta Hancocka.
Wzywamy go do natychmiastowej interwencji i dołożenia wszelkich starań, aby zapobiec mającemu miejsce przekroczeniu uprawnień przez państwo.
Ta całkowicie nikczemna decyzja sądu, wymaga zdecydowanego przeciwstawienia się opinii publicznej całego świata.

Konieczne jest Państwa poparcie dla petycji natychmiast, albowiem nie wiemy, ile czasu pozostało kobiecie i jej dziecku, zanim państwo w majestacie prawa zmusi ją do dokonania aborcji.


Więcej informacji:
UK court orders forced abortion for disabled woman

Doctors ask judge to let them carry out an abortion

0200.000
  141.226
 
141.226 have signed.

Uzupełnij swój podpis

Ta petycja jest...

Wygrana!
Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z naszą Polityką Prywatności i Regulaminem

British judge orders mother to have abortion against her will

For the attention of the Secretary of State, Matt Hancock MP,

Dear Mr Hancock,

I write to you with great urgency in regard to the recent judgement by Justice Lieven ruling that a mother with a learning disability must be forced to have an abortion. I urge you to intervene in this case, so far as possible, to prevent this gross injustice being inflicted by the State on this family and ensure this woman is not forced to have an abortion.

As the Justice herself admits, for the State to make this decision is “an immense intrusion” into the private lives of its citizens.

The woman in question, whose identity is unknown, wants to have her baby and the baby’s grandmother said she would care for the child when he/she is born.

I question the appropriateness of Justice Lieven adjudicating this matter due to her past advocacy for abortion provider, BPAS and her claim that Northern Ireland’s abortion law is akin to torture.

Furthermore, the Justice reveals her abortion politics when she claims that it would be a greater trauma for the baby to be removed after birth because “it would at that stage be a real baby.” This case should not be about abortion politics, but it is evident that Justice Lieven is unable to keep her own views about abortion out of this case.

I therefore urge you to intervene in the case, doing all within your power to ensure this woman is not forced to have an abortion.

Sekretarz stanu, Matt Hancock MP,

Szanowny Panie Hancock,

piszę do Pana w bardzo pilnej sprawie niedawnego orzeczenia sędzi Nathalie Lieven.
Dotyczy ono matki z umiarkowanym upośledzeniem umysłowym, którą sąd zmusza do aborcji.


Zachęcam Pana, aby interweniował Pan w tej sprawie, aby zapobiec rażącej niesprawiedliwości wyrządzanej przez państwo kobiecie i jej dziecku jakim jest zmuszanie do dokonania aborcji.

Jak przyznaje sama sędzia, decyzja o podjęciu tego rodzaju wyroku jest „ogromną ingerencją” w życie prywatne obywateli.
Kobieta, której tożsamość jest nieznana, chce urodzić swoje dziecko, a babcia dziecka deklaruje opiekę nad nim, gdy się już urodzi.

Chciałbym wyrazić moje wątpliwości co do bezstronności orzekającej w sprawie sędzi Lieven z powodu jej wcześniejszego poparcia dla organizacji wykonującej aborcje (BPAS), oraz wyrażonej przez nią opinii, że prawo aborcyjne Irlandii Północnej jest podobne do tortur.

Co więcej, sędzia ujawniła swój osobisty stosunek do aborcji, twierdząc, że urodzenie byłoby dziś większą traumą dla dziecka, niż oddanie go pod opiekę babci już po urodzeniu. Jak bowiem twierdzi sędzia „na tym etapie będzie to prawdziwe dziecko”.

Orzeczenie sądu nigdy nie powinno być motywowane osobistymi poglądami sędziów na politykę aborcyjną, ale jest oczywiste, że sędzia Lieven nie była w stanie ich oddzielić od bezstronnego stanowiska sądu, którego mielśmy prawo od niej oczekiwać w tym wypadku.

Dlatego wzywam Pana do interwencji w sprawie, robiąc wszystko, co w Pana mocy, aby kobieta, wobec której zapadł wyrok nie była zmuszona do dokonania aborcji.

[Imię i nazwisko]

British judge orders mother to have abortion against her will

For the attention of the Secretary of State, Matt Hancock MP,

Dear Mr Hancock,

I write to you with great urgency in regard to the recent judgement by Justice Lieven ruling that a mother with a learning disability must be forced to have an abortion. I urge you to intervene in this case, so far as possible, to prevent this gross injustice being inflicted by the State on this family and ensure this woman is not forced to have an abortion.

As the Justice herself admits, for the State to make this decision is “an immense intrusion” into the private lives of its citizens.

The woman in question, whose identity is unknown, wants to have her baby and the baby’s grandmother said she would care for the child when he/she is born.

I question the appropriateness of Justice Lieven adjudicating this matter due to her past advocacy for abortion provider, BPAS and her claim that Northern Ireland’s abortion law is akin to torture.

Furthermore, the Justice reveals her abortion politics when she claims that it would be a greater trauma for the baby to be removed after birth because “it would at that stage be a real baby.” This case should not be about abortion politics, but it is evident that Justice Lieven is unable to keep her own views about abortion out of this case.

I therefore urge you to intervene in the case, doing all within your power to ensure this woman is not forced to have an abortion.

Sekretarz stanu, Matt Hancock MP,

Szanowny Panie Hancock,

piszę do Pana w bardzo pilnej sprawie niedawnego orzeczenia sędzi Nathalie Lieven.
Dotyczy ono matki z umiarkowanym upośledzeniem umysłowym, którą sąd zmusza do aborcji.


Zachęcam Pana, aby interweniował Pan w tej sprawie, aby zapobiec rażącej niesprawiedliwości wyrządzanej przez państwo kobiecie i jej dziecku jakim jest zmuszanie do dokonania aborcji.

Jak przyznaje sama sędzia, decyzja o podjęciu tego rodzaju wyroku jest „ogromną ingerencją” w życie prywatne obywateli.
Kobieta, której tożsamość jest nieznana, chce urodzić swoje dziecko, a babcia dziecka deklaruje opiekę nad nim, gdy się już urodzi.

Chciałbym wyrazić moje wątpliwości co do bezstronności orzekającej w sprawie sędzi Lieven z powodu jej wcześniejszego poparcia dla organizacji wykonującej aborcje (BPAS), oraz wyrażonej przez nią opinii, że prawo aborcyjne Irlandii Północnej jest podobne do tortur.

Co więcej, sędzia ujawniła swój osobisty stosunek do aborcji, twierdząc, że urodzenie byłoby dziś większą traumą dla dziecka, niż oddanie go pod opiekę babci już po urodzeniu. Jak bowiem twierdzi sędzia „na tym etapie będzie to prawdziwe dziecko”.

Orzeczenie sądu nigdy nie powinno być motywowane osobistymi poglądami sędziów na politykę aborcyjną, ale jest oczywiste, że sędzia Lieven nie była w stanie ich oddzielić od bezstronnego stanowiska sądu, którego mielśmy prawo od niej oczekiwać w tym wypadku.

Dlatego wzywam Pana do interwencji w sprawie, robiąc wszystko, co w Pana mocy, aby kobieta, wobec której zapadł wyrok nie była zmuszona do dokonania aborcji.

[Imię i nazwisko]