Szczepionka - TAK, Aborcja - NIE!

Czy Polska będzie skutecznie zabiegać o etyczną szczepionkę na COVID-19?

 

Szczepionka - TAK, Aborcja - NIE!

Szczepionka - TAK, Aborcja - NIE!

020.000
  19.125
 
19.125 podpisało. Osiągnijmy 20.000!

Koronawirus uruchomił na całym świecie wyścig koncernów farmaceutycznych, który pierwszy dostarczy skuteczną szczepionkę w walce z epidemią.

Polska wraz z innymi państwami Grupy Wyszehradzkiej zadeklarowała wzmocnienie unijnej inicjatywy przyspieszenia poszukiwania niedrogich leków i szczepionek, a także skutecznej metody testowania dotyczącej COVID-19. (1)

Łączna suma wsparcia krajów V4 wyniesie 3 mln euro.

Dodatkowo, Polska włączy się w tę inicjatywę na poziomie około 4 mln euro w ramach wkładu do funduszu Komisji Europejskiej w wysokości 100 mln euro.

Jeśli nasze pieniądze jako podatników zostają przeznaczone na taki cel, to każdy z nas powinien mieć gwarancję, że zostaną one wydane na produkt, który nie będzie wzbudzał wątpliwości etycznych.

Jak donoszą organizacje monitorujące ten obszar, do badań nad szczepionką przeciwko wirusowi COVID-19 wykorzystuje się linie komórkowe pozyskane z ciał abortowanych dzieci. (2)(3)

Niestety taka praktyka, stosowana jest w przemyśle farmaceutycznym szeroko np. przy produkcji szczepionek na odrę, świnkę, różyczkę i najprawdopodobniej nie ominie też przygotowywanej szczepionki na COVID-19.

Tymczasem nikt nie powinien być zmuszony do wyboru między szczepieniem przeciw potencjalnie śmiertelnemu wirusowi, a konfliktem swojego sumienia.

Współczesna biotechnologia daje możliwość stosowania różnych typów materiału genetycznego i nie ma konieczności wykorzystywania linii komórkowych pozyskanych w wyniku aborcji.

Opracowanie szczepionki jest ważne, ale zawsze pozostaje aktualne pytanie, czy będzie miało to miejsce z poszanowaniem zasad etycznych.

Skoro dziś w w środku kryzysu wielu polityków tak chętnie i często deklaruje, że każde życie jest cenne, każde życie jest święte, to czy ta postawa może przełożyć się na podobną troskę o życie i godność nienarodzonych dzieci?

Czy wydawanie pieniędzy publicznych nie powinno brać w każdym przypadku pod uwagę ważnych problemów etycznych, związanych z ich przeznaczeniem?

Zaapelujmy do polskiego rządu, aby Polska skutecznie zabiegała na forum międzynarodowym o etyczną szczepionkę na COVID-19.

Koncerny farmaceutyczne takie jak Johnson&Johnson czy Sanofi Pasteur władają technologią, która pozwala unikać tego typu moralnych dylematów.

Jeśli są koncerny, które nie zważają na ten aspekt, to dzieje się tak między innymi dlatego, że politycy i rządowe agendy dopuszczające poszczególne preparaty biologiczne do użytku nie stawiają tego rodzaju wymagań.

Idąc dalej, można powiedzieć, że brak nacisku ze strony społecznej, czyli nas, potencjalnych pacjentów umożliwia politykom unikanie kwestii etycznych, nie tylko w przypadku szczepionek, ale także wielu innych produktów medycznych.

Czas wreszcie to zmienić!

Czy Polska może stać się krajem, który rozpocznie ten proces?

Tak, jeśli Państwo i ja zaczniemy zabiegać o to z całą mocą u odpowiedzialnych za sprawy zdrowia publicznego polityków!

Bardzo prosimy podpisać naszą petycję do Premiera Mateusza Morawieckiego i Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego o dołożenie wszelkich starań, aby szczepionka finansowana z pieniędzy polskich podatników nie była wadliwa moralnie na skutek jakiegokolwiek wykorzystania w celu jej produkcji linii komórkowych pochodzących z ciał abortowanych dzieci.


Więcej informacji:

  1. https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/premier-grupa-wyszehradzka-przeznaczy-3-mln-euro-na-szczepionki-i-leki.html
  2. https://cogforlife.org/2020/03/25/much-hyped-moderna-mrna-1273-covid-19-vaccine-uses-aborted-fetal-cells-sanofi-pasteurs-version-does-not/
  3. https://cogforlife.org/2020/03/31/another-pharmaceutical-company-johnson-johnson-using-aborted-fetal-cells-to-develop-covid-19-vaccine/020.000
  19.125
 
19.125 podpisało. Osiągnijmy 20.000!

Uzupełnij swój podpis

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:
Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z naszą Polityką Prywatności i Regulaminem

Prośba o etyczną szczepionkę przeciw COVID-19

Szanowny Panie Premierze, Szanowny Panie Ministrze!

Polska wraz z innymi państwami Grupy Wyszehradzkiej zadeklarowała wzmocnienie unijnej inicjatywy przyspieszenia poszukiwania niedrogich leków i szczepionek, a także skutecznej metody testowania dotyczącej COVID-19. Łączna suma wsparcia krajów V4 wyniesie 3 mln euro.

Dodatkowo, Polska włączy się w tę inicjatywę na poziomie około 4 mln euro w ramach wkładu do funduszu Komisji Europejskiej w wysokości 100 mln euro.

Opracowanie bezpiecznej, skutecznej i powszechnie dostępnej szczepionki jest ważne, ale proces jej powstawania powinien unikać związków z aborcją.

Niezwykle istotne jest, aby Polacy mieli dostęp do szczepionki wyprodukowanej w sposób etyczny.
Nikt bowiem nie powinien być zmuszony do wyboru między szczepieniem przeciw potencjalnie śmiertelnemu wirusowi, a naruszeniem swojego sumienia.
 

Apeluję do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o dołożenie wszelkich starań, aby szczepionka przeciw koronawirusowi nie była niedopuszczalna moralnie na skutek jakiegokolwiek wykorzystania w celu jej produkcji linii komórkowych pochodzących z ciał abortowanych dzieci.

Z poważaniem

[Imię i nazwisko]

Prośba o etyczną szczepionkę przeciw COVID-19

Szanowny Panie Premierze, Szanowny Panie Ministrze!

Polska wraz z innymi państwami Grupy Wyszehradzkiej zadeklarowała wzmocnienie unijnej inicjatywy przyspieszenia poszukiwania niedrogich leków i szczepionek, a także skutecznej metody testowania dotyczącej COVID-19. Łączna suma wsparcia krajów V4 wyniesie 3 mln euro.

Dodatkowo, Polska włączy się w tę inicjatywę na poziomie około 4 mln euro w ramach wkładu do funduszu Komisji Europejskiej w wysokości 100 mln euro.

Opracowanie bezpiecznej, skutecznej i powszechnie dostępnej szczepionki jest ważne, ale proces jej powstawania powinien unikać związków z aborcją.

Niezwykle istotne jest, aby Polacy mieli dostęp do szczepionki wyprodukowanej w sposób etyczny.
Nikt bowiem nie powinien być zmuszony do wyboru między szczepieniem przeciw potencjalnie śmiertelnemu wirusowi, a naruszeniem swojego sumienia.
 

Apeluję do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o dołożenie wszelkich starań, aby szczepionka przeciw koronawirusowi nie była niedopuszczalna moralnie na skutek jakiegokolwiek wykorzystania w celu jej produkcji linii komórkowych pochodzących z ciał abortowanych dzieci.

Z poważaniem

[Imię i nazwisko]