NIE dla aborcyjnej agendy w ONZ

Petycja do Komisji ONZ ds. Ludności i Rozwoju (CPD)

 

NIE dla aborcyjnej agendy w ONZ

NIE dla aborcyjnej agendy w ONZ

01.000.000
  553.287
 
553.287 podpisało. Osiągnijmy 1.000.000!

Nasza reakcja musi być natychmiastowa. Prosimy pomóc nam pokonać proaborcyjne lobby usadowione w jednym z najważniejszych międzynarodowych gremiów.

Komisja ONZ ds. Ludności i Rozwoju (CPD), w piątek 29 maja 2020 r., zwołała w trybie pilnym swoich członków na posiedzenie. Początkowo było ono zaplanowane na 30 marca - 3 kwietnia, ale z powodu wybuchu epidemii COVID-19 zostało przełożone.

Chodziło o nagły udział w sesji zdalnej, na której negocjowane były sposoby wykorzystania międzynarodowych środków pomocowych w reakcji na pandemię. Niestety, finansowanie międzynarodowej pomocy na rzecz powszechnego dostępu do aborcji stało się jednym z kluczowych priorytetów.

Teraz trwa wspólna praca z przedstawicielami poszczególnych krajów w celu ostatecznego opracowania wynegocjowanego dokumentu.

Jeżeli zostanie on zatwierdzony w obecnej formie, środki na pomoc międzynarodową przeznaczoną na pomoc ofiarom pandemii COVID-19 zostaną skierowane na...

  • Aborcję i wdrażanie strategii na rzecz zwiększenia dostępu do niej na całym świecie.
  • Prezerwatywy oraz inne środki kontroli urodzeń.
  • Edukację seksualną dzieci.

Dokument wynegocjowany 29 maja, nosi dla niepoznaki tytuł "Projekt oświadczenia w sprawie ludności, bezpieczeństwa żywnościowego, wyżywienia i zrównoważonego rozwoju w kontekście epidemii koronawirusa w 2019 (COVID-19)".

Bezpieczeństwo żywnościowe i zaopatrzenie w żywność są bez wątpienia podstawowymi potrzebami na całym świecie. Czytając powyższy tytuł, można by pomyśleć, że Organizacja Narodów Zjednoczonych stara się wykorzystywać międzynarodowe fundusze pomocowe na te potrzeby.

Jednak sam tekst oświadczenia zawiera m.in takie sformułowania:

"My, przedstawiciele rządów, z okazji pięćdziesiątej trzeciej sesji Komisji ds. Ludności i Rozwoju, w czasie bezprecedensowego kryzysu powodowanego przez COVID-19…

§15 - zobowiązujemy się zapewnić do roku 2030 powszechny dostęp do usług ochrony zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego, w tym planowania rodziny, informacji i edukacji, oraz włączenia zdrowia reprodukcyjnego do krajowych strategii i programów zdrowia, a także do zapewnienia powszechnego dostępu do ochrony zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego oraz praw reprodukcyjnych zgodnie z "Programem działania Międzynarodowej konferencji w sprawie ludności i rozwoju", Pekińską Platformą Działania oraz dokumentami końcowymi z kolejnych konferencji".

Mówiąc wprost ONZ ukrywa aborcję w dokumencie, który powinien służyć zaspokojeniu potrzeb związanych z wyżywieniem ludności.

W związku z tym, że mamy mało czasu, dostarczymy Państwa podpis bezpośrednio do skrzynki mailowej przewodniczących Prezydium Komisji (CPD). Bardzo prosimy o dołączenie do naszej akcji.

 
01.000.000
  553.287
 
553.287 podpisało. Osiągnijmy 1.000.000!

Uzupełnij swój podpis

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:
Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z naszą Polityką Prywatności i Regulaminem

Petycja do Komisji ONZ ds. Ludności i Rozwoju (CPD)

Wzywamy Komisję ONZ ds. Ludności i Rozwoju: zaprzestańcie wykorzystywać kryzys COVID-19 do rozpowszechniania dostępu do aborcji!

Nie istnieje żadne międzynarodowe prawo do aborcji. Należy skreślić paragraf 15 z projektu oświadczenia Komisji!

[Imię i nazwisko]

Petycja do Komisji ONZ ds. Ludności i Rozwoju (CPD)

Wzywamy Komisję ONZ ds. Ludności i Rozwoju: zaprzestańcie wykorzystywać kryzys COVID-19 do rozpowszechniania dostępu do aborcji!

Nie istnieje żadne międzynarodowe prawo do aborcji. Należy skreślić paragraf 15 z projektu oświadczenia Komisji!

[Imię i nazwisko]