Powstrzymajmy ONZ przed przyjęciem aborcji i seksualizacji dzieci jako rozwiązania problemu zmian klimatycznych

PETYCJA DO UN CSW 66

 

Powstrzymajmy ONZ przed przyjęciem aborcji i seksualizacji dzieci jako rozwiązania problemu zmian klimatycznych

0200.000
  198.605
 
198.605 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 200.000 podpisów.

Powstrzymajmy ONZ przed przyjęciem aborcji i seksualizacji dzieci jako rozwiązania problemu zmian klimatycznych

Nadszedł ten czas w roku, kiedy jako CitizenGO przygotowujemy się do dorocznego spotkania Komisji Narodów Zjednoczonych ds. Statusu Kobiet (CSW), które odbywa się w siedzibie głównej w Nowym Jorku.

Podczas tego wydarzenia delegaci rządów z całego świata są wysyłani, by reprezentować państwa członkowskie w negocjacjach, których celem jest wypracowanie w ciągu dwóch tygodni ostatecznego projektu tzw. „Uzgodnionych wniosków".

Tegoroczna Komisja odbędzie się w dniach od 14 do 25 marca, a jej temat przewodni to: Zmiany klimatyczne, ograniczanie skutków katastrof ekologicznych: Równość płci w centrum rozwiązań.

Komisja ds. Statusu Kobiet ONZ (CSW) sugeruje, że aborcja, ideologia gender i seksualizacja dzieci są rozwiązaniem problemu zmian klimatycznych.

W tzw. zerowej wersji projektu dokumentu negocjacyjnego, z którym mieliśmy okazję się zapoznać, Komisja, w odniesieniu do wniosków, które nie zostały formalnie przyjęte jako wiążące zobowiązania, w takich dokumentach jak Deklaracja Pekińska, Międzynarodowa Konferencja na temat Ludności i Rozwoju (ICPD) oraz dokumenty z innych szczytów organizacji międzynarodowych, sugeruje, że aborcja, seksualizacja dzieci, ideologia gender i antykoncepcja dziewcząt są rozwiązaniem problemu zmian klimatycznych.

W paragrafie 15 Projektu Zerowego komisja zaleca, by grupy feministyczne i organizacje "młodzieżowe" kierowały dyskusję w stronę osiągnięcia "równych praw".
Choć ten „Projekt Zerowy” może wydać się kobietom na poziomie lokalnym bardzo niewinny i rzeczowy, nasi eksperci z ONZ są bardzo zaniepokojeni użytym w nim językiem, ponieważ jest on bardzo szkodliwy, jeśli znajdzie się w ostatecznej wersji projektu.

Co więcej, wydaje się, że potężne grupy naciskają na Komisję, aby uniemożliwiła udział w tym wydarzeniu grupom pro-life. Jest to bardzo niebezpieczne, ponieważ Państwa i nasz głos nie będzie słyszalny, jeśli grupa taka jak np. CitizenGO nie będzie mogła w tym uczestniczyć i śledzić negocjacji.
Co więcej, grupy pro-life zostały pozbawione możliwości organizowania jakichkolwiek wirtualnych wydarzeń towarzyszących, które mogłyby promować narrację odmienną od tej, która promuje kulturę śmierci w ONZ.

Dlatego domagamy się, aby delegaci, dyplomaci i przedstawiciele MSZ reprezentujący negocjujące państwa w ONZ usunęli ze skutkiem natychmiastowym paragrafy 3, 5 i 15 z projektów zerowych, ponieważ nie oferują one rzeczywistego rozwiązania problemu zmian klimatycznych.
Aborcja, seksualizacja dzieci, antykoncepcja młodych dziewcząt i ideologia gender nigdy nie mogą być rozwiązaniami problemu zmian klimatycznych i Organizacja Narodów Zjednoczonych powinna to w końcu zrozumieć.

Podpisz tę petycję, prosząc negocjatorów z Komisji ds. Statusu Kobiet o usunięcie paragrafów 3, 5 i 15 z tzw. projektu zerowego.


Więcej informacji:

UN CSW 66
https://www.unwomen.org/en/csw/csw66-2022

Szkic tzw. Uzgodnionych Konkluzji:
https://www.unwomen.org/sites/default/files/2022-02/CSW66%20Agreed%20Conclusions_zero%20draft_1%20February%202022.pdf

Obrońcy życia niemile widziani w ONZ
https://www.infocatolica.com/?t=noticia&cod=42841

 

+ List do:

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:

Szanowni dyplomaci, charge d'affairs, Ministrowie Spraw Zagranicznych oraz delegaci Komisji ONZ ds. Statusu Kobiet

Z niedowierzaniem obserwujemy, jak na całym świecie aborcję, seksualizację dzieci, antykoncepcję dla młodych dziewcząt i ideologię LGBTQ traktuje się jako rozwiązania problemu zmian klimatycznych.

Jesteśmy również zaniepokojeni faktem, że grupy pro-life zostały wykluczone z dyskusji, ponieważ najwyraźniej mają inne poglądy niż Państwo, co jest jawną dyskryminacją i cenzurowaniem głosów oponentów.

Żądamy natychmiastowego usunięcia paragrafów 3, 5 i 15 z początkowego projektu tzw. Uzgodnionych Konkluzji, ponieważ nie przedstawiają one rzeczywistych rozwiązań problemu zmian klimatycznych.

Mamy nadzieję, że komisja tak wysokiego szczebla nie sprowadzi zmian klimatycznych do dyskusji o zabijaniu dzieci i zmianie płci, podczas gdy to eksperci ds. klimatu mogliby przedstawić rzeczywiste rozwiązania.

Prosimy o natychmiastowe działanie.

[Imię i nazwisko]

Powstrzymajmy ONZ przed przyjęciem aborcji i seksualizacji dzieci jako rozwiązania problemu zmian klimatycznych

Podpisz tę petycję teraz!

0200.000
  198.605
 
198.605 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 200.000 podpisów.