O Honorowe obywatelstwo Krakowa dla dr Wandy Półtawskiej

Obrończyni życia wielu Polek i Polaków

 

O Honorowe obywatelstwo Krakowa dla dr Wandy Półtawskiej

wygrane

O Honorowe obywatelstwo Krakowa dla dr Wandy Półtawskiej

020.000
  19.073
 
19.073 podpisało. Osiągnijmy 20.000!

11 maja krakowscy radni podjęli uchwałę o nadaniu dr  Wandzie Półtawskiej Honorowego Obywatelstwa!
(24 głosy Za, 13 Przeciw, 1 Wstrzymujacy się)

Dziękujemy wszystkim, którzy dołączyli do akcji i podpisali naszą petycję.


„Człowiek nie dlatego żyje, że się urodził, tylko dlatego się rodzi, że żyje”

Ta prosta prawda, dla części radnych Krakowa, jest dziś na tyle niewygodna, że stała się powodem sprzeciwu wobec propozycji nadania autorce tych słów tytułu honorowej obywatelki miasta.

Trudno być może uwierzyć, ale ani ponad 100-letnie życie, naznaczone cierpieniem podczas pseudomedycznych eksperymentów w niemieckim obozie koncentracyjnym Ravensbrück, ani wieloletnia działalność zawodowa (doktor psychiatrii) i społeczna (przez 10 lat krakowska radna), ani też szacunek, podziw oraz kilkudziesięcioletnia współpraca ze strony św. Jana Pawła II, ani nawet rola w ujawnianiu nadużyć seksualnych w Kościele katolickim (sprawa abp. Paetza) nie wystarczą, by w oczach części radnych Krakowa być godną tytułu honorowego obywatela miasta.

Zarzuty są w wypadku Wandy Półtawskiej conajmniej absurdalne. Obrona życia i wyrażanie prawdy o istocie aborcji są w opinii radnych postawą na tyle wykluczającą wobec części mieszkańców Krakowa, że z tego powodu nadanie honorowego obywatelstwa jest niedopuszczalne.

Patrząc na długą listę honorowych obywateli Krakowa znajdziemy tam na przykład wielu duchownych, z których każdy, mamy prawo przypuszczać, miał lub ma poglądy dotyczące obrony życia zbieżne z poglądami dr Wandy Półtawskiej.

Honorowym obywatelem miasta jest też prezydent USA Ronald Regan, który w sprawie aborcji miał przecież równie jednoznaczną opinię.

Z drugiej strony są na tej liście postaci, których wypowiedzi były krzywdzące, nie tylko dla wielu mieszkańców miasta, ale też dla rzeszy Polaków i jakoś nie przeszkadzało to radnym głosować za ich uhonorowaniem.

Przykładem może być tytuł nadany w zeszłym roku Oldze Tokarczuk. Pisarce, która wielokrotnie w przeszłości nazywała Polaków narodem morderców i nigdy się tego nie wyrzekła, a w kontekście tzw. czarnych marszów, promowała obliczoną na radykalizację społecznych niepokojów ideologię tzw. wojny z patriarchatem.

2 maja na sesji Komisji Głównej Rady Miasta Krakowa rozgorzał zaciekły spór między radnymi, o to czy Wanda Półtawska w ogóle może zostać honorową obywatelką miasta.

Kolejna sesja, na której odbędzie się głosowanie nad treścią uchwały w sprawie dr Półtawskiej zaplanowana jest na 11 maja.

Uważamy, że zakusy lewicujących radnych, by poglądy i postawy broniące prawa do życia były stawiane de facto na równi z nazizmem i wykluczały z życia publicznego są bardzo niebezpieczne.

Dlatego apelujemy do krakowskich radnych, by wycofali się z tego kompromitującego i nieracjonalnego sprzeciwu.

By zgodnie uhonorowali osobę, dzięki której niezłomnemu zaangażowaniu w promowanie prawa do narodzin zawdzięczają życie, w perspektywie minionych dziesięcioleci, zapewne niejednego mieszkańca i mieszkanki Krakowa.


Więcej informacji:
Awantura o przyznanie Honorowego Obywatelstwa Miasta Krakowa przyjaciółce Karola Wojtyły - Gazeta Krakowska
https://gazetakrakowska.pl/awantura-o-przyznanie-honorowego-obywatelstwa-miasta-krakowa-przyjaciolce-karola-wojtyly/ar/c1-16323965

020.000
  19.073
 
19.073 podpisało. Osiągnijmy 20.000!

Uzupełnij swój podpis

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:
Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z naszą Polityką Prywatności i Regulaminem

Szanowni Radni Miasta Krakowa

Apeluję do Państwa, byście nie sprzeciwiali się nadaniu tytułu honorowego obywatela dr Wandzie Półtawskiej.

Zasługi dr Półtawskiej nie tylko dla miasta, ale też dla całego kraju były już wielokrotnie docenianie i nagradzane.Dlatego zdumiewa mnie, że osoba odznaczona najwyższymi rangą polskimi odznaczeniami - Orderem Orła Białego i Orderem Odrodzenia Polski, Polonia Restituta - nie jest wystarczająco godna, by zostać honorowym obywatelem Krakowa.

Co stało się ze Stołecznym Królewskim Miastem Krakowem, że jego radni kwestionują dorobek ponad 100 letniego życia tak niezwykłej i od dziesięcioleci związanej z miastem postaci, jaką jest Wanda Półtawska?

Można śmiało założyć, że to właśnie skutkiem jej niezłomnej postawy i wieloletniej aktywności na rzecz prawa do narodzin każdego dziecka (która tak Państwa oburza) jest życie niejednego mieszkańca i mieszkanki Krakowa.

Ostatecznie wszyscy (także każda osoba z grona dzisiejszych radnych Krakowa) jesteśmy niepodważalnym dowodem prawdy, o której od lat mówi Wanda Półtawska:

„Człowiek nie dlatego żyje, że się urodził, tylko dlatego się rodzi, że żyje”

[Imię i nazwisko]

Szanowni Radni Miasta Krakowa

Apeluję do Państwa, byście nie sprzeciwiali się nadaniu tytułu honorowego obywatela dr Wandzie Półtawskiej.

Zasługi dr Półtawskiej nie tylko dla miasta, ale też dla całego kraju były już wielokrotnie docenianie i nagradzane.Dlatego zdumiewa mnie, że osoba odznaczona najwyższymi rangą polskimi odznaczeniami - Orderem Orła Białego i Orderem Odrodzenia Polski, Polonia Restituta - nie jest wystarczająco godna, by zostać honorowym obywatelem Krakowa.

Co stało się ze Stołecznym Królewskim Miastem Krakowem, że jego radni kwestionują dorobek ponad 100 letniego życia tak niezwykłej i od dziesięcioleci związanej z miastem postaci, jaką jest Wanda Półtawska?

Można śmiało założyć, że to właśnie skutkiem jej niezłomnej postawy i wieloletniej aktywności na rzecz prawa do narodzin każdego dziecka (która tak Państwa oburza) jest życie niejednego mieszkańca i mieszkanki Krakowa.

Ostatecznie wszyscy (także każda osoba z grona dzisiejszych radnych Krakowa) jesteśmy niepodważalnym dowodem prawdy, o której od lat mówi Wanda Półtawska:

„Człowiek nie dlatego żyje, że się urodził, tylko dlatego się rodzi, że żyje”

[Imię i nazwisko]