UCHYLCIE WYROK ROE VS. WADE!

Petycja do sędziów Sądu Najwyższego USA

 

UCHYLCIE WYROK ROE VS. WADE!

UCHYLCIE WYROK ROE VS. WADE!

0200.000
  115.034
 
115.034 podpisało. Osiągnijmy 200.000!

Roe vs. Wade to proces sądowy z 1973 r., który doprowadził do wydania przez Sąd Najwyższy USA orzeczenia w sprawie prawa kobiet do aborcji. Sąd orzekł, że konstytucja daje kobietom prawo do zabijania swoich nienarodzonych dzieci. Jest to jedna z najgorszych decyzji w historii Sądu Najwyższego.

Jednakże teraz nadszedł jej kres. To ten moment.

Po raz pierwszy w historii jest szansa, by uchylić wyrok Roe vs. Wade i uczynić aborcję kwestią decyzji poszczególnych stanów, co pozwoliłoby ocalić miliony dzieci w łonie ich matek.

Sąd Najwyższy rozstrzyga obecnie wyrok w sprawie Dobbs vs. Jackson Women's Health Organization. Sprawa ta stawia pod znakiem zapytania, czy stany mogą ograniczać aborcję po 15 tygodniu ciąży.

Na szczęście w Sądzie Najwyższym USA zasiada kilku sędziów stojących zdecydowanie po stronie życia, ale wcale nie jest pewne, czy uda im się obalić wyrok w sprawie Roe vs. Wade.

Dlatego musimy działać już teraz, aby sędziowie wiedzieli, że my, zwykli ludzie, odrzucamy wyrok Roe V Wade i że musi on zostać uchylony.

Teraz każdy z nas ma szansę podpisać znajdującą się obok petycję, by wspólnie odcisnąć historyczne piętno na długiej liście wysiłków powstrzymywania rozprzestrzeniania się aborcji na świecie, przyczyniając się do ostatecznego obalenia wyroku Roe Vs. Wade.

Prosimy też, módlcie się za sędziów Sądu Najwyższego, aby podjęli najlepszą decyzję.

Znajdujemy się na progu jednego z największych zwycięstw ruchu pro-life. Jeśli nie będzie już ogólnokrajowego prawa do aborcji, to liczba nienarodzonych dzieci zabijanych każdego roku - czyli wyraźne przemilczane współczesne ludobójstwo - będzie się zmniejszać, w miarę jak coraz więcej stanów będzie przyjmować ustawodawstwo pro-life.

Poparcie dla ruchu obrony życia nigdy nie było większe i nadszedł czas, byśmy pokazali wszystkim ludziom odpowiedzialnym za prawo aborcyjne, że odrzucamy zło aborcji.

Ale sytuacja jest poważna. Czego przez te wszystkie lata się nauczyliśmy?

Ta dziś, zbyt optymistyczna, wizja bliskiej decyzji Sądu Najwyższego może zaprzepaścić naszą historyczną szansę. Podczas gdy my, jako obrońcy życia, jesteśmy zdemobilizowani spodziewanym sukcesem, zwolennicy aborcji i lewica są w trybie kryzysowym. Podejmują oni kolejne kroki, aby zachować dotychczasową prawną dopuszczalność aborcji.
Ich medialni sojusznicy, lewicowe organizacje społeczne, jak np. Open Democracy (George Sorosa), oraz światowy przemysł aborcyjny (Planned Parenthood) przygotowują brutalną reakcję, aby uratować swój miliardowy biznes zabijania dzieci.

Możemy pomóc powstrzymać ich. Wzywamy do pilnego zrobienia dwóch rzeczy:

Podpisania petycji, która zostanie dostarczona bezpośrednio do sędziów Sądu Najwyższego, aby przekonać ich do ostatecznego zniesienia wyroku Roe V. Wade.

Modlitwy za sędziów Sądu Najwyższego, aby, kierując się swoim sumieniem, podjęli najlepszą decyzję.

Od czasu wyroku Roe vs. Wade w 1973 r. ponad 62 miliony niewinnych dzieci nienarodzonych zostało zabitych w łonie matki.

To dzieci, które nigdy nie poczują ciepła słońca, miłości rodziny i przyjaciół oraz szansy na życie w wolnym i sprawiedliwym świecie.

Deklaracja Niepodległości Stanów Zjednoczonych określa niezbywalne prawa do życia, wolności i dążenia do szczęścia.

Aborcja pozbawia najbardziej niewinnych spośród nas podstawowego prawa do życia. Roe vs. Wade jest sprzeczne ze sprawiedliwością i równym traktowaniem każdego człowieka, niezależnie od fazy rozwoju, co powinno celem nie tylko Stanów Zjednoczonych, ale wszystkich krajów na całym świecie.

Aborcja jest najgorszym ludobójstwem w historii i była legalna o wiele za długo. Nadszedł czas, by raz na zawsze położyć temu kres.

Sędziowie Sądu Najwyższego muszą wiedzieć, że większość zwykłych ludzi jest przeciwna Roe Vs. Wade. Muszą wiedzieć o naszym osobistym sprzeciwie wobec prawa aborcyjnego i o tym, że popieramy Życie.

Oto szansa, by dać im to do zrozumienia osobiście.

Prawo do składania petycji jest jednym z pięciu praw wymienionych w Pierwszej Poprawce, ale też zagwarantowanych w wielu demokratycznych krajach. To bardzo ważne, byśmy korzystali z tego prawa i wysłali nasze stanowisko ludziom, którym powierzono kształtowanie prawa i odpowiedzialność za nie.

Składając swój podpis, zostaniemy trwale zapisani pod jedną z najbardziej znaczących i ważnych petycji w historii Stanów Zjednoczonych.

Bardzo prosimy o podpis, aby ocalić niewinne nienarodzone dzieci i zakończyć na zawsze epokę, którą oznaczał wyrok Roe vs. Wade.

Módlmy się za sędziów Sądu Najwyższego, aby podjęli najlepszą decyzję.

0200.000
  115.034
 
115.034 podpisało. Osiągnijmy 200.000!

Uzupełnij swój podpis

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:
Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z naszą Polityką Prywatności i Regulaminem

Sędziowie Sądu Najwyższego USA

Sędziom Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych powierzono zadanie interpretowania Konstytucji USA w jej zapisanym brzmieniu oraz stania na straży wartości i wolności chronionych przez tę Konstytucję. Orzeczenie w sprawie Roe vs. Wade z 1973 r. było z tym bezpośrednio sprzeczne.

Trzeba niezwłocznie uchylić wyrok Roe vs. Wade i zwrócić władzę w tym zakresie poszczególnym stanom, aby mogły chronić życie, ponieważ rząd krajowy tego nie uczynił. Wszelkie zaniechania w tym względzie są absolutnie niedopuszczalne i sprzeczne z odpowiedzialnością wynikającą z zajmowanego przez Was stanowiska oraz wspólnym dobrem całej ludzkości.

[Imię i nazwisko]

Sędziowie Sądu Najwyższego USA

Sędziom Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych powierzono zadanie interpretowania Konstytucji USA w jej zapisanym brzmieniu oraz stania na straży wartości i wolności chronionych przez tę Konstytucję. Orzeczenie w sprawie Roe vs. Wade z 1973 r. było z tym bezpośrednio sprzeczne.

Trzeba niezwłocznie uchylić wyrok Roe vs. Wade i zwrócić władzę w tym zakresie poszczególnym stanom, aby mogły chronić życie, ponieważ rząd krajowy tego nie uczynił. Wszelkie zaniechania w tym względzie są absolutnie niedopuszczalne i sprzeczne z odpowiedzialnością wynikającą z zajmowanego przez Was stanowiska oraz wspólnym dobrem całej ludzkości.

[Imię i nazwisko]