PILNE: NIE dla aborcji jako "prawa człowieka" w UE!

Prosimy o podpis, aby zapobiec uznaniu tzw. "prawa do aborcji" za jedno z praw podstawowych w UE

 

PILNE: NIE dla aborcji jako "prawa człowieka" w UE!

PILNE: NIE dla aborcji jako "prawa człowieka" w UE!

0200.000
  115.805
 
115.805 podpisało. Osiągnijmy 200.000!

PILNE: zbliża się próba podważenia prawa do życia w Unii Europejskiej i mamy mniej niż 24 godziny, aby się temu przeciwstawić!

Z czym mamy do czynienia? Po historycznym zwycięstwie prawa do życia w postaci obalenia orzeczenia Roe vs Wade w USA, lobby proaborcyjne wpadło w szał!

W ciągu zaledwie kilku dni radykałowie zmobilizowali europejskie grupy ultraaborcyjne, aby zmusić Parlament Europejski do głosowania nad wnioskiem, który (jeśli zostanie przyjęty) włączy aborcję do unijnej Karty Praw Podstawowych, a następnie poprze włączenie jej do Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.

Po historycznym zwycięstwie w USA aborcjoniści obawiają się, że rewolucja pro-life obali ich aborcyjne ustawodawstwo także w Europie.

Pomimo wojny na Ukrainie i bezprecedensowego kryzysu energetycznego, gwałtownie rosnących cen paliw, kryzysu demograficznego, rodzin spychanych ku ubóstwu i ogólnej niepewności wyniszczającej gospodarkę, europejska lewica wydaje się mieć obsesję tylko na punkcie swojego programu aborcyjnego.

Ideologia, obsesja i upór, z jakimi grupy proaborcyjne prowadzą swoją walkę, bardziej przypominają rodzaj rytualnego kultu ofiarnego, którego centrum jest aborcja niż oparty na racjonalnym i chłodnym podejściu oświecony światopogląd postępowych elit.

Gdyby rezolucja została przyjęta, konsekwencje byłyby katastrofalne. Polityczna idea, że aborcja jest "prawem", zostałaby wzmocniona, a nasze zmagania w obronie życia stałyby się bez porównania trudniejsze.

Głosowanie odbędzie się w czwartek 7 lipca 2022 roku o godzinie 12.00, To dosłownie ostatnie godziny, aby powstrzymać ten ultraaborcyjny atak.

Życie milionów niewinnych dzieci jest w naszych rękach. Działajmy wspólnie, zanim będzie za późno!

Prosimy podpisać teraz przygotowaną petycję, aby wysłać proste wezwanie do wszystkich przewodniczących konserwatywnych grup w Parlamencie Europejskim: aborcja nie jest prawem, pierwszym ze wszystkich praw jest prawo do życia. Brońcie go, głosując "nie" dla ultraaborcyjnej rezolucji!

0200.000
  115.805
 
115.805 podpisało. Osiągnijmy 200.000!

Uzupełnij swój podpis

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:
Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z naszą Polityką Prywatności i Regulaminem

NIE dla aborcji jako prawa podstawowego w UE

Do Pana Manfreda Webera; Pana Marco Zanni; Pana Raffaele Fitto; Pana Ryszarda Legutko

Jutro wasze grupy parlamentarne zostaną wezwane do głosowania nad "Rezolucją Parlamentu Europejskiego w sprawie decyzji Sądu Najwyższego USA o obaleniu praw do aborcji w Stanach Zjednoczonych oraz konieczności ochrony praw do aborcji i zdrowia kobiet w UE (2022/2742(RSP))" promowaną przez grupy lewicowe i radykalne.

Rezolucja ta wzywa do umieszczenia nieistniejącego "prawa do aborcji" w Karcie Praw Podstawowych UE oraz do poparcia włączenia go do Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka; TO CZYSTE SZALEŃSTWO!

Aborcja nie jest prawem, aborcja jest zbrodnią. Stanowi zamach na niewinne życie i pierwsze ze wszystkich praw podstawowych: prawa do życia!

Ponadto projekt stanowi bezpośredni atak na suwerenność państw, które są powołane do samodzielnego regulowania kwestii etycznych i społecznych, takich jak aborcja.

Oczekuję, że partie konserwatywne będą wierne swoim wartościom i będą bronić życia od poczęcia, głosując przeciwko tej rezolucji.

[Imię i nazwisko]

NIE dla aborcji jako prawa podstawowego w UE

Do Pana Manfreda Webera; Pana Marco Zanni; Pana Raffaele Fitto; Pana Ryszarda Legutko

Jutro wasze grupy parlamentarne zostaną wezwane do głosowania nad "Rezolucją Parlamentu Europejskiego w sprawie decyzji Sądu Najwyższego USA o obaleniu praw do aborcji w Stanach Zjednoczonych oraz konieczności ochrony praw do aborcji i zdrowia kobiet w UE (2022/2742(RSP))" promowaną przez grupy lewicowe i radykalne.

Rezolucja ta wzywa do umieszczenia nieistniejącego "prawa do aborcji" w Karcie Praw Podstawowych UE oraz do poparcia włączenia go do Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka; TO CZYSTE SZALEŃSTWO!

Aborcja nie jest prawem, aborcja jest zbrodnią. Stanowi zamach na niewinne życie i pierwsze ze wszystkich praw podstawowych: prawa do życia!

Ponadto projekt stanowi bezpośredni atak na suwerenność państw, które są powołane do samodzielnego regulowania kwestii etycznych i społecznych, takich jak aborcja.

Oczekuję, że partie konserwatywne będą wierne swoim wartościom i będą bronić życia od poczęcia, głosując przeciwko tej rezolucji.

[Imię i nazwisko]