Położne i Lekarze - odmawiajcie udziału w aborcji! Petycja do Szpitala im. Świętej Rodziny

Petycja do Położnych, Pielęgniarek i Lekarzy

 

Położne i Lekarze - odmawiajcie udziału w aborcji! Petycja do Szpitala im. Świętej Rodziny

Położne i Lekarze - odmawiajcie udziału w aborcji! Petycja do Szpitala im. Świętej Rodziny

050.000
  34.635
 
34.635 podpisało. Osiągnijmy 50.000!

Portal Prawy.pl poinformował o tym, że w Szpitalu Świętej Rodziny w Warszawie dziecko ponad godzinę umierało w męczarniach po "nieudanej" aborcji.

"O sprawie poinformowali Fundację SOS Obrony Poczętego Życia pragnący zachować anonimowość pracownicy placówki. – Tego krzyku nie zapomnimy do końca życia – mówili.

Do zbrodni doszło z niedzieli na poniedziałek w szpitalu przy ul. Madalińskiego w Warszawie. Matka dziecka wraz z teściową przyjechały do Szpitala Świętej Rodziny ze szpitala Bielańskiego, aby dokonać aborcji.

Z informacji, do których dotarł portal Prawy.pl wynika, że tylko jedna położna zgodziła się uczestniczyć w procedurze i nie powołała się na klauzulę sumienia. Aborcja nie powiodła się i dziecko urodziło się żywe – około szcześciomiesięczny noworodek, ważący 700 gram umierał przez ponad godzinę w potwornych męczarniach. Z naszych informacji wynika, że żaden z lekarzy ani pracowników placówki nie udzielił dziecku pomocy, ani nie próbował złagodzić bólu.

Jak poinformował ks. Ryszard Halwa (SAC) Fundacja SOS Obrony Poczętego Życia złoży w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury o popełnieniu przestępstwa."

Niniejszą petycję wysyłamy bezpośrednio do Szpitala im. Świętej Rodziny w Warszawie. Zabijanie dzieci w tym szpitalu (jak i w innych miejscach) budzi naturalny sprzeciw i ogromne rozczarowanie. Zwłaszcza, że aborcje w tym szpitalu zaczęto przeprowadzać po tym, gdy z funkcji jego dyrektora został wyrzucony prof. Bogdan Chazan.

Jednocześnie kierujemy tę petycję do wszystkich lekarzy, położnych i innych pracowników służby medycznej. Przypominamy im, że sprzeciw wobec zabijania dzieci to naturalna postawa każdego człowieka. Przypominamy słowa prof. Włodzimierza Fijałkowskiego, który mówił: "Jako człowiek - odmawiam".

Sprzeciw wobec zabijania dzieci wyrażony przez lekarzy i położne (w tym powoływanie się przez nich na klauzulę sumienia) to świadectwo, dodawanie odwagi innym i prawdziwie ludzka postawa.

050.000
  34.635
 
34.635 podpisało. Osiągnijmy 50.000!

Uzupełnij swój podpis

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:
Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z naszą Polityką Prywatności i Regulaminem

"Jako człowiek - odmawiam" - podziękowanie i prośba do Położnych i Lekarzy

Niniejszą petycję kierujemy do Położnych, Pielęgniarek i Lekarzy Szpitala im. Świętej Rodziny w Warszawie, jak również do Wszystkich wykonujących te Zawody w innych miejscach.

Pragniemy wyrazić wdzięczność wszystkim przedstawicielom wymienionych zawodów, którzy sprzeciwiają się zabijaniu dzieci, co określa się jako "uczestniczenie w procedurze aborcji".

Przypominamy, że polskie prawo daje Wam możliwość powołania się na klauzulę sumienia w takiej sytuacji.

Niezależnie od tej możliwości, sprzeciw wobec zabijania dzieci jest wyrazem prawdziwie ludzkiej postawy. Prof. Włodzimierz Fijałkowski mówił: "Jako człowiek - odmawiam". Prosimy Was, abyście odważnie bronili dzieci w każdej fazie ich rozwoju, nawet, jeśli oznacza to narażenie się na bolesne konsekwencje w miejscu Waszej pracy. Z pewnością jest wielu Waszych współpracowników, którzy potrzebują przykładu odważnej postawy ze strony swoich koleżanek i kolegów.

Odmawiajcie "jako ludzie" i ratujcie każde dziecko. W ten sposób możemy nie dopuścić do sytuacji, jaka miała miejsce z 6 na 7 marca w Szpitalu im. Świętej Rodziny w Warszawie, gdy żywe dziecko przez godzinę po "nieudanej" aborcji umierało w męczarniach. Potrzebujemy dzisiaj odważnej postawy z Waszej strony, aby dzieci w łonie matki, jak również te już urodzone (np. w wyniku tzw. "nieudanej" aborcji) nie były już zabijane.

[Imię i nazwisko]

"Jako człowiek - odmawiam" - podziękowanie i prośba do Położnych i Lekarzy

Niniejszą petycję kierujemy do Położnych, Pielęgniarek i Lekarzy Szpitala im. Świętej Rodziny w Warszawie, jak również do Wszystkich wykonujących te Zawody w innych miejscach.

Pragniemy wyrazić wdzięczność wszystkim przedstawicielom wymienionych zawodów, którzy sprzeciwiają się zabijaniu dzieci, co określa się jako "uczestniczenie w procedurze aborcji".

Przypominamy, że polskie prawo daje Wam możliwość powołania się na klauzulę sumienia w takiej sytuacji.

Niezależnie od tej możliwości, sprzeciw wobec zabijania dzieci jest wyrazem prawdziwie ludzkiej postawy. Prof. Włodzimierz Fijałkowski mówił: "Jako człowiek - odmawiam". Prosimy Was, abyście odważnie bronili dzieci w każdej fazie ich rozwoju, nawet, jeśli oznacza to narażenie się na bolesne konsekwencje w miejscu Waszej pracy. Z pewnością jest wielu Waszych współpracowników, którzy potrzebują przykładu odważnej postawy ze strony swoich koleżanek i kolegów.

Odmawiajcie "jako ludzie" i ratujcie każde dziecko. W ten sposób możemy nie dopuścić do sytuacji, jaka miała miejsce z 6 na 7 marca w Szpitalu im. Świętej Rodziny w Warszawie, gdy żywe dziecko przez godzinę po "nieudanej" aborcji umierało w męczarniach. Potrzebujemy dzisiaj odważnej postawy z Waszej strony, aby dzieci w łonie matki, jak również te już urodzone (np. w wyniku tzw. "nieudanej" aborcji) nie były już zabijane.

[Imię i nazwisko]