Pomoc dla kobiet w ciąży 500+ od poczęcia

500+ już w ciąży

 

Pomoc dla kobiet w ciąży 500+ od poczęcia

Pomoc dla kobiet w ciąży 500+ od poczęcia

050.000
  21.792
 
21.792 podpisało. Osiągnijmy 50.000!

Szanowni Państwo!

Program 500+ jest wielką pomocą dla polskich rodzin i olbrzymim sukcesem obecnego rządu. Obejmuje on każde kolejne dziecko oraz pierwsze w rodzinach o niskich dochodach. Nie obejmuje jednak dzieci w okresie prenatalnym. W tym czasie dziecko rozwija się niezwykle dynamicznie, a jego potrzeby nie powinny być pomijane.

Postulujemy, aby Program 500+ objął  wszystkie uprawnione dzieci także w prenatalnym okresie życia, od momentu potwierdzenia ciąży przez lekarza. Ostatnio Pani Premier mówiła o konieczności rozszerzenia Programu 500+ dla pełnoletnich dzieci, które nadal się uczą, są więc rozważane kolejne możliwości.

Szczególną opieką powinny być otoczone matki w ciąży, których dzieci są chore. Ta pomoc, gdy wiadomo, że będzie kontynuowana po urodzeniu dziecka, znacząco zwiększa ufność, że można sobie poradzić nawet w tak trudnej sytuacji.

Obecnie, gdy rozpoczęła się dyskusja społeczna na temat rozszerzenia prawnej ochrony życia każdego poczętego dziecka, zwiększenie pomocy dla matek w ciąży kryzysowej oraz rozszerzenie programu 500+ na okres prenatalny ma olbrzymie znaczenie.  

Zwracamy się więc do Pani Premier z prośbą o rozszerzenie opieki nad dziećmi w okresie prenatalnym oraz kobietami w ciąży.

Bardzo prosimy o przyłączenie się do naszej petycji.

 

Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia – Human Life International Polska

Ewa H. Kowalewska

050.000
  21.792
 
21.792 podpisało. Osiągnijmy 50.000!

Uzupełnij swój podpis

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:
Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z naszą Polityką Prywatności i Regulaminem

Pomoc dla kobiet w ciąży 500+ od poczęcia

Szanowna Pani

Beata Szydło Premier RP

Zwracamy się do Pani Premier z wielką prośbą o podjęcie wszelkich możliwych działań w kierunku zwiększenia pomocy dla kobiet w ciąży, zwłaszcza w ciąży kryzysowej. Postulujemy także rozszerzenie programu 500+ na dzieci w prenatalnym okresie życia.  Dotyczy to przede wszystkim dzieci  prenatalnie chorych.

Program 500+ objął  znaczącą pomocą wszystkie kolejne dzieci, a także pierwsze w rodzinach o niskich dochodach. Niestety nie obejmuje tych dzieci  w prenatalnym okresie ich życia. Są one w okresie dynamicznego rozwoju. Ich potrzeby nie powinny być pomijane.

Dostrzegamy znakomite działania rządu na rzecz polskich rodzin, jak: wprowadzenie świadczenia wychowawczego, powierzenie rodzicom decyzji czy ich dziecko wcześniej pójdzie do szkoły, wprowadzenie zakazu zabierania dzieci z rodzin naturalnych z powodu biedy.

Olbrzymim sukcesem jest Program 500+, który jest wielką pomocą dla polskich rodzin. Ostatnio Pani Premier mówiła o konieczności jego rozszerzenia dla pełnoletnich dzieci, które nadal się uczą, czyli są rozważane kolejne możliwości.

Postulujemy, aby program 500+ objął  wszystkie uprawnione dzieci także w prenatalnym okresie życia, od momentu potwierdzenia ciąży przez lekarza.

Matka w ciąży znajduje się w sytuacji szczególnej. Należy zapewnić jej poczucie bezpieczeństwa, stabilizacji, prawidłowe żywienie oraz opiekę medyczną, co zdecydowanie zwiększyłoby objęcie jej poczętego dziecka programem 500+.

Najważniejsze jest zwiększenie pomocy dla kobiet w ciąży kryzysowej, szczególnie dla wszystkich matek, których dzieci są prenatalnie chore. Obecnie ta pomoc jest zdecydowanie niewystarczająca. W tak trudnej sytuacji potrzebna jest stała pomoc, która pozwala patrzeć z nadzieją w przyszłość po urodzeniu się chorego dziecka.

Polska Konstytucja w art. 18 zapewnia ochronę macierzyństwa, a ustawa o planowaniu rodziny zobowiązuje do szczególnej pomocy kobietom w ciąży.  Pani Premier słusznie wykazuje troskę o zwiększenie dzietności w Polsce. Z pewnością objęcie programem 500+ także dzieci w okresie prenatalnym będzie znacząco wspierało decyzje prokreacyjne.

Do wiadomości:

Pos. Marek Kuchciński – Marszałek Sejmu RP

Sen. Antoni Szymański – z-ca przewodniczącego Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Senatu RP

Elżbieta Rafalska – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

[Imię i nazwisko]

Pomoc dla kobiet w ciąży 500+ od poczęcia

Szanowna Pani

Beata Szydło Premier RP

Zwracamy się do Pani Premier z wielką prośbą o podjęcie wszelkich możliwych działań w kierunku zwiększenia pomocy dla kobiet w ciąży, zwłaszcza w ciąży kryzysowej. Postulujemy także rozszerzenie programu 500+ na dzieci w prenatalnym okresie życia.  Dotyczy to przede wszystkim dzieci  prenatalnie chorych.

Program 500+ objął  znaczącą pomocą wszystkie kolejne dzieci, a także pierwsze w rodzinach o niskich dochodach. Niestety nie obejmuje tych dzieci  w prenatalnym okresie ich życia. Są one w okresie dynamicznego rozwoju. Ich potrzeby nie powinny być pomijane.

Dostrzegamy znakomite działania rządu na rzecz polskich rodzin, jak: wprowadzenie świadczenia wychowawczego, powierzenie rodzicom decyzji czy ich dziecko wcześniej pójdzie do szkoły, wprowadzenie zakazu zabierania dzieci z rodzin naturalnych z powodu biedy.

Olbrzymim sukcesem jest Program 500+, który jest wielką pomocą dla polskich rodzin. Ostatnio Pani Premier mówiła o konieczności jego rozszerzenia dla pełnoletnich dzieci, które nadal się uczą, czyli są rozważane kolejne możliwości.

Postulujemy, aby program 500+ objął  wszystkie uprawnione dzieci także w prenatalnym okresie życia, od momentu potwierdzenia ciąży przez lekarza.

Matka w ciąży znajduje się w sytuacji szczególnej. Należy zapewnić jej poczucie bezpieczeństwa, stabilizacji, prawidłowe żywienie oraz opiekę medyczną, co zdecydowanie zwiększyłoby objęcie jej poczętego dziecka programem 500+.

Najważniejsze jest zwiększenie pomocy dla kobiet w ciąży kryzysowej, szczególnie dla wszystkich matek, których dzieci są prenatalnie chore. Obecnie ta pomoc jest zdecydowanie niewystarczająca. W tak trudnej sytuacji potrzebna jest stała pomoc, która pozwala patrzeć z nadzieją w przyszłość po urodzeniu się chorego dziecka.

Polska Konstytucja w art. 18 zapewnia ochronę macierzyństwa, a ustawa o planowaniu rodziny zobowiązuje do szczególnej pomocy kobietom w ciąży.  Pani Premier słusznie wykazuje troskę o zwiększenie dzietności w Polsce. Z pewnością objęcie programem 500+ także dzieci w okresie prenatalnym będzie znacząco wspierało decyzje prokreacyjne.

Do wiadomości:

Pos. Marek Kuchciński – Marszałek Sejmu RP

Sen. Antoni Szymański – z-ca przewodniczącego Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Senatu RP

Elżbieta Rafalska – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

[Imię i nazwisko]