Pomoc dla kobiet w ciąży 500+ od poczęcia

500+ już w ciąży

 

Pomoc dla kobiet w ciąży 500+ od poczęcia

050.000
  21.783
 
21.783 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 50.000 podpisów.

Pomoc dla kobiet w ciąży 500+ od poczęcia

Szanowni Państwo!

Program 500+ jest wielką pomocą dla polskich rodzin i olbrzymim sukcesem obecnego rządu. Obejmuje on każde kolejne dziecko oraz pierwsze w rodzinach o niskich dochodach. Nie obejmuje jednak dzieci w okresie prenatalnym. W tym czasie dziecko rozwija się niezwykle dynamicznie, a jego potrzeby nie powinny być pomijane.

Postulujemy, aby Program 500+ objął  wszystkie uprawnione dzieci także w prenatalnym okresie życia, od momentu potwierdzenia ciąży przez lekarza. Ostatnio Pani Premier mówiła o konieczności rozszerzenia Programu 500+ dla pełnoletnich dzieci, które nadal się uczą, są więc rozważane kolejne możliwości.

Szczególną opieką powinny być otoczone matki w ciąży, których dzieci są chore. Ta pomoc, gdy wiadomo, że będzie kontynuowana po urodzeniu dziecka, znacząco zwiększa ufność, że można sobie poradzić nawet w tak trudnej sytuacji.

Obecnie, gdy rozpoczęła się dyskusja społeczna na temat rozszerzenia prawnej ochrony życia każdego poczętego dziecka, zwiększenie pomocy dla matek w ciąży kryzysowej oraz rozszerzenie programu 500+ na okres prenatalny ma olbrzymie znaczenie.  

Zwracamy się więc do Pani Premier z prośbą o rozszerzenie opieki nad dziećmi w okresie prenatalnym oraz kobietami w ciąży.

Bardzo prosimy o przyłączenie się do naszej petycji.

 

Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia – Human Life International Polska

Ewa H. Kowalewska

+ List do:

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:

Pomoc dla kobiet w ciąży 500+ od poczęcia

Szanowna Pani

Beata Szydło Premier RP

Zwracamy się do Pani Premier z wielką prośbą o podjęcie wszelkich możliwych działań w kierunku zwiększenia pomocy dla kobiet w ciąży, zwłaszcza w ciąży kryzysowej. Postulujemy także rozszerzenie programu 500+ na dzieci w prenatalnym okresie życia.  Dotyczy to przede wszystkim dzieci  prenatalnie chorych.

Program 500+ objął  znaczącą pomocą wszystkie kolejne dzieci, a także pierwsze w rodzinach o niskich dochodach. Niestety nie obejmuje tych dzieci  w prenatalnym okresie ich życia. Są one w okresie dynamicznego rozwoju. Ich potrzeby nie powinny być pomijane.

Dostrzegamy znakomite działania rządu na rzecz polskich rodzin, jak: wprowadzenie świadczenia wychowawczego, powierzenie rodzicom decyzji czy ich dziecko wcześniej pójdzie do szkoły, wprowadzenie zakazu zabierania dzieci z rodzin naturalnych z powodu biedy.

Olbrzymim sukcesem jest Program 500+, który jest wielką pomocą dla polskich rodzin. Ostatnio Pani Premier mówiła o konieczności jego rozszerzenia dla pełnoletnich dzieci, które nadal się uczą, czyli są rozważane kolejne możliwości.

Postulujemy, aby program 500+ objął  wszystkie uprawnione dzieci także w prenatalnym okresie życia, od momentu potwierdzenia ciąży przez lekarza.

Matka w ciąży znajduje się w sytuacji szczególnej. Należy zapewnić jej poczucie bezpieczeństwa, stabilizacji, prawidłowe żywienie oraz opiekę medyczną, co zdecydowanie zwiększyłoby objęcie jej poczętego dziecka programem 500+.

Najważniejsze jest zwiększenie pomocy dla kobiet w ciąży kryzysowej, szczególnie dla wszystkich matek, których dzieci są prenatalnie chore. Obecnie ta pomoc jest zdecydowanie niewystarczająca. W tak trudnej sytuacji potrzebna jest stała pomoc, która pozwala patrzeć z nadzieją w przyszłość po urodzeniu się chorego dziecka.

Polska Konstytucja w art. 18 zapewnia ochronę macierzyństwa, a ustawa o planowaniu rodziny zobowiązuje do szczególnej pomocy kobietom w ciąży.  Pani Premier słusznie wykazuje troskę o zwiększenie dzietności w Polsce. Z pewnością objęcie programem 500+ także dzieci w okresie prenatalnym będzie znacząco wspierało decyzje prokreacyjne.

Do wiadomości:

Pos. Marek Kuchciński – Marszałek Sejmu RP

Sen. Antoni Szymański – z-ca przewodniczącego Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Senatu RP

Elżbieta Rafalska – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

[Imię i nazwisko]

Pomoc dla kobiet w ciąży 500+ od poczęcia

Podpisz tę petycję teraz!

050.000
  21.783
 
21.783 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 50.000 podpisów.