Dziękujemy lekarzom, którzy nie przepisują antykoncepcji

Sprzeciwiamy się atakowi na lekarzy, którzy nie przepisują antykoncepcji

 

Dziękujemy lekarzom, którzy nie przepisują antykoncepcji

Dziękujemy lekarzom, którzy nie przepisują antykoncepcji

050.000
  20.959
 
20.959 podpisało. Osiągnijmy 50.000!

W ostatnich dniach prywatna klinika Babka Medica z Warszawy stała się obiektem ataku ze strony lewicowych środowisk (m.in. artykuł "Na dwoje Babka leczyła. Gdy gabinet lekarski zmienia się w duszpasterski, kobiety są w niebezpieczeństwie" na portalu Na Temat; zalanie negatywnymi komentarzami facebookowego profilu kliniki) tylko dlatego, że część lekarzy ginekologów odmawia przypisywania pacjentkom antykoncepcji*. Pacjentki są o tym informowane i mogą wybrać innego lekarza lub inną klinikę, ale najwyraźniej dla lewicy to nie ma znaczenia.

To już kolejny przypadek walki z lekarzami powołującymi się na klauzulę sumienia. A przecież gdyby lewicy chodziło o wolność, wolny wybór, o którym tyle ciągle powtarza, to nie miałaby nic przeciwko temu, żeby w Warszawie istniała placówka (prywatna!), w której spokojnie mogliby pracować konserwatywni lekarze i do której z czystym sumieniem mogłyby chodzić osoby o konserwatywnych poglądach. Placówek, w których można otrzymać receptę na antykoncepcję są dziesiątki – wystawia je zdecydowana większość lekarzy-ginekologów. Jak widać jednak, nie o wolność chodzi, a o narzucenie konkretnego światopoglądu i doprowadzenie do sytuacji w której ginekologami byłyby wyłącznie osoby wyznające lewicowe dogmaty.

Zachęcam do wyrażenia wsparcia dla kliniki Babka Medica i lekarzy powołujących się na klauzulę sumienia.

 

*Odmowa wydawania antykoncepcji nie jest kwestią wyznawanej przez lekarzy wiary, ale ma silne przesłanki merytoryczne.  Antykoncepcja hormonalna może mieć negatywny wpływ na ludzkie życie i zdrowie. Jeśli mimo jej stosowania dojdzie do poczęcia, dodatkowy mechanizm w niej zawarty utrudnia zarodkowi zagnieżdżenie się w macicy. Środki te mogą ponadto powodować szereg ubocznych skutków dla zdrowia stosujących je kobiet.

P.S. Zachęcamy do zmiany tytułu wiadomości e-mail, jaka zostanie wysłana do Babka Medica.

050.000
  20.959
 
20.959 podpisało. Osiągnijmy 50.000!

Uzupełnij swój podpis

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:
Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z naszą Polityką Prywatności i Regulaminem

Dziękuję lekarzom, którzy nie przepisują antykoncepcji

Szanowni Państwo,
Wyrażam wsparcie dla pracujących w Państwa klinice lekarzy, którzy nie wydają recept na antykoncepcję i bardzo serdecznie dziękuję za wykonywaną przez nich pracę. Dla wielu pacjentek możliwość skorzystania z usług takich lekarzy jest bardzo ważna.

[Imię i nazwisko]

Dziękuję lekarzom, którzy nie przepisują antykoncepcji

Szanowni Państwo,
Wyrażam wsparcie dla pracujących w Państwa klinice lekarzy, którzy nie wydają recept na antykoncepcję i bardzo serdecznie dziękuję za wykonywaną przez nich pracę. Dla wielu pacjentek możliwość skorzystania z usług takich lekarzy jest bardzo ważna.

[Imię i nazwisko]