Nie dla cenzurowania rekolekcji i religii w szkołach

Nie dla cenzurowania rekolekcji i religii w szkołach

 

Nie dla cenzurowania rekolekcji i religii w szkołach

Nie dla cenzurowania rekolekcji i religii w szkołach

050.000
  27.967
 
27.967 podpisało. Osiągnijmy 50.000!

Dyrekcja warszawskiego Liceum im. Stanisława Staszica odwołała referat Tomasza Terlikowskiego, który podczas szkolnych rekolekcji miał mówić o ochronie życia. To bardzo niebezpieczny precedens. Brak jakiekolwiek reakcji wobec tego wydarzenia, grozi tym, że osoby niechętnie nastawione do Kościoła będą decydować o tym, jakie treści mogą być dopuszczane podczas lekcji religii i rekolekcji w szkołach, a jakie nie oraz kto może się wypowiadać w imieniu Kościoła, a kto nie.
Dyrekcja liceum odwołała wystąpienie Tomasza Terlikowskiego pod wpływem internetowej petycji przygotowanej przez lewicową młodzieżówkę „Liga Młodzieży Wolnościowej”. Organizacja ta na swojej stronie Facebookowej wspierała wcześniej m.in. akcje #szkołabezreligii, Tęczowy Piątek czy zajęcia z wulgarnej edukacji seksualnej. Tematy podejmowane przez tą grupę dobitnie pokazują, że jest ona wrogo nastawiona do Kościoła i jego nauczania. Uleganie lewicowym aktywistom i dopuszczenie do sytuacji, w której to oni decydują o treści nauczania religijnego w szkole jest wielkim skandalem.
Ingerencja Dyrekcji Liceum w program rekolekcji bulwersuje tym bardziej, że stanowi ona złamanie prawa. Narusza prawo rodziców i ich dzieci do wychowania religijnego w szkole (dyrekcja liceum, jeśli chciała wsłuchać się w czyjś głos, powinna wysłuchać wierzących uczniów i ich rodziców, a nie antyklerykałów) oraz narusza Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską. Umowa ta wyraźnie stwierdza, że „Program nauczania religii katolickiej oraz podręczniki opracowuje władza kościelna” oraz „W sprawach treści nauczania i wychowania religijnego nauczyciele religii podlegają przepisom i zarządzeniom kościelnym”.
Odwołanie referatu Tomasza Terlikowskiego to nie jedyne próby ingerowania w zajęcia religii ze strony lewicy ideologicznej w ostatnim czasie. Niedawno lewicowe media wyrażały oburzenie w związku z rozdawaniem w szkołach (na lekcjach religii, rekolekcjach) modeli edukacyjnych „Jaś”. Trzeba zdecydowanie przeciwstawić się tej fali lewicowej cenzury. Dlatego w petycji adresowanej do warszawskiego kuratorium i Minister Edukacji prosimy o wyciągnięcie konsekwencji wobec Dyrekcji Liceum.

050.000
  27.967
 
27.967 podpisało. Osiągnijmy 50.000!

Uzupełnij swój podpis

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:
Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z naszą Polityką Prywatności i Regulaminem

Nie dla cenzurowania rekolekcji i religii w szkołach

Sz. P. Anna Zalewska - Minister Edukacji Narodowej
Sz. P. Aurelia Michałowska - Mazowiecki Kurator Oświaty
DW: Sz. P. Regina Lewkowicz - Dyrektor XIV Liceum im. Stanisława Staszica w Warszawie

Szanowni Państwo,

Stanowczo protestuję przeciwko ingerowaniu w treść nauczania religii w szkołach przez świecką administrację. Narusza to gwarantowane prawa rodziców i ich dzieci do wychowania religijnego oraz stanowi pogwałcenie Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską, która to umowa pozostawia program nauczania religii katolickiej stronie kościelnej.
Za szczególnie skandaliczny uznaje fakt wpływania przez osoby nieżyczliwe Kościołowi na to, jakie elementy kościelnej nauki mogą być poruszane w szkołach, a jakie nie oraz na to, kto może wypowiadać się w imieniu Kościoła, a kto nie.
Oczekuję wyciągnięcia konsekwencji od łamiącej prawo i dobre obyczaje Dyrekcji Liceum im. Stanisława Staszica.

[Imię i nazwisko]

Nie dla cenzurowania rekolekcji i religii w szkołach

Sz. P. Anna Zalewska - Minister Edukacji Narodowej
Sz. P. Aurelia Michałowska - Mazowiecki Kurator Oświaty
DW: Sz. P. Regina Lewkowicz - Dyrektor XIV Liceum im. Stanisława Staszica w Warszawie

Szanowni Państwo,

Stanowczo protestuję przeciwko ingerowaniu w treść nauczania religii w szkołach przez świecką administrację. Narusza to gwarantowane prawa rodziców i ich dzieci do wychowania religijnego oraz stanowi pogwałcenie Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską, która to umowa pozostawia program nauczania religii katolickiej stronie kościelnej.
Za szczególnie skandaliczny uznaje fakt wpływania przez osoby nieżyczliwe Kościołowi na to, jakie elementy kościelnej nauki mogą być poruszane w szkołach, a jakie nie oraz na to, kto może wypowiadać się w imieniu Kościoła, a kto nie.
Oczekuję wyciągnięcia konsekwencji od łamiącej prawo i dobre obyczaje Dyrekcji Liceum im. Stanisława Staszica.

[Imię i nazwisko]