Mary Wagner skazana! Domagamy się reakcji MSZ na skandaliczny wyrok

Mary Wagner skazana

 

Mary Wagner skazana! Domagamy się reakcji MSZ na skandaliczny wyrok

Mary Wagner skazana! Domagamy się reakcji MSZ na skandaliczny wyrok

050.000
  26.592
 
26.592 podpisało. Osiągnijmy 50.000!

W sądzie w Toronto odbyła się ostatnia już rozprawa przeciw obrończyni życia. Zapadł wyrok: 10 miesięcy więzienia.

Proliferka została uznana winną naruszenia warunków okresu próbnego i przeszkadzania w działaniu kliniki aborcyjnej. Sędzia Mavin Wong przychyliła się do żądań prokuratora, skazując Mary na 10 miesięcy więzienia. Aktywistka spędziła już w areszcie 134 dni i ten czas został jej zaliczony na poczet kary. Musi więc jeszcze spędzić w więzieniu 4 miesiące.

Podczas rozprawy Mary Wagner zachowała milczenie. Był to jej protest i akt solidarności z ofiarami aborcji. Sędzia, wydając wyrok, stwierdziła, że Mary Wagner narzucała swoje przekonania religijne innym, przyczyniała się do rozszerzania krzywdy emocjonalnej i psychologicznej kobiet w klinice aborcyjnej oraz nie jest zainteresowana przestrzeganiem prawa. Wynika to zapewne - zdaniem sądu - z silnego zaangażowania w ruch pro life, co skłania ją do ciągłego popełniania tych samych przewinień.

Mary Wagner pierwszy raz została aresztowana w 2000 roku w Vancouver. Potem trafiała do aresztu jeszcze sześć razy. Kiedy proliferka była wprowadzana na salę sądową, 16 jej przyjaciół - obrońców życia - protestowało, trzymając w dłoniach białe róże, które miały symbolizować niewinność dzieci zabitych w czasie aborcji.

Za: jad /goniec.net

----

Zachęcamy do podpisania petycji, w której wzywamy ministra Grzegorza Schetynę do reakcji na skandaliczny wyrok sądu w sprawie Mary Wagner.

050.000
  26.592
 
26.592 podpisało. Osiągnijmy 50.000!

Uzupełnij swój podpis

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:
Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z naszą Polityką Prywatności i Regulaminem

DO MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH GRZEGORZA SCHETYNY

Szanowny Panie Ministrze!

Wzywamy Pana do podjęcia interwencji dyplomatycznej w sprawie Mary Wagner, kanadyjskiej obrończyni życia, skazanej w dniu 5 maja na karę 10 miesięcy więzienia.
Mary Wagner jest więźniem sumienia. Została skazana, ponieważ nie zgadza się na to, żeby kilkaset dolarów, które na zabiciu jednego dziecka mogą zarobić kliniki aborcyjne, było warte więcej niż życie ludzkie. Jej działania zostały zakwalifikowane jako zakłócanie działalności gospodarczej, ponieważ śmierć każdego dziecka to zysk dla kliniki, a Mary Wagner robi wszystko aby jak najmniej matek decydowało się na zamordowanie własnego nienarodzonego dziecka.

Sędzia, wydając wyrok, stwierdziła, że Mary Wagner narzucała swoje przekonania religijne innym i przyczyniała się do rozszerzania krzywdy emocjonalnej i psychologicznej kobiet w klinice aborcyjnej. Nikt nie ma tu na uwadze dobra dzieci, liczy się tylko to, aby kliniki mogły w komfortowej atmosferze zarabiać na zabijaniu dzieci i krzywdzie ich matek.

Za czasów PRL rządy wielu krajów podejmowały interwencje i słały wyrazy wsparcia dla polskich więźniów politycznych. Mamy do spłacenia dług wobec mieszkańców krajów, w których teraz ograniczana jest wolność obywateli.

Mamy nadzieję, że solidarność narodu polskiego i władz polskich z Mary Wagner sprawi, że jej sytuacja ulegnie poprawie. Dlatego, jako obywatele polscy, wzywamy Pana Ministra do podjęcia w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej działań dyplomatycznych w obronie Mary Wagner.

[Imię i nazwisko]

DO MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH GRZEGORZA SCHETYNY

Szanowny Panie Ministrze!

Wzywamy Pana do podjęcia interwencji dyplomatycznej w sprawie Mary Wagner, kanadyjskiej obrończyni życia, skazanej w dniu 5 maja na karę 10 miesięcy więzienia.
Mary Wagner jest więźniem sumienia. Została skazana, ponieważ nie zgadza się na to, żeby kilkaset dolarów, które na zabiciu jednego dziecka mogą zarobić kliniki aborcyjne, było warte więcej niż życie ludzkie. Jej działania zostały zakwalifikowane jako zakłócanie działalności gospodarczej, ponieważ śmierć każdego dziecka to zysk dla kliniki, a Mary Wagner robi wszystko aby jak najmniej matek decydowało się na zamordowanie własnego nienarodzonego dziecka.

Sędzia, wydając wyrok, stwierdziła, że Mary Wagner narzucała swoje przekonania religijne innym i przyczyniała się do rozszerzania krzywdy emocjonalnej i psychologicznej kobiet w klinice aborcyjnej. Nikt nie ma tu na uwadze dobra dzieci, liczy się tylko to, aby kliniki mogły w komfortowej atmosferze zarabiać na zabijaniu dzieci i krzywdzie ich matek.

Za czasów PRL rządy wielu krajów podejmowały interwencje i słały wyrazy wsparcia dla polskich więźniów politycznych. Mamy do spłacenia dług wobec mieszkańców krajów, w których teraz ograniczana jest wolność obywateli.

Mamy nadzieję, że solidarność narodu polskiego i władz polskich z Mary Wagner sprawi, że jej sytuacja ulegnie poprawie. Dlatego, jako obywatele polscy, wzywamy Pana Ministra do podjęcia w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej działań dyplomatycznych w obronie Mary Wagner.

[Imię i nazwisko]