NIE dla deprawującej "edukacji" seksualnej!

NIE DLA SEKSUALNEJ DEMORALIZACJI, TAK DLA WYCHOWANIA

 

NIE dla deprawującej "edukacji" seksualnej!

NIE dla deprawującej "edukacji" seksualnej!

050.000
  43.078
 
43.078 podpisało. Osiągnijmy 50.000!

Niezwykle niepokojąca jest zapowiedź, że Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowuje wielkie zmiany w przedmiocie Wychowanie do życia w rodzinie. W miejsce edukacji seksualnej typu A (wychowanie do odpowiedzialności) ma być wprowadzona permisywna, biologistyczna edukacja seksualna typu B, zachęcająca młodych do wczesnej aktywności seksualnej. Obawiamy się także, że na wszystkich poziomach edukacji zostanie wprowadzona genderowa promocja swobodnego wyboru płci oraz postulatów środowisk LGBT, co prowadzi do zaburzeń prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży. Nowy przedmiot ma być obowiązkowy i realizowany bez pytania o zgodę rodziców.

Obecnie rozpoczął się szeroko zakrojony monitoring edukacji seksualnej w Polsce, który MEN realizuje przy współpracy z Federacją na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny oraz Grupą Edukatorów Seksualnych Ponton. Są to organizacje o radykalnych poglądach feministycznych, propagujące permisywną edukację seksualną, ideologię genderową oraz aborcję na życzenie.

Działania MEN zdążają w kierunku poważnego naruszania praw rodziców. Konstytucja RP w art. 48 zapewnia rodzicom prawo do wychowywania swoich dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Domagamy się także respektowania zapisów zawartych w Ustawie o systemie oświaty z dn. 7.09.1991 r., która w preambule stwierdza, że szkoła powinna przygotować uczniów do wypełniania obowiązków rodzinnych, a w  rozdz. 1 art. 1 pkt 2 mówi: System oświaty zapewnia w szczególności wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny.

Atakowany obecnie przedmiot Wychowanie do życia w rodzinie jest realizowany w polskich szkołach od 17 lat. Wszystkie badania potwierdzają bardzo pozytywne wyniki. Mamy najniższy w UE odsetek aktywnych seksualnie piętnastolatków, niską liczbę ciąż u nastolatków i najmniejszą liczbę aborcji wśród młodocianych. Niska jest także liczba osób zakażonych wirusem HIV.

Pan Prezydent Bronisław Komorowski, ratyfikując przemocową Konwencję Rady Europy CAHVIO, oświadczył, że nie narusza ona zapisów Konstytucji RP.

Wysyłamy wiec do Ministra Edukacji Narodowej nasz protest przeciwko zmianom programowym przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie, żądając respektowania gwarantowanych Konstytucją RP praw rodziców do wychowywania swoich dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami, również w zakresie kształtowania postaw moralnych oraz sfery seksualnej, tak ważnych dla rozwoju i wyborów życiowych każdego człowieka.

W imieniu Klubu Przyjaciół Ludzkiego Życia
Ewa H. Kowalewska

050.000
  43.078
 
43.078 podpisało. Osiągnijmy 50.000!

Uzupełnij swój podpis

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:
Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z naszą Polityką Prywatności i Regulaminem

Żądamy respektowania naszych konstytucyjnych praw

Sz. Pani Joanna Kluzik-Rostkowska

Minister Edukacji Narodowej

Aleja Szucha 25

00-918 Warszawa

 

Jako rodzice i wychowawcy zdecydowanie sprzeciwiamy się propozycjom zmian programowych w przedmiocie Wychowanie do życia w rodzinie (typ edukacji seksualnej typu A) w kierunku permisywnej i biologistycznej edukacji seksualnej (typu B).

Podkreślamy, że Konstytucja RP w art. 48 zapewnia rodzicom prawo do wychowywania swoich dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami.

Domagamy się także respektowania zapisów zawartych w Ustawie o systemie oświaty z dn. 7.09.1991 r. W preambule tej ustawy stwierdza się: Szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju oraz przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich. W tej samej ustawie (rozdz. 1 art. 1 pkt 2) nauczyciele i rodzice otrzymują zapewnienie, że: System oświaty zapewnia w szczególności wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny.

Jesteśmy bardzo zaniepokojeni podaną w mediach informacją o „szeroko zakrojonym projekcie monitoringu edukacji seksualnej w Polsce” realizowanym przez MEN we współpracy z Federacją na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny oraz Grupą Edukatorów Seksualnych Ponton. Są to organizacje o szeroko znanych radykalnych poglądach feministycznych, propagujące permisywną edukację seksualną, ideologię genderową oraz aborcję na życzenie. Można się spodziewać, że zgłaszane postulaty będą zgodne z ich  założeniami programowymi.

Stanowczo sprzeciwiamy się wprowadzeniu do szkół dla naszych dzieci obowiązkowych programów nauczania, promujących wczesne rozpoczynanie współżycia seksualnego, swobodny wybór płci oraz zachowania homoseksualne.

Przedmiot Wychowanie do Życia w rodzinie jest realizowany w polskich szkołach od 17 lat. Wszystkie  badania potwierdzają, że ten typ wychowania seksualnego daje bardzo pozytywne wyniki. Mamy najniższy w UE odsetek piętnastolatków podejmujących współżycie seksualne, niską liczbę ciąż u nastolatków i najmniejszą liczbę aborcji wśród młodocianych. Niska jest także liczba osób zakażonych wirusem HIV.

Przekazywanie nastoletnim uczniom wiedzy na temat ludzkiej seksualności zawsze powinno uwzględniać szeroki aspekt psychologiczny, społeczny i moralny, a także  przygotowywać do odpowiedzialnego życia w rodzinie oraz być realizowane za pełną zgodą rodziców.

Pan Prezydent Bronisław Komorowski podpisując kontrowersyjną Konwencję Rady Europy CAHVIO oświadczył, że nie narusza ona Konstytucji RP.

Żądamy wiec respektowania naszych konstytucyjnych praw.

[Imię i nazwisko]

Żądamy respektowania naszych konstytucyjnych praw

Sz. Pani Joanna Kluzik-Rostkowska

Minister Edukacji Narodowej

Aleja Szucha 25

00-918 Warszawa

 

Jako rodzice i wychowawcy zdecydowanie sprzeciwiamy się propozycjom zmian programowych w przedmiocie Wychowanie do życia w rodzinie (typ edukacji seksualnej typu A) w kierunku permisywnej i biologistycznej edukacji seksualnej (typu B).

Podkreślamy, że Konstytucja RP w art. 48 zapewnia rodzicom prawo do wychowywania swoich dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami.

Domagamy się także respektowania zapisów zawartych w Ustawie o systemie oświaty z dn. 7.09.1991 r. W preambule tej ustawy stwierdza się: Szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju oraz przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich. W tej samej ustawie (rozdz. 1 art. 1 pkt 2) nauczyciele i rodzice otrzymują zapewnienie, że: System oświaty zapewnia w szczególności wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny.

Jesteśmy bardzo zaniepokojeni podaną w mediach informacją o „szeroko zakrojonym projekcie monitoringu edukacji seksualnej w Polsce” realizowanym przez MEN we współpracy z Federacją na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny oraz Grupą Edukatorów Seksualnych Ponton. Są to organizacje o szeroko znanych radykalnych poglądach feministycznych, propagujące permisywną edukację seksualną, ideologię genderową oraz aborcję na życzenie. Można się spodziewać, że zgłaszane postulaty będą zgodne z ich  założeniami programowymi.

Stanowczo sprzeciwiamy się wprowadzeniu do szkół dla naszych dzieci obowiązkowych programów nauczania, promujących wczesne rozpoczynanie współżycia seksualnego, swobodny wybór płci oraz zachowania homoseksualne.

Przedmiot Wychowanie do Życia w rodzinie jest realizowany w polskich szkołach od 17 lat. Wszystkie  badania potwierdzają, że ten typ wychowania seksualnego daje bardzo pozytywne wyniki. Mamy najniższy w UE odsetek piętnastolatków podejmujących współżycie seksualne, niską liczbę ciąż u nastolatków i najmniejszą liczbę aborcji wśród młodocianych. Niska jest także liczba osób zakażonych wirusem HIV.

Przekazywanie nastoletnim uczniom wiedzy na temat ludzkiej seksualności zawsze powinno uwzględniać szeroki aspekt psychologiczny, społeczny i moralny, a także  przygotowywać do odpowiedzialnego życia w rodzinie oraz być realizowane za pełną zgodą rodziców.

Pan Prezydent Bronisław Komorowski podpisując kontrowersyjną Konwencję Rady Europy CAHVIO oświadczył, że nie narusza ona Konstytucji RP.

Żądamy wiec respektowania naszych konstytucyjnych praw.

[Imię i nazwisko]